Флекси резервоари • Цена по запитване

 • Цена по запитване

 • Цена по запитване

 • Цена по запитване

 • Цена по запитване
Земеделските стопани, както и голяма част от индустриалните обекти преминават към използване на флекси (гъвкави) резервоари за съхранение и транспортиране на течности – вода, течни торове, горива и т.н. Подобна иновативна разработка има редица предимства, на които си заслужава да обърнем специално внимание.

Приложение и предимства на разработката

Гъвкавият резервоар представлява балон с пластмасова или гумена структура. Предназначението му е да замени масивните съоръжения, в които се събират питейни, отпадни и дъждовни води, течна тор, горива и др. Характерно за тях е използването на самоносеща конструкция, която спестява изцяло нуждата от технологична подготовка за използване на подобен вид водосъдържател.

Отпадните води (битови, земеделски и индустриални) е често невъзможно да се отвеждат в специално изградени за целта канализационни съоръжения. Ето защо флекси резервоарът се явява една много ефективна и преди всичко удобна алтернатива. Когато е избран съобразно нуждите на конкретния обект, той може да се използва за изключително дълъг период от време.

Предимствата на резервоарите с гъвкава структура са много на брой. Сред тях можем да посочим:

 • Най-бързо и удобно като монтаж решение, с най-ниска цена на кубичен метър;
 • Огромен капацитет на съхранение – от 1 до 2000 куб./м.;
 • Максимално ниско тегло в празно състояние;
 • Не изисква специална поддръжка. Поради плътното затваряне на контейнера е невъзможно проникването на микроби и други замърсители;
 • Висока механична и температурна устойчивост;
 • Дълъг експлоатационен живот;
 • Лесно транспортиране до мястото за депозиране на отпадни води и други товари.

Гъвкавите резервоари се изработват от непрозрачни и 100% рециклируеми материали. Материалите на различните производители имат различна сила на опън, с минимални показатели в това отношение от 450кг/5см. Освен високата механична устойчивост, резервоарите от конкретния вид имат и атмосферна такава. Те са UV и температуроустойчиви в диапазон от -30 до + 70°C.

Балоните са предпочитан водосъдържател и заради пълната им липса на корозия и други увреждащи процеси, независимо от вида на съхраняваните течности, в това число химикали, горивни смеси, масла и др. Тази революционна разработка има предимството да бъде антисеизмично съоръжение, без риск от разлив при преместване на земните пластове.

Според тяхното предназначение гъвкавите (флекси) резервоари могат да бъдат използвани за различни нужди – земеделски, питейни и транспортни. Огромен плюс на технологията е улеснението по време на транспортиране. Укрепването върху плоско ремарке става единствено посредством фиксиращи (с тресчотка) колани.

Какво представляват?

Обикновено при появата на нужда от някакво естество, пазарът откликва светкавично, предлагайки нужната разработка. В случая със земеделските гъвкави резервоари, производителите реагират на нуждите на селскостопанските производители и животновъди, както и на тези на превозвачите, да намерят по-удобен метод за съхраняване и транспортиране на флуиди в насипно състояние.

Основно изискване към алтернативата на стандартния резервоар е новият метод да бъде по-рентабилно решение, но същевременно да отговаря на изискванията за безопасност, екологична чистота и предпазване на товарите от външни замърсители. Днес спокойно можем да кажем, че изискванията не само са изпълнени на 100%, но дори са налице някои характеристики, с които новата технология превъзхожда познатата до момента.

Някои от товарите, доставяни във Flexitanks са хранителни продукти, базови масла, бира, вино, меласа, глицерин, плодови сокове, неопасни химикали, латекс, вода, масло, биодизел, хранителни масла, вино, не -токсични фармацевтични и промишлени продукти, химикали. Независимо от начина на транспортиране, товарът се защитава от движение чрез преградно приспособление.

Изработват се от различни материали, например: многослоен полиетилен, едно и двуслоен полиетилен, PVC и др. Вътрешността може да бъде облицована с гофрирана хартия или картон. Най-масово разпространено е приложението им в земеделските стопанства. Болшинството хидропонни системи са базирани на резервоара с гъвкава структура.

Резервоарът съхранява водата за поливане, в която са добавени съответните хранителни вещества за наторяване на растителните култури. Хранителните разтвори впоследствие се разпределят към растенията чрез системите за капково напояване, поливници, дрениращи системи. Дори водните култури използват този начин за подаване на хранителния разтвор, в който растенията пускат директно своите корени.

За по-големи и модерни стопанства е нужен доста по-голям водосъдържател, който самостоятелно да задоволи нуждите на цялата хидропонна система. Важно е също да се намери продукт с високо качество, който да може да се използва максимално дълго в условия на неблагоприятен климат и различни механични въздействие.

Кои са добрите разработки?

Сред утвърдените производители на гъвкави/флекси резервоари има и няколко европейски компании. Сред тях е френската CITERNEO, която вече над 10 години предлага впечатляваща гама Flexytanks с различен капацитет (от 1 до 2000 куб/м, както и самоносещи цистерни с безупречно качество.

Френската компания произвежда също цялостно оборудване, специално пригодено да отговори на високите нужди за съхранение на течности – питейна вода, отпадъчни води, запаси за пожаробезопасност, течен тор, въглеводород, оборски тор и т.н. Сред продуктите на марката влизат специалната гама преливници Securflow, уникалният анти-вихров Securtex и специалната пречиствателна система за отпадни води.

Хидрорезервоарите на френската компания са проектирани и произведени в градчето Амбоа по поречието на р.Лоара. Те са достъпни в целия свят и отговарят на високите изисквания на земеделските производители, промишлеността и частните потребители. Под този бранд се предлагат продукти, подходящи за проекти с различен капацитет и нужди.

Тяхната висока термо устойчивост (от - 30 до + 70 ° C), практичните и удобни аспекти на резервоара по отношение на транспорта и монтажа, както и ниската им продажна цена и разходи по поддръжка, позволяват на гъвкавия резервоар да присъства по целия свят за безопасно, надеждно и трайно съхранение на течности.

Като знак за изключително забележителното управление на качеството, CITERNEO group е сертифицирана по ISO 9001 за дизайн и производство. Техническите материи с висока производителност, използвани за производство на цялата гама продукти на марката, са създадени по иновативната технология EXOM, която им придава безпрецедентна механична устойчивост, включително на пробиване.

Ширините на балоните се свързват посредством високочестотно заваряване , което придава изключителна здравина на самата тъкан за практично и устойчиво съхраняване на течностите от различните видове. Резервоарите CITERNEO са екологично съобразни и икономически изгодни решения, които се инсталират лесно за няколко часа върху нивелирана и стабилна основа, без значителни наземни операции.

Течностите, съхранявани в резервоар на марката са защитени от развитие на водорасли и гъбички, благодарение на липсата на въздух във вътрешността, както и на UV обработката на супер здравите материи. Подобна затворена структура предотвратява изпаряването, външното замърсяване, рисковете от падания и ограничава миризмите, което позволява оптимално дългосрочно съхранение на течности в съответствие с индустриалните стандарти.

✅ За какво могат да се използват флекси резервоарите❓

Гъвкавите резервоари намират широко приложение при съхранение и транспортиране на течни материали, като най-масово днес се използват в селското стопанство. Разработени са няколко вида флекси танкс спрямо индивидуалното им предназначение – за чиста и дъждовна вода, за отпадни води, за гориво, за течни торове и за противопожарни нужди.

✅ От какви материали се изработват гъвкавите резервоари – достатъчно надеждни ли са❓

Флекси резервоарите се изработват от специален клас полимери, които комбинират максимална здравина и устойчивост на механични и климатични въздействия с необходимата лекота и еластичност на материала. Предлаганите от нас продукти са на престижната френска марка CITERNEO, разработила собствена гама мембрани по технологията EXOM за безопасно и дългосрочно съхранение на химически и лесно запалими материали.

✅ Има ли значение начина на инсталиране при избора на резервоара❓

Резервоарите следва да се инсталират съобразно указанията за безопасно съхранение на конкретния течен продукт. Неслучайно групата CITERNEO предлага допълнителни мембрани за външно покритие и облицоване на резервоарите, спрямо вида съответния резервоар и методите на инсталация (задържане на насипи / подпорни стени).
Виж още