Уред за измерване на Ph на почвата  • 1,230.00лв. 1,100.00лв.
В практиката си всеки земеделски производител и растениевъд използва някакъв вид уред за измерване на pH на почвата. Измервателните уреди от тази група са компактни и удобни за използване. Едно такова приспособление ще ви държи в течение относно почвения киселинно-алкален баланс във вашето стопанство, позволявайки ви да правите навреме нужните корекции за осигуряване на оптимална среда на развитие на земеделските култури.

Предназначение и принцип на работа

Различните растителни култури имат различни предпочитания по отношение на почвените условия. pH метрите могат да идентифицират почвените условия, преди засаждане на културите, като по този начин помогнат на земеделските стопани да разберат кои растения ще виреят най-добре във конкретната зона и къде е най-подходящо да се отглеждат определени сортове.

За растителните култури е от съществено значение да имат подходяща pH среда, за да могат да абсорбират основни хранителни вещества като магнезий, фосфор и калий. Твърде алкалната или киселинна почва би могла да направи растенията по-податливи на болести и да забави техния растеж.

Повечето растения предпочетат неутрални почвени условия (pH 7), но има и изключения. Хвойните например предпочитат леко алкалната почва, докато за азалиите е по-добре тя да е леко кисела. Повечето pH метри на пазара се предлагат с ръководство за предпочитанията на болшинството растения относно киселинността на земята.

След засаждане на културите, прецизният уред за измерване на pH на почвата ще помогне за осигуряване на оптимални условия за развитие. С ръчния класически уред земеделците могат сами да следят киселинно-алкалния баланс на почвената маса. Когато районът на обработваемата земя е естествено киселинен и при интензивни валежи дъждът отмива калция и алкалообразуващите елементи, то следенето и поддържането на желаното pH е постоянна цел на производителите и любителите градинари.

Важно е да се вземе предвиди факта, че влияние върху този показател има и торенето. По тази причина е важно параметрите да се следят преди и след наторяване, така че посредством торовете и водата за поливане да могат да се правят необходимите корекции. С добавяне на липсващите хранителни вещества и алкализиращи препарати, пх-балансът в зоната на отглеждане ще бъде бързо възстановен.

Съвременният уред за измерване на pH на почвата е леко и компактно електронно устройство с дигитален дисплей, на който значително по-лесно се отчитат предоставените резултати. Диапазонът на измерване при някои цифрови уреди варира от 3.5 до 9.0, което ги прави приложими за всякакви растения и места на отглеждане – оранжерии и открити полета.

Най често за вземане на пробите е добавен алуминиев електрод, поради което прилагането на сила не е добро решение. Електродът следва да се постави в мека, но не твърде рохкава почва, без да допира камъни и корените на растенията. Измерването се прави в мокра земя, когато уредът следи само този показател. В случай че се използва комбиниран измервател за влажност и pH, не се прави предварително поливане.

Копчето за включване на уреда се натиска след поставяне на електрода в земята на необходимата дълбочина. За да отчете резултата, на електронния уред са нужни само няколко секунди. Ако мястото на пробовземане е омокрено с чешмяна вода, е необходимо да се изчислят евентуалните отклонения, в зависимост от твърдостта на водата. Препоръчва се почвата да се мокри с дъждовна или кондензна вода.

Виж още