Сонда за почвени анализи  • 1,230.00лв.
За да се осъществи прецизен анализ на почвеното състояние, е важно не само какъв вид измервателни уреди се използват, но и с каква сонда за почвени анализи е оборудван даден апарат. Почвените проби се взимат с помощта на ръчни или механизирани сонди, като и двата варианта са добре представени в продуктовия ни каталог.

Видове и принцип на работа

Подобно на болшинството приспособления за вземане на проби, почвените сонди от този раздел са здрави и удобни за използване. Повечето служат за събиране на проби с малък диаметър или близо до земната повърхност. Те позволяват да се направи бърз профил на почвата и да се определи съдържанието на влага, температура, Ph, азотно съдържание и т.н.

Пробите също така могат да се събират директно в подложка при някои модели, за да се осъществи по-късен химичен анализ на почвената проба. Болшинството професионални сонди за анализи в земеделието изрязват проба от сърцевината на почвената маса, малко по-малка от вътрешния диаметър на тялото на сондата, за да се осигури лесно отстраняване на пръстта от цилиндъра.

Сондите за почвени анализи са изработени от никелиран или непокрит хромиран молибден тип 4130, а някои модели са направени изцяло от неръждаема стомана. Всички сонди разполагат с термично обработен накрайник, а някои са налични във варианти със сменяеми накрайници.

Сред сондиращите елементи в каталога ни ще намерите компактни и удобни модели, които са лесно преносими за вземане на показания директно в полето. Някои модели са разработени под формата на комплекти с взаимозаменяеми компоненти, предоставени в калъф за лесно пренасяне и правилно съхранение.

Сондите в такъв комплект измерват в диаметър от 2 – 3 см и дълбочина от 20см до 1м. Ирзботени са от дебела (109w) хромолитна стомана и са покрити с никел за устойчивост на корозия. Някои почвени сонди имат скосена тапа, заварена в горната част на слота. Шнековете са с размер 1,250 ”- диам. X 14 ”дължина и са конструирани с високо въглеродна стомана при прецизен процес на топлинна обработка.

В основата на тестовете на почвата стои набавянето на качествени почвени проби. В области, където се използват хидравлични тестови системи, често възниква въпросът: кой вид сонда за почвени анализи (тяло и връх) е най-подходящ за конкретния вид почва? Пазарът предлага множество комбинации от тяло и връх на сондите, пригодени за работа в различни почвени условия.

Накрайниците за вземане на тестови материал се делят на две разновидности според тяхното предназначение – за тежка глинеста почва (влажни и сухи условия) и за глинесто-песъклива (сухи условия). Ръчните пробовземачи обикновено се предлагат с Т-образна дръжка и спираловидна резба на тялото, за по-лесно вкопаване в земята. Стандартните за земеделието сонди са с диаметър на пробиващата глава: Ø80 mm; Ø100 mm и Ø150 mm.

Обективността на почвените анализи до голяма степен се определя от правилното вземане и съхранение на пробите до изпращането им в лабораторията. За да получите надеждни и точни резултати от измерването, е необходимо да се направи почвено пробовземане от една и съща дълбочина на почвения хоризонт, като се отчете спецификата и релефа на терена.

Необходимо е също да се вземе предвид наличието на преовлажнени участъци, защото заедно и поотделно посочените фактори могат да станат причина за различни от реалните показания относно съдържанието на хранителни вещества в почвата.

Виж още