Почвен термометър  • 1,130.00лв.
За измерване на почвените температури на дълбочина от 1 метър и повече, в много части на света е установена практика да се използва специално модифициран почвен термометър, който е монтиран в тръба с прикачена към нея сонда за отчитане на стойностите. На практика температурата на почвата е един от ключовите фактори за развитие на растенията, така че земеделците са задължени да следят стойностите на този показател, за да изпълнят правилно различните агро мероприятия.

Предназначение и свойства

Топлинният баланс на почвата е ключов критерий за нейната плодородност и пригодност за отглеждане на земеделски култури. Това се отнася както за топлолюбивите растения, така и за тези, които се засяват през есента. Почвената температура е основен показател, по който се планират различните земеделски операции – засаждане/сеитба, поливане, прекопаване и третиране с торове и препарати за растителна защита.

Топлопроводимостта на почвата е факторът, който определя кълняемостта на семената и влияе пряко върху растежа на растенията и скоростта на нитрификация. Повечето почвени организми функционират добре при оптимална почвена температура, но тъй като за всеки клас земеделски култури тя е различна, е нужно да се направи измерване с почвен термометър.

В земеделието се използват две модификации на живачния термометър – за малки и големи дълбочини. За по-плитко измерване се използват термометри с държач, извит под прав ъгъл. Сондата се вкарва в земята, докато ръкохватката остава да лежи по протежение на повърхността.

Дълбочинните измерватели на почвена температура имат по масивна конструкция. Термометърът е вграден в защитен стъклен цилиндър, а между сондата и цилиндъра е поставен восък, който да увеличи времевата константа. За да се направи измерването, термометърът се поставя в метална тръба, която се забива на необходимата дълбочина.

Професионалният почвен термометър използва сонда от неръждаема стомана или друга метална сплав с антикорозионно покритие. Въпреки наличието на защита срещу влага, експертите препоръчват термометрите да се забърсват след употреба, за да се премахнат влагата и солите в почвата от повърхността на сондата.

Предлагаме разнообразие от термометри, някои от които предлагат незабавно отчитане, а други извършват замерването в рамките на няколко секунди. Цената на земеделските измерватели е малко по-висока от тази на стандартните градинарски пособия, но тяхната точност и дългосрочна работа са гарантирани.

Виж още