Влагомери за зърно • 800.00лв.

 • 1,910.00лв. 1,800.00лв.

 • 692.00лв. 590.00лв.

 • 792.00лв. 690.00лв.

 • 975.00лв. 875.00лв.

 • 1,076.00лв. 1,000.00лв.

 • 672.00лв. 572.00лв.

 • 692.00лв.

 • 1,000.00лв. 900.00лв.

 • 620.00лв. 520.00лв.

 • Цена по запитване
Контролът над нивата на влагата в зърнените култури е от ключово значение за основните дейности. Измерванията определят кога да бъде събрана реколтата и как да бъде съхранявана/пакетирана спрямо нейния вид и качества. Предлагаме богата гама влагомери за зърно, използващи различни методи на тестване (със сонда или сензорна чаша). Уредите ни прилагат директни и индиректни методи, определящи загубите при сушене или други физико-химични параметри. Компактни, точни и удобни за зърнопроизводители и търговци.

Предназначение и свойства

Устройствата за определяне нивата на влажността в зърнените култури, прилагат метод, базиран на хигрометрията. Областта на приложение на въпросните измерватели е фокусирана главно върху безопасността на храните и тяхното съответствие с международните стандарти за качество. Използват се както при прибиране на реколтата, така и по време на преработка, пакетиране, съхранение и продажба.

За да измерят съдържанието на вода в зърното, равновесната относителна влажност и температурата на въздушната среда, земеделските влагомери за зърно използват сензори за температура и влажност. Показанията на датчика за влажност се трансформират чрез предварително установено уравнение за калибриране. Съдържанието на влага се изчислява по известния модел EMC.

Сравнявайки изчислените стойности със стойностите на влагата, определени по метода на сушене във фурната, средните отклонения на изчисленото съдържание на влага се движат в рамките на 1,0% за груб ориз и царевични зърна, с изключение на относителната влажност над 85%. Тази техника би могла да послужи като система за мониторинг на разликите в температурата и съдържанието на влага в насипно съхраняваните зърнени продукти.

Измервателните уреди и апарати, класифицирани като влагомери, се отличават по метода, по който определят съдържанието на вода в тествания материал. Към момента се произвеждат два типа устройства за директно и индиректно измерване на влажността в зърното. Всеки от двата метода има своите предимства и висока степен на точност. И двата вида устройства са компактни и лесно преносими.

Директният метод на измерване, се осъществява чрез влагомерни везни, които определят загубата при сушене на изпитвания материал. Индиректният метод изследва определен физико-химичен параметър, чиято стойност се превръща в количество влага, посредством калибровъчни зависимости или константи.

Различните видове влагомери, предлагани на пазара имат различен капацитет на измерване. Някои мерят влажността на едва 5 вида зърно, докато други са проектирани да тестват до 11. 14, 20, 25 и 36 вида зърнени култури. Културите, които се тестват включват: твърда/мека пшеница, ечемик, царевица, соя, рапица, ръж, овес, ориз, лен, кафе, како, леща, сорго и мн.др.

Зърнопроизводителите и търговците могат да спрат избора си на компактните хигрометри с монтирани в корпуса 2бр. пробивни измервателни сонди с дължина 22 – 28см. Измервателят използва електро-резистивен метод и автоматична температурна компенсация за бързо и точно тестване в процес на разпределение, съхранение, обработка, пакетиране и търговия.

Моделите, тестващи пробите в измервателна чаша са също достатъчно малки и леки, за да могат да се използват на момента в извън лабораторни условия, включително директно на полето, в складовите бази и мелниците. Те осигуряват бързо и точно измерване на влагата в процеса на производство, търговия, съхранение, механична обработка, опаковане на голяма група зърно и зърнени продукти.

Уредите ни имат вградени 36 типа калибровки, позволяващи измерването на влагата в цели и смлени зърна от над 25 вида зърно. Предлаганите от нас влагомери разполагат с голям цифров дисплей и цветна LED индикация. Използват специална микросистема и времева база за максимално висока точност на показанията. Такъв уред може да получи автоматично коригираната от температурата стойност на пробата.

Виж още