Анализатори за почва  • 620.00лв.

  • 1,230.00лв.
Изследването на почвата е важен диагностичен инструмент за определяне нуждите на растенията и за екологични оценки. Някои почви по своята същност имат недостиг на растителни нутриенти, докато при други нивата им са завишени. Как да осигурите идеалния баланс в почвата за своите земеделски култури? Нашите модерни, прецизни и удобни анализатори за почва ще ви помогнат за поддържане на прецизно и доходоносно земеделие.

Почвените тестове – гаранция за плодородие

Изследването на почвата е надежден метод за определяне нивата на плодородие на земята в дадено земеделско стопанство, както и необходимостта от влагане на допълнителни хранителни вещества. Тестването със специална група технически средства/анализатори за почва също така помага за идентифициране на почви, където определени химически вещества са се натрупали до стойности, създаващи опасност за околната среда.

Анализите, направени чрез тестване на почвени проби са единственият начин да се осигурят на различните земеделски култури най-добри условия за развитие. Еднократните измервания са нерентабилно и неефективно решение, защото почви, в които нивата на нутриентите са били напълно достатъчни в миналото, са изчерпали своите резерви при събиране на реколтата.

Почвените анализатори помагат да се направи задълбочен тест, на база на който да се изготви прецизен план за торене, внасяне на препарати за растителна защита, поливане, отводняване и други агротехнически мероприятия. Изследването на почвата може да се използва и за идентифициране нормите на приложение на отпадъчни материали, съдържащи тежки метали и други елементи, които биха могли да навредят на околната среда.

Отпадните материали като животински тор и странични продукти от промишлеността, могат да осигурят различни ползи при отглеждането на земеделските култури. Но пък и високите норми на приложение върху почвите на отпадни продукти, могат да доведат до натоварване с химикали, които са вредни за здравето на растенията, животните или човека.

Разработват се наредби за управление на торенето с цел справяне с използването на отпадъци в земята. Проверките с анализатори за почва се изискват в много регулации и ръководства за управление, за да се оценят вредните за околната среда нива на някои елементи и да се определят ограниченията на нормите на приложение.

Почвите се тестват рутинно за основни хранителни вещества: фосфор (P), калий (K) и азот (N). В някои региони се проверяват рутинно за други първични нутриенти като: калций (Са), магнезий (Mg) и сяра (S), както и за нивата на веществата, необходими на културите в много малки количества, сред които: бор (В), мед (Cu), желязо (Fe), манган (Mn), молибден (Mo) и цинк (Zn).

Почвите, приемащи отпадни води и продукти, се тестват за наличие на елементи като арсен (As), кадмий (Cd), никел (Ni), олово (Pb), живак (Hg) и селен (Se). Наличието на инструменти за изследване на почвения състав е от решаващо значение за качеството, външния вид и вкусовите качества на земеделската продукция.

Нашите висококачествени и прецизни анализатори за почва се предлагат под формата на комплекти, съдържащи необходимите химикали и приспособления за бързо и лесно определяне на рН на почвите и запасеността им с азот, фосфор и калий. За всеки елемент има по два химикала – единият за разтваряне на съответните соли, а другият за предизвикване на оцветяване. По приложена таблица се определя и торовата норма.

Виж още