Прецизно земеделие


Подкатегории:
 • 620.00лв.

 • 1,230.00лв.

 • 1,910.00лв.

 • 692.00лв.

 • 792.00лв.

 • 975.00лв.

 • 1,076.00лв.

 • 672.00лв.

 • 692.00лв.

 • 1,000.00лв.

 • Цена по запитване
Селскостопанската производителност изглежда сякаш е достигнала максималната си точка на развитие, благодарение на глобалната наличност на торове и пестициди, нужни за подобряване добива на културите. Злоупотребата с тези продукти и липсата на осведоменост относно параметрите на почвата обаче, може да намали производителността и да застраши баланса на околната среда в зоната на отглеждане.

Богата гама измервателни уреди, присъстващи в продуктовия ни каталог, гарантират провеждане на прецизно земеделие за богат добив и отлично качество на реколтата.

Прецизността означава да получаваш повече, влагайки по-малко

Селското стопанство и в частност земеделието разчита все повече на науката. Към селскостопанското оборудване се добавят устройства за дистанционно проучване, GPS и анализ на данните. Хиляди стопани навсякъде по света се снабдяват с нов клас оборудване, за да направят земеделието си по-прецизно.

Тракторите могат да картографират полета, да се движат на автопилот и да проверяват собственото си движение в рамките на сантиметри, така че да не се губят тор, семена или гориво. Съвременната измервателна технология включва дистанционно проучване със събиране на информация за промени в нивата на хранителни вещества и влага в почвата.

Прецизната земеделска работа е свързана с точното управление на вариациите в засадените площи, за да се отглеждат повече растителни култури, като се използват по-малко ресурси и се намалят производствените разходи. Всички аспекти на околната среда - почва, метеорологични условия, растителност, вода - данните варират в различните региони. Всички тези фактори определят растежа на културите и успеха в земеделието.

Фермерите винаги са били наясно с това, но до скоро им липсваха инструментите за точно и бързо измерване, картографиране и управление на тези показатели. Със създаването на съществени измерватели за прецизно земеделие, производството на плодове и зеленчуци ще може да отговори на предизвикателството на нарастващото световно население.

 Получаването на множество данни относно състоянието на почвените смеси и отглежданите растения ще помогне на фермерите да постигнат максимална устойчивост, висока продуктивност, екологично равновесие, икономия на средства и финансови ползи. Целта на прецизното растениевъдство е да подобри селскостопанския добив и да намали потенциалните рискове за околната среда, докато ползите от него включват:

 • Мониторинг на физико-химичните параметри на почва и растения. Чрез поставяне на сензори за определяне на електрическа проводимост, нитрати, температура, изпаряване, излъчване, влага на листата и др., могат да се постигнат оптимални условия за растеж на растенията;
 • Получаване на данни в реално време: Имплантирането на сензорни устройства в обработваните площи осигурява непрекъснат мониторинг на избраните параметри и предоставя данни в реално време, гарантиращи проследяването на актуалното състояние на параметрите на почвата и растенията по всяко време;
 • Предоставяне на по-добра информация за формиране на управленски решения;
 • Спестяват се време и финансови разходи: Става възможно да се намалят разходите за полагане на торове и химикали, като същевременно се ограничи замърсяването на околната среда от третирането с химически средства за растителна защита;
 • Предоставя надеждна база данни (записи) за дейността, съществена за проследяване на продажбите и наличностите;
 • Измервателните системи могат да се интегрират със софтуерни програми за управление на земеделските стопанства, които да улеснят ежедневните операции и повишат производителността.

Създаването на план за прецизно земеделие чрез използване на уреди за измерване и анализ на ключови за отглеждането на растителни култури параметри, носи множество ползи на производителите. Например, ползите от намаляване броя на пръсканията са в порядъка на около 10% спестени разходи за химично третиране.

Други важни предимства на измерването включват: икономия на горива, по-ниска амортизация на почвата, по-малко нает помощен персонал и точност при определяне на времето за сеитба. Всяко стопанство, обвързало в своята дейност някакъв вид система за прецизно земеделие, си осигурява автоматично по-високи финансови приходи и добра репутация сред потребителите.

Какви решения предлага категорията?

Тази главна категория ще ви посочи отделните подкатегории, в които са представени различни по вид и приложение измервателни устройства. Инструментите за измерване и анализ на специфични параметри помагат за вземане на правилни решения и предприемане на навременни действия. В земеделието тези два фактора са от жизнено значение.

Нашите инструменти за прецизно земеделие включват апаратура, измерваща различни показатели, които имат пряко отношение към развитието на селскостопанските култури. Сред тях са метеостанциите, помагащи за правилно планиране на дейностите и осигуряване на навременна защита на насажденията. С тяхна помощ става възможно предпазването на културите от слани, градушки и пресушаване.

Влагомерите и анализаторите за зърно са полезни инструменти, позволяващи на производители и търговци на зърнени култури да завладеят ключови пазари, предлагайки стока с максимално високо качество и отлични хранителни свойства. Уредите за измерване на азота и анализаторите за почва помагат за правилно формиране на почвените обогатители и процедурите по наторяване.

Почвените анализатори включват последно поколение влагомери и сонди за тестване на влажността. Земеделците ги използват, за да бъдат в течение на текущото състояние на обработваемата земя. Така те могат да вземат правилно решение относно това дали да разредят мероприятията по напояване на посевите или да преминат към по-интензивно поливане. Влагомерът днес често е част от автоматичната напоителна система.

Сондите за почвен анализ са важен дял от методите за прецизно земеделие. Вземането на проби и резултатите от измерването са ключов критерий за планиране на агротехнически мероприятия като торене, поливане, дренаж, въвеждане на подобрители и препарати за растителна защита.

Почвеният анализ помага да се установят точните количества на внесените и изнесени продукти за подобряване вегетацията на отглежданите растения. Въпросната методика включва и тестването за киселинност/алкалност на земната маса. За да се извърши такава проверка е нужен точен и удобен за работа pH метър.

pH стойностите, показани от пробите са сред най-важните показатели в зеленчукопроизводството, овощарството и лозарството. Растенията се нуждаят от идеално ниво на киселинност на почвения микс, при което правилно се осъществява усвояването на хранителните вещества през кореновата система.

Повечето селскостопански култури не могат да растат и да се развиват в твърде кисела или твърде алкална среда, затова мерките по възстановяване на баланса трябва да бъдат навременни и правилно изпълнени. Уредите за мерене на киселинност са компактни, с вградена сонда за вземане на проби и голям цифров дисплей за отчитане на стойностите.

В собствени подраздели са представени също последно поколение измерватели на светлина и електропроводимост. Електролитният баланс на земната маса може да бъде лесно възстановен с добавяне на подходящи обогатители и подобрители. Светлината пък оказва пряко въздействие на фотосинтезата в растителния свят, поради което нейните стойности се нуждаят също от редовни измервания.

При нас ще намерите всичко необходимо за провеждане на ефективно, финансово рентабилно и преди всичко прецизно земеделие.

Виж още