Поливни системи и апарати за напояване


Подкатегории:
 • 1,852.00лв.

 • 660.00лв.

 • 548.00лв.

 • 356.00лв.

 • 389.00лв.

 • 34.00лв.

 • 12.00лв.

 • 915.00лв.

 • 1,170.00лв.

 • 1,059.00лв.

 • 1,268.00лв.

 • 10.00лв.





Иригационните мероприятия(поливане), са възможни само ако имаме правилна реализация на технически план за изграждане на ефективни поливни системи. С напоително съоръжение днес е снабдено почти всяко земеделско предприятие, чиято цел е да достигне максимално високи нива на добив и отлично качество на реколтата. Искате да бъдете подготвени за всякакви климатични изненади? Този раздел е създаден специално за вас.

Противодействие на засушаването – повишаване на ефективността

Овлажняването на коренообитаемия слой на почвата, както и дренирането, представляват основни технически методи за рекултивация на земеделските площи. Те включват съвкупност от дейности, насочени към повишаване на производителността и подобряване на почвените свойства. С поливането се доставят хранителни вещества до корените на полезните култури, понижава се температурата и се повишава влажността на въздуха.

Земеделците в цял свят си задават разумния въпрос: рентабилно ли е да се надяваме на навременни валежи, ако според статистиката около 80% от рисковете и загубите в селското стопанство са свързани с метеорологичните условия и на първо място със сушата?

Пример за това е необичайната суша от 2010 г., когато само в страните от ОНД бяха изгубени 20 милиона хектара култури, а щетите за земеделието възлизаха на стойност милиарди долари.
За съжаление подобни случаи, свързани със засушаване и други природни аномалии, се повтарят от година на година. Макар и в по-малък мащаб, отколкото през 2010 г., но те се повтарят.

Земеделските производители губят значителна част от реколтата си, просто защото се надяват на чудо и не предвиждат допълнителни защитни мерки в лицето на модерни и финансово рентабилни напоителни системи. Практиката е показала, че най-добрият способ за противодействие си остава оборудването за дъждуване, което напълно имитира естествени процеси, овлажнявайки не само почвата, но и въздуха.

Правилно подбраната и конфигурирана напоителна техника позволява на земеделския производител да планира и напоява културите в точното време. С нея се елиминират рисковете, свързани със сухото, ветровито време и се гарантират високи добиви дори в горещите южни райони.

Повишаване на добива – системата се изплаща в рамките на 2 до 10 години

Понастоящем със съоръжения за изкуствено напояване са снабдени около 20% от обработваемите площи в световен мащаб, като напояваните земеделски земи осигуряват приблизително 40% от световната реколта. Това предполага, че тяхната производителност е поне 3-4 пъти по-висока от тази на обработваемите земи, където няма напоителни инсталации.

Интересното е, че дори най-малкото увеличение на добива (10-15%) гарантира изплащането на изкуствената поливна система в рамките на 2 до 4 години, но на практика темповете на растеж са многократно по-високи. Като правило говорим за увеличаване на добивите от 20% на 300%, особено в по-сухи години.

Например, ако липсват добри обилни дъждове през май и юни, тогава по правило фермерът може да забрави за нормалната реколта от картофи, царевица, слънчоглед и т.н. Същевременно си струва само няколко пъти да се използват дъждуващи машини, така че растенията да се вкоренят нормално, да се наситят с влага и да придобият сила. Добивът се увеличава поне с 200%. Игнорирайки нуждата от инвестиции в хидро-оборудване, фермерите излагат бизнеса си на капиталов риск и губят пари.

Не бива да забравяме и факта, че напоителната инсталация дава предимство на земеделските производители пред техните конкуренти в бранша, които все още не са се решили да внедрят подобно подобрение. Автономният водоизточник дава значително конкурентно предимство на практически всички земеделски производители, които са сред първите, инвестирали в модерни поливни системи на преференциални цени.

Намалява се себестойността на единица продукция, което също дава възможност на фермера да намали крайната цена на продукта и лесно да се конкурира с други, дори чуждестранни производители. В крайна сметка такива пазарни лидери като китайците, американците и турците изпреварват своите конкуренти, преди всичко благодарение на съвременните технологии за изкуствено напояване.

Въвеждането на напоителна технология ще се превърне в много печеливша инвестиция, която ще позволи на дадена ферма да заеме една от водещите позиции, както на вътрешния, така и на световния пазар, и да не я загуби дори под въздействието на различни форсмажорни обстоятелства.

В условия на правилно, редовно поливане се получава висококачествена култура, но ако растенията нямат влага, качеството им е драстично влошено. Не е нужно да сте агроном, за да разберете този прост естествен модел. Качеството тук означава: степен на зреене, външен вид, полезни свойства, тегло. Тук трябва да се отбележи, че потребителите са готови да платят скъпо за качествен продукт.

Рентабилността на производство се постига и от факта, че в допълнение към напояването с вода, напоителните инсталации могат да се използват за подаване на торове и други химически съединения, полезни за растенията. Фактът, че торовете се доставят директно в кореновата система на растенията в даден интервал, увеличава добива няколко пъти, намалява нивото на соли в почвата и спестява разходи. И това е още един безусловен коз и предимство пред конкурентите.

Разнообразие от технически решения – индивидуален избор, множество функции и възможност за надграждане

На съвременния пазар на напоителни технологии има много възможности за оборудване, подходящи за всякакви нужди и бюджет. Индивидуалният подбор на компоненти, както и изборът на готово окомплектована поливна система на изгодна цена, позволява да се увеличи ефективността на напояването и да се намали консумацията на вода с 15-20%, като се намалят и загубите от инфилтрация и оттечки.

Необходимостта от по-малко вода позволява не само да се свият разходите за поливане, но и да се използва по-малък капацитет на помпените станции, което също предполага немалко икономии.

По принцип системите се адаптират лесно и са приложими във всяка област на земеделието, включително на места със сложен релеф и топография. Нашите апарати за напояване могат да се изтеглят с лекота до всяка предпочитана точка. Предлагаме множество разработки – бензинови, дизелови и електрически.

По вид моторните помпи за вода биват фронтални, кръгови, челно-ротационни, хиподрумни и барабанни, с възможност за водочерпене от различни източници: воден канал, кладенец, резервоар за съхранение и др. Има и опция за филтриране на водата от тежки метали и примеси, както и допълнителни части за всякакви нужди.

Можем да предоставим иновативни пръскачки, които са идеалните поливни системи за райграс за домашно и градско озеленяване. Те позволяват да се направи напояване на мащабни полета възможно най-точно и същевременно значително да се намали водната консумация.

Всички горепосочени точки се допълват от възможността за проследяване на ефективността, управление на напоителните процеси в автоматичен режим и, разбира се, надграждане и усъвършенстване на наличната инсталация с най-новите технологии. Инвестирайки в напоителна система, получавате супер ефективен иновативен комплекс, който решава всички проблеми, свързани с напояването и ви позволява да извлечете максимума от наличните поземлени ресурси.

Виж още