Поливни системи и апарати за напояване


Подкатегории:
 • 1,852.00лв.

 • 660.00лв.

 • 548.00лв.

 • 356.00лв.

 • 389.00лв.

 • 34.00лв.

 • 12.00лв.

 • 915.00лв.

 • 1,170.00лв.

 • 1,059.00лв.

 • 1,268.00лв.

 • 10.00лв.
Иригационните мероприятия(поливане), са възможни само ако имаме правилна реализация на технически план за изграждане на ефективни поливни системи. С напоително съоръжение днес е снабдено почти всяко земеделско предприятие, чиято цел е да достигне максимално високи нива на добив и отлично качество на реколтата. Искате да бъдете подготвени за всякакви климатични изненади? Този раздел е създаден специално за вас.

Противодействие на засушаването – повишаване на ефективността

Овлажняването на коренообитаемия слой на почвата, както и дренирането, представляват основни технически методи за рекултивация на земеделските площи. Те включват съвкупност от дейности, насочени към повишаване на производителността и подобряване на почвените свойства. С поливането се доставят хранителни вещества до корените на полезните култури, понижава се температурата и се повишава влажността на въздуха.

Земеделците в цял свят си задават разумния въпрос: рентабилно ли е да се надяваме на навременни валежи, ако според статистиката около 80% от рисковете и загубите в селското стопанство са свързани с метеорологичните условия и на първо място със сушата?

Пример за това е необичайната суша от 2010 г., когато само в страните от ОНД бяха изгубени 20 милиона хектара култури, а щетите за земеделието възлизаха на стойност милиарди долари.
За съжаление подобни случаи, свързани със засушаване и други природни аномалии, се повтарят от година на година. Макар и в по-малък мащаб, отколкото през 2010 г., но те се повтарят.

Земеделските производители губят значителна част от реколтата си, просто защото се надяват на чудо и не предвиждат допълнителни защитни мерки в лицето на модерни и финансово рентабилни напоителни системи. Практиката е показала, че най-добрият способ за противодействие си остава оборудването за дъждуване, което напълно имитира естествени процеси, овлажнявайки не само почвата, но и въздуха.

Правилно подбраната и конфигурирана напоителна техника позволява на земеделския производител да планира и напоява културите в точното време. С нея се елиминират рисковете, свързани със сухото, ветровито време и се гарантират високи добиви дори в горещите южни райони.

Повишаване на добива – системата се изплаща в рамките на 2 до 10 години

Понастоящем със съоръжения за изкуствено напояване са снабдени около 20% от обработваемите площи в световен мащаб, като напояваните земеделски земи осигуряват приблизително 40% от световната реколта. Това предполага, че тяхната производителност е поне 3-4 пъти по-висока от тази на обработваемите земи, където няма напоителни инсталации.

Интересното е, че дори най-малкото увеличение на добива (10-15%) гарантира изплащането на изкуствената поливна система в рамките на 2 до 4 години, но на практика темповете на растеж са многократно по-високи. Като правило говорим за увеличаване на добивите от 20% на 300%, особено в по-сухи години.

Например, ако липсват добри обилни дъждове през май и юни, тогава по правило фермерът може да забрави за нормалната реколта от картофи, царевица, слънчоглед и т.н. Същевременно си струва само няколко пъти да се използват дъждуващи машини, така че растенията да се вкоренят нормално, да се наситят с влага и да придобият сила. Добивът се увеличава поне с 200%. Игнорирайки нуждата от инвестиции в хидро-оборудване, фермерите излагат бизнеса си на капиталов риск и губят пари.

Не бива да забравяме и факта, че напоителната инсталация дава предимство на земеделските производители пред техните конкуренти в бранша, които все още не са се решили да внедрят подобно подобрение. Автономният водоизточник дава значително конкурентно предимство на практически всички земеделски производители, които са сред първите, инвестирали в модерни поливни системи на преференциални цени.

Намалява се себестойността на единица продукция, което също дава възможност на фермера да намали крайната цена на продукта и лесно да се конкурира с други, дори чуждестранни производители. В крайна сметка такива пазарни лидери като китайците, американците и турците изпреварват своите конкуренти, преди всичко благодарение на съвременните технологии за изкуствено напояване.

Въвеждането на напоителна технология ще се превърне в много печеливша инвестиция, която ще позволи на дадена ферма да заеме една от водещите позиции, както на вътрешния, така и на световния пазар, и да не я загуби дори под въздействието на различни форсмажорни обстоятелства.

В условия на правилно, редовно поливане се получава висококачествена култура, но ако растенията нямат влага, качеството им е драстично влошено. Не е нужно да сте агроном, за да разберете този прост естествен модел. Качеството тук означава: степен на зреене, външен вид, полезни свойства, тегло. Тук трябва да се отбележи, че потребителите са готови да платят скъпо за качествен продукт.

Рентабилността на производство се постига и от факта, че в допълнение към напояването с вода, напоителните инсталации могат да се използват за подаване на торове и други химически съединения, полезни за растенията. Фактът, че торовете се доставят директно в кореновата система на растенията в даден интервал, увеличава добива няколко пъти, намалява нивото на соли в почвата и спестява разходи. И това е още един безусловен коз и предимство пред конкурентите.

Разнообразие от технически решения – индивидуален избор, множество функции и възможност за надграждане

На съвременния пазар на напоителни технологии има много възможности за оборудване, подходящи за всякакви нужди и бюджет. Индивидуалният подбор на компоненти, както и изборът на готово окомплектована поливна система на изгодна цена, позволява да се увеличи ефективността на напояването и да се намали консумацията на вода с 15-20%, като се намалят и загубите от инфилтрация и оттечки.

Необходимостта от по-малко вода позволява не само да се свият разходите за поливане, но и да се използва по-малък капацитет на помпените станции, което също предполага немалко икономии.

По принцип системите се адаптират лесно и са приложими във всяка област на земеделието, включително на места със сложен релеф и топография. Нашите апарати за напояване могат да се изтеглят с лекота до всяка предпочитана точка. Предлагаме множество разработки – бензинови, дизелови и електрически.

По вид моторните помпи за вода биват фронтални, кръгови, челно-ротационни, хиподрумни и барабанни, с възможност за водочерпене от различни източници: воден канал, кладенец, резервоар за съхранение и др. Има и опция за филтриране на водата от тежки метали и примеси, както и допълнителни части за всякакви нужди.

Можем да предоставим иновативни пръскачки, които са идеалните поливни системи за райграс за домашно и градско озеленяване. Те позволяват да се направи напояване на мащабни полета възможно най-точно и същевременно значително да се намали водната консумация.

Всички горепосочени точки се допълват от възможността за проследяване на ефективността, управление на напоителните процеси в автоматичен режим и, разбира се, надграждане и усъвършенстване на наличната инсталация с най-новите технологии. Инвестирайки в напоителна система, получавате супер ефективен иновативен комплекс, който решава всички проблеми, свързани с напояването и ви позволява да извлечете максимума от наличните поземлени ресурси.

✅ Нуждаят ли се от електрическо захранване поливните системи, които предлагате – има ли вариант с алтернативен метод на захранване❓

Да. В каталога ни са представени главно бензинови и дизелови помпи за вода с 4-тактов двигател и въздушно охлаждане на марката ProGarden. Основно тяхно предимство е работата на дизелово или бензиново гориво, което позволява да се използват за напояване в отдалечени земеделски площи, без нужда от електрическо захранване

✅ Какъв е принципът на работа на моторната помпа за чиста вода❓

Помпата за чиста вода осигурява мощен воден поток с високо налягане, благодарение на което поливните мероприятия се изпълняват максимално ефективно за кратък период от време. Това допринася за ефективното разходване на горивото, така че овлажняването на полезните култури да не бъде свързано с по-големи разходи от допустимото.

✅ От къде мога да поръчам допълнителни аксесоари, съвместими с вашите апаратите за поливане❓

Ние предлагаме пълната гама от допълнително оборудване и аксесоари, подходящи за напоителните ни системи и апаратура. Ако не откривате нужния ви продукт (шланг, троен ВиК разклонител) в каталога ни, просто се свържете с екипа ни, който ще ви насочи към подходящите за целта продукти.
Виж още