Фотоволтаични системи  • 184.00лв.

  • 320.00лв.

  • 325.00лв.

  • 330.00лв.

  • 244.00лв.

  • 9.00лв.

  • 50.00лв.

  • 125.00лв.

  • 175.00лв.
Електропастирните ограждения се нуждаят от електрическо захранване. Такова може да се осигури от електрическата мрежа, но за отдалечени стопанства, където е невъзможно присъединяване към електропреносната мрежа, на помощ идват слънчевите / фотоволтаични системи. Ние от EUROAGRO сме амбицирани да осигурим всички елементи на една функционираща електрическа ограда. В много случаи соларният панел се явява единствен източник на електрическа енергия за нейната работа.

Особености

Използването на слънчевата светлина като източник на електрическа енергия навлиза все по-осезаемо в съвременния живот, включително в отдалечени райони, където се развива земеделска или животновъдна дейност. Електропастирите са едно удачно решение за временно и постоянно ограждане на открити пространства. С тях могат да се реализират най-малко две цели – да не се позволи на отглежданите животни да напуснат обособения периметър, и да не се допусне навлизането на диви животни – хищници и вредители.

Импулсните генератори/енергизатори са основен компонент на електрическата ограда, генерирайки високоволтови електрически импулси към проводниците на заграждението. За работата си тези устройства се нуждаят от захранване, което може да се осъществи посредством 12V DC соларен панел.

Захранваните от слънчеви батерии енергизатори, са идеално решение за временни и полупостоянни електрически огради. Те са приложими основно при отглеждане на дребен добитък и за защита от зайци и други полски вредители. За захранване и съхранение на генерираната от соларния панел енергия, може да се използва автомобилен акумулатор 12V/70 Ah. Фотоволтаиците ни са приложими както за захранване на електропастирите, така и за осветление.

Разделът предлага оптимален избор от соларни панели с монокристални клетки, с максимална мощност от 30 и 50W. Предимството им е, че са леки и лесни за преместване, използват прост метод на монтиране и не се нуждаят от поддръжка. Важно е при монтажа да се следват изискванията за местоположение и наклон.

Част от продуктите ни представляват монокристални соларни панели с регулатор на зареждането, докато други са под формата на цялостни системи за осветление за 2, 3 и 4бр крушки. Можем да предоставим и различни количества LED лампи 12V, както и 10А регулатор на напрежение за соларните системи, при които този елемент не е включен в комплекта.

✅ Изплаща ли се фотоволтаичната система, използвана в агро сектора❓

Финансовата стойност на една фотоволтаична система не е никак малка, което логично предизвиква въпроса: рентабилна ли е такава инвестиция. Отговорът зависи изцяло от нейното предназначение. Ако я използвате за осъществяване на важни работни процеси, които носят парични приходи на фермата ви, то да – соларната система е рентабилна и вложените средства ще се върнат под формата на материални активи.

✅ Как да избера мощността на соларния панел❓

Мощността на монокристалния фотоволтаичен панел се избира на база потенциалното натоварване на автономната система и вида на консуматорите. Ако ви е нужно алтернативно електрозахранване за вашата електрическа ограда, то панелите с мощност 30 и 50 W ще ви свършат чудесна работа.

✅ Предлагате ли готово окомплектовани соларни системи❓

От нас можете да закупите не само соларни панели, но и всички компоненти на фотоволтаичната система – части и аксесоари. Едно много изгодно решение е панелът, окомплектован с регулатор на напрежението. Системата се доставя частично сглобена и пускането ѝ в експлоатация е максимално улеснено, като се следват инструкциите за инсталиране и свързване.
Виж още