Заземяване  • 8.00лв.
Заземителната инсталация е един от ключовите компоненти на електропастирната система, поради което в EUROAGRO ще намерите пълния набор продукти за заземяване с високо качество, предназначени за изграждането на една ефективно работеща електрическа ограда. Асортиментът ни включва заземителни метални колчета и изпитвателни устройства (тестери) с капацитет 1 – 10, 1 - 6kV и 2 – 6kV.

Предназначение и свойства

Доброто заземяване е жизненоважно както за ефективността на оградата, така и за безопасността на животните. Повечето повреди в електропастирите се дължат на недобра заземителна инсталация. Затова е задължително тя да се изгради правилно за лесно затваряне на електрическата верига.

Желателно е да се използват най-малко 3 броя заземителни колове с дължина 2м, които се забиват на минимум 3м един от друг. За по-дълги огради са необходими допълнителни заземителни колчета. За да не възникнат паразитни напрежения, се избира подходящо влажно място, което е на разстояние минимум 15м от заземяването на друго съоръжение, подземни телефонни и захранващи кабели или подземен водопровод.

Коловете се свързват с изолиран или неизолиран проводник, като се започва от най-отдалечения. Във финалния етап проводникът се свързва към заземителната клема на захранващото устройство. Изграденото заземяване трябва да се тества с волтметър преди пускане на системата.

Заземителните проводници на оградата могат лесно да прекъснат системата, когато проводими материали случайно ги свържат към фазовите. Затова растителността под оградата се подрязва и почиства редовно с оставяне на около 45см ивица. На места, където редовното почистване е невъзможно, се прилагат хербициди, за да не израсте нова растителност.

Тестерите, включени в каталога ни са удобни компактни устройства, захранвани от батерия. Това помага за безпроблемното им използване на открито. В зависимост от избрания модел, уредът може да измери напрежение от 1000 до 10 000V или от 2000 до 6000V. Тестерите помагат да се извърши проверка на функционалността на оградната система, както и за отстраняване на технически повреди.

Важно е да се знае, че за подобряване параметрите на заземителната инсталация в периоди на засушаване, е удачно да се налее вода на заземителните колове и около тях, както и да се постави сол на кристали в предварително изкопана дупка с дълбочина около 15см и диаметър около 20см. Могат да се инсталират и допълнителни заземителни колове за части от оградата, които са най-отдалечени от захранващото устройство.

Виж още