Колчета за електропастир  • 8.00лв.

  • 11.00лв.
Сред многобройните елементи на електрическите огради влизат и оградните стълбове. С тях електрическия проводник може да бъде фиксиран на различна височина, в зависимост от вида на отглежданите животни / вредителите, чийто достъп в имота трябва да се ограничи. Предлаганите от EUROAAGRO колчета за електропастир са подходящо решение за мобилни електропастирни системи и при отглеждане на домашни любимци.

Характеристики и свойства

Оградните колчета за електрически огради се изработват от пластмаса или фибростъкло, като върхът им (накрайникът, който влиза в земята) се изработва от поцинкована стомана. Дълбочината на забиване би следвало да бъде най-малко 15см, за да се гарантира стабилността на ограждението.

Мобилните електопастири са временни ограждения, имащи предимството да бъдат лесни за демонтиране и преместване. Системата включва леки пластмасови колчета, съвместим ограден проводник и мобилен енергизатор. Временните електрически огради са идеално решение за разделяне на големи пасища на няколко по-малки парцела.

Колчетата за мобилни електрически ограждения са с различна дължина и предназначение. От нас можете да закупите колче с височина 105 или 154см, като полезната (използваема височина е съответно 90 и 130см. Дълбочината на забиване (стоманен връх) изисква съответна дължина. При двата размера тя е 15 и 22см.

Не само видът, но и броят на стълбовете е от значение при монтирането на оградното съоръжение. Така например, когато заграждението е временно решение, колчетата се разполагат на разстояние от 8 до 25м, а на постоянните дистанцията може да бъде 20 - 30м, но за целта се използват по-здрави стълбове – от дърво или метал.

Ако колчетата са по-малко, оградата може да се наклони, но е малко вероятно да наруши своята цялост. В хълмисти местности се поставят допълнителни стълбове, където е необходимо, за да се избегнат погрешни заземявания.

Постоянната система изисква здрави подпори в ъглите, а за много дълги ограждения - и по протежението на оградата. Най-горният проводник трябва да е винаги под напрежение, за да не могат животните да се облягат и да блъскат оградата.

Виж още