Електрическа оградна мрежа  • 820.00лв.

  • 240.00лв.

  • 200.00лв.

  • 260.00лв.
Основен компонент на електрическите ограждения тип Електропастир, е електрическата оградна мрежа. Това е най-функционалната част на оградата, тъй като тя се явява физическото препятствие, с което животните влизат в контакт. Ние от EUROAGRO ви предлагаме мрежи, подходящи за ограничаване преминаването на по-дребни домашни и диви животни. Разделът съдържа също различни видове електрически въжета с различна якост на опън и електрическо съпротивление.

Предназначение и функция

Електроогражденията, в по-голямата им част се изработват от стандартни неизолирани проводници с висока механична якост. При мрежите има няколко важни технически характеристики, сред които ключов показател за качеството е съпротивлението на проводниците. Колкото по-ниско е то, толкова по-големи са дължините, които могат да се реализират.

Все по-осезаемо навлизат и оградните ленти (въжета), изработени от здрави синтетични материали. Въжетата са съставени от поцинковани метални проводници, покрити с пластмасова обвивка, притежаваща висока устойчивост на разкъсване и UV лъчи. Всеки вид въже притежава необходимата еластичност, така че да се запази здравината на проводниците, в случай на по-голямо натоварване, вследствие на сблъсък с по-голямо животно.

За да се осигури ефективност на оградната система, е важно оградите (мрежи и въжета) да се избират съобразно вида на животните, чието преминаване следва да бъде ограничено. За целта е необходимо да се вземе предвид якостта на опън на всеки от продуктите. Тя е отбелязана в килограми, с които се определя допустимото натоварване. Можем да предложим въжета с якост на опън от 350 до 590кг.

Имайте предвид, че най-добрите проводници са със съпротивление 0. 1Ω/m. С тях могат да се изграждат електрически огради с дължина до 20 000м. Проводниците с високо съпротивление са подходящи за малки ограждения. Например, проводник със съпротивление над 5Ω/m е по-удачно да се използва за огради с дължина до 1500м. Предимството на тези огради е по-ниската цена.  

Електрическите ни мрежи се предлагат в комплект с оградни стълбове. В зависимост от приложението, се използват също специални изолатори на оградните стълбове, навиващи макари, тестери, алармени системи и различни съединителни елементи за увеличаване дължината на оградите, каквито също можем да осигурим.

✅ Как да разбера какъв вид мрежа е подходяща за ограждане на определена площ❓

Мрежите, използвани при изграждане на електропастирни огради имат различно съпротивление на проводниците. Колкото по-ниско е то, толкова по-големи са дължините, които могат да се реализират. Най-добрите проводници са със съпротивление 0. 1Ω/m. С тях могат да се изграждат електрически огради с дължина до 20 000м. Проводниците с високо съпротивление над 5Ω/m са подходящи за малки ограждения до 1500м.

✅ Има ли значение вида на оградените животни (тяхната големина) при избора на електрическа оградна мрежа❓

Категорично да – това е един от основните критерии при избора. За да се осигури ефективност на оградната система, е важно оградните мрежи да се избират съобразно вида на животните, чието преминаване следва да бъде ограничено. За целта е необходимо да се вземе предвид якостта на опън на всеки от продуктите. Тя е отбелязана в килограми, с които се определя допустимото натоварване.

✅ Какви аксесоари за електропастир, изграден с мрежа можете да ми предложите❓

За изграждането на ефективно функционираща електрическа ограда ще ви бъдат нужни оградни стълбове, броят на които зависи от дължината на защитената площ. Можем да ви предложим стълбове с отлично качество за вашата елетропастирна система, както и не по-малко важните навиващи макари, тестери, алармени системи и различни съединителни елементи за увеличаване дължината на оградите.
Виж още