Пасищни поилки и хранилки за овце и козиОвцете и козите прекарват голяма част от времето си на открито, стига сезонът и метеорологичните условия го позволяват. Свободната паша е идеален начин за отглеждане, но през преходните сезони зеленината е твърде оскъдна, за да задоволи потребностите на преживните животни. Това задължава всяко стопанство да се снабди с нужния вид и брой пасищни поилки и и хранилки за овце и кози.

Възможни решения

Поенето и храненето на животните на открито е сходно с това в затворените помещения. Необходимо е да се осигури свободен достъп и непрекъснато подаване на чиста вода, както и добре дозирани количества храна, подавани на равни интервали. В това отношение, като най-рентабилно решение се явяват големите коритни пасищни поилки, чиято конструкция позволява да бъдат лесно обръщани за източване и почистване.

Автопоилките с голям обем следва да се изработват от здрави и безопасни материали. С цел по-продължителното им използване, животновъдите предпочитат съоръженията направени от емайлиран чугун, които са устойчиви на атмосферни и механични въздействия. Емайлът предпазва материала от корозия и улеснява хигиенизацията.

Съвременните пасищни поилки са с голям обем и оборудвани с високотехнологичен тръбен клапан, позволяващ регулиране на дебита, който също така реагира на много ниско налягане. Все по-търсени са поилките, оборудвани с воден нагревател, недопускащи замръзване на водата. Идеята е животните да имат непрекъснат достъп до годна за пиене вода.

Когато се използват нипелни системи за поене на овце и кози, е необходимо да се ограничат течовете, с цел да се избегнат излишните разходи на вода. Поилните корита се разполагат на височина, подходяща за съответния вид животни, и на места, където ще бъдат достъпни, по възможност в обсега на зоната за хранене.

Овцете и козите се нуждаят средно от 8 – 12 литра вода на ден, като е задължително да се следи за нейната чистота. Във водата не бива да има остатъчни количества минерален тор, промишлени отпадни продукти и болестотворни микроорганизми. По тази причина поилните системи и в помещенията, и на открито подлежат на редовно почистване и дезинфекция.

Болшинството от модерните овцеферми са заложили на механизирани двустранни хранилки за целодажбено хранене. Те се зареждат с мобилно миксиращо ремарке и предоставят необходимия фронт за хранене на овцете. За пасищни, по-подходящи са леките пособия за подаване на храна, изработени от алуминий и пластмаса. Те изискват по-малко усилия при преместване и изпразване.

Пасищните хранилки са леки, но капацитетът им е достатъчно голям, за да може съдържателят да поеме големи количества фуражи. За разлика от стандартните оборни съоръжения, конструкцията им е рядко пригодена за окачване. Проектират се със самостоятелна стойка, така че да могат да се поставят директно на земята. Основата е стабилна и не позволява преобръщане.

Производителите на пасищни хранилки и поилки за овце и кози залагат на устойчиви материали и конструкции, които да улесняват работата на животновъдите, осигурявайки същевременно максимален комфорт на животните.

Нито металните, нито пластмасовите приспособления е допустимо да имат остри ръбове и ъгли, които биха могли да представляват риск от нараняване на животните. Както материалът, така и дизайнът следва да улесняват поддръжката и почистването.

Свържете се с нас при нужда от допълнителни разяснения относно вида, свойствата и предназначението на различните продукти, представени в категорията.

Виж още

Няма добавени продукти в тази категория.Няма добавени продукти в тази категория.