Овцевъдство и козевъдство


Подкатегории:
  • 900.00лв.

  • 950.00лв.

  • Цена по запитване

  • Цена по запитване

  • Цена по запитване

  • Цена по запитване

  • Цена по запитване
Стопанствата от сектор овцевъдство и козевъдство се нуждаят от специализирано оборудване, което да отговаря не само на собствените им нужди и бюджет, но и на разпоредбите на ЕС, касаещи отглеждането на дребни преживни животни. Съоръженията, апаратурата и инструментите, от които животновъдите в страната ни се нуждаят са част от продуктовата ни гама. Предлагаме идеалното съотношение между качество и цена.

Какво включва оборудването за този вид животновъдни ферми?

Техническите решения, проектирани и произведени специално за фермите за овце и кози не са никак малко като видове, а като вариации на различните технологии, броят им нараства допълнително. Козевъдството и овцевъдството са традиционен поминък в селските райони на страната ни, но разликата между отглеждането на до 10 кози за лични нужди, и над 200 в голям животновъден комплекс е огромна.

Като най-чести и трудоемки, можем да посочим операциите хранене, поене и доене. При наличието на голяма численост на животните, тези дейности налагат използването на максимален човешки ресурс, което е финансово нерентабилно и бавно по отношение на изпълнението. Алтернативата е автоматизиране на операциите – пълно или поне частично.

Стопанствата, занимаващи се с овцевъдство и козевъдство, се нуждаят от модерни, максимално автоматизирани системи за хранене и поене. Необходими са поилки и хранилки за овце и кози, включително пасищни такива, чийто брой трябва да съответства на този на отглежданите животни.

Предимството на модерните системи за хранене и поене се състои в това, че осигуряват постоянен приток на чиста питейна вода, а начините на подаване са изцяло съобразени с възрастта и нуждите на животните, както и с методите на тяхното отглеждане. По същия начин се осъществява и храненето. Осигуряват се индивидуални хранилки, обособени като боксове или отделени с метални прегради.

Хранилките съкращават времето за хранене и елиминират загубите, поради разхищението на фуражи. Когато процесите са обособени в прецизна система за мениджмънт на стопанството, става възможно всяко животно да се идентифицира чрез персоналната му маркировка, на база на което да му се осигури необходимата хранителна дажба. По този начин не се допуска недохранване и прехранване на добитъка.

Редовното и добре планирано поене и изхранване на отглежданите в големите стопанства овце и кози, гарантира запазване на постоянно висок млеконадой. Доенето е другата трудоемка задача, с която стопаните са длъжни да се справят с минимум участие на човешка сила. Доилните агрегати и напълно автоматизирани системи позволяват да се повиши значително ефективността на млечната ферма.

Вакуумните доилни апарати причиняват значително по-малко стрес на животните и предотвратяват маститни инфекции, благодарение на правилното изпълнение на процедурите, включително измиване на вимето и дезинфекция. В стопанствата, развиващи овцевъдство и козевъдство, са необходими също широк набор от средства за поддържане високи нива на хигиена.

Мерките за поддържане на овцете и козите в добро здравословно състояние не се изчерпват единствено с почистване и дезинфекция на помещенията, апаратурата, работното облекло на служителите и копитата на животните. В категорията влизат също автоматични спринцовки, уреди и препарати, осигуряващи ефективна грижа за копитата, както и технически средства за кастрация.

Сектор овцевъдство е също основен доставчик на вълна за индустрията, така че наличието на модерни стригачни машини с висок капацитет на обработка е също задължителна стъпка в оборудването на една овцеферма. Можем да предоставим цялостно оборудване на животновъдните комплекси, специализиращи в овце и козевъдство, отговарящо на всички съвременни изисквания за качество и безопасност.

Виж още