Настилки за крави  • Цена по запитване

  • Цена по запитване

  • Цена по запитване

  • Цена по запитване
Основните тенденции в селскостопанската политика на Европейския съюз са фокусирани главно в осигуряването на висока хигиена в животновъдните стопанства и оптимална грижа за здравето и комфорта на отглежданите животни. Млечните ферми са задължени да оборудват своите обори със специални подови настилки за крави, с които да оптимизират хигиенните си мерки и защитят добитъка от травми и заболявания.

Какви характеристики трябва да притежават?

Освен стените и преградните съоръжения, подът е основен контактен елемент, с който животните влизат в контакт. Нещо повече, подовата настилка определя дали кравите ще се придвижват безопасно, осигурявайки оптимално сцепление с техните копита. И понеже кравата е животно с деликатна физиология, от пода зависи в голяма степен и нейното здравословно състояние.

Циментираните площадки са отдавна доказали се като неефективни в осигуряването на безопасна среда и комфорт на млечните крави. Същото важи и за болшинството скарови конструкции, както и за добре познатата ни практика на циментовия под да се постила слама, която не се сменя достатъчно често, допускайки по този начин задържането на влага и развитието на бактерии.

Подът в различните помещения на една кравеферма трябва да бъде покрит със специално произведени за целта настилки, чиито характеристики предопределят здравето, а следователно и продуктивността на млечните крави. Критериите за качеството на една настилка, отговаряща на европейските директиви разглеждат:

  • Степен на твърдост;
  • Топлоизолационни свойства;
  • Влагонепропусливост;
  • Незадържане на течности;
  • Гладкост и хлъзгавост;
  • Податливост на почистване и дезинфекция.

Твърдият под може лесно да причини проблеми с крайниците на дойните крави, което пък от своя страна ще намали тяхната подвижност и ще възпрепятства извеждането им на открито. Свободната паша и чистият въздух имат съществено въздействие върху млеконадоя, затова животните не бива да бъдат подлагани на риск от нараняване на копитата при движение върху прекалено твърди подове.

Топлоизолационните качества са основен критерий, по който се различават добрите настилки от посредствените. Те предпазват кравите от настинки през зимата и от топлинен удар през горещите месеци. Спейки на студения под, говедата са застрашени от настинки, ревматични заболявания и общо понижение на имунитета.

Подовото покритие в обора трябва да не  пропуска вода и да не позволява задържането на течности. Водата има свойството да абсорбира и отвежда навън топлината, поради което настилките с ниска или липсваща влагонепропускливост се явяват лош изолатор и неблагоприятна среда за отглежданите животни.

По същия начин задържането на течности създава предпоставки за настинки и развитие на болестотворни микроорганизми. В тази посока е важно не само каква настилка ще се използва, но и дали подът има необходимия наклон за оттичането на урината и водата след почистване на обора.

Подовете в кравефермите е желателно да бъдат максимално гладки, за да не представляват препятствие при движението на дойните крави, но и настилки, които са твърде хлъзгави, са крайно неподходящи. Те биха представлявали сериозен риск от подхлъзване и нараняване на кравите. Ето защо производителите разработват специална гама материали с непореста структура, които обаче осигуряват оптимално сцепление с копитата на животните.

Хигиенните норми в животновъдните стопанства задължават да се изберат настилки, устойчиви на задължителните методи и средства за почистване и дезинфекция. Освен устойчиво на хигиенните практики, покритието следва да улеснява самите процеси. Настилката е добре да бъде удобна и лесна за почистване, за  да се гарантира максимален комфорт за добитъка и хората, грижещи се за него.

Виж още