Оборудване за ферми


Подкатегории:
 • Цена по запитване

 • Цена по запитване

 • Цена по запитване

 • 395.00лв.

 • Цена по запитване

 • 395.00лв.

 • Цена по запитване

 • Цена по запитване

 • Цена по запитване

 • Цена по запитване

 • 300.00лв.

 • 160.00лв.
EuroAgro предлага широка гама специализирано оборудване за ферми, включващо както цялостни решения за животновъдните стопанства, така и отделни компоненти, които могат да се добавят по всяко време във вече действащи селскостопански комплекси. Вече е не само нерентабилно, но и абсолютно невъзможно отглеждането на животни по остарели методи и с амортизирана техническа база. Изберете оборудването, отговарящо на вашите нужди, дейност и бюджет.

От какво се нуждаят съвременните животновъдни стопанства?

Фермата е вид производствено предприятие, създаващо продукт, от който хората непрекъснато се нуждаят. Независимо от вида на продукта (месо, млечни продукти, яйца, вълна), неговото качество трябва да е максимално високо. Потребителят търси висококачествена стока, затова днес съществува строга нормативна уредба, която да проверява, измерва и гарантира, че качеството отговаря на желаното.

Техническите разработки, създадени специално за агро сектора включват множество видове съоръжения, апаратура и инструменти с различно предназначение и принцип на работа. Какво оборудване ще избере дадена ферма, зависи както от нейния капацитет, така и от бюджета, с който тя оперира. Едно е сигурно – то ще улеснява работата на фермера и ще създава по-голям комфорт на животните.

Стопанствата от сектор животновъдство могат да изберат от каталога ни:

Настилки за крави

Отглеждането на едър рогат добитък е изключително сложна и трудоемка задача. Макар и доста едри, кравите са твърде деликатни животни, нуждаещи се от специални условия на живот. Дори говедата, прекарващи максимално време на свободна паша биват гледани основно в затворени помещения.

Настилките, покриващи подовете в оборските помещения оказват огромно влияние върху плодовитостта, млеконадоя, физическото развитие и здравословното състояние на добитъка. Млечните ферми са длъжни да осигурят отделни сектори за различните дейности – лежане, движение, хранене, доене, като всеки сектор следва да бъде покрит с подова настилка, отговаряща на съвременните изисквания за комфорт и безопасност.

Изискванията към подовите настилки за крави, без значение от порода, начин на отглеждане и предназначение на отглежданото стадо, включват няколко съществени характеристики. Подът трябва да е с твърдост, която да не причинява проблеми с крайниците. Той следва също да има добри топлоизолационни свойства, да е водонепропусклив и с наклон, недопускащ задържане на вода.

Подовата настилка в която и да е секция на обора не бива да бъде твърде гладка, за да не създава риск от подхлъзване, но не и прекалено грапава и неравна. Задължително условие към фермерите е да осигурят подове, които могат лесно да се почистват и дезинфектират. Нашите специални настилки за крави отговарят на всяко от посочените изисквания.

Средства за почистване и дезинфекция

Хигиенизацията на фермите е пряко свързана с качеството и безопасността на произвежданите в тях месо, яйца и мляко. Ето защо, предлагането на специално разработени за сектора средства за почистване и дезинфекция, е от изключително значение за животновъдите в страната ни.

Почистващите препарати и дезинфектантите имат различно предназначение – от обработка на обувките на обслужващия персонал до дезинфектиране копитата на едрия и дребен рогат добитък. Ваните за копита са ефективно средство за контрол и превенция на заболявания по копитата. Сред почистващо-дезинфектиращите продукти влизат и препаратите за дезинсекция и дератизация на стопанските помещения.

Съоръжения за съхранение и охлаждане на мляко

Качеството на млякото в млечните ферми е един от съществените показатели за тяхната рентабилност. Правилно и навреме извършеното охлаждане на издоената продукция позволява да се ограничи развитието на микроорганизми, като се съхранят естествените бактерицидни свойства на млякото.

Модерните и високоефективни решения включват усъвършенствана апаратура, отговаряща на индивидуалните нужди на всяка ферма. Съоръженията за съхранение и охлаждане са съобразени с различните схеми на доене и с много висока степен на контрол над производствените процеси.

За стопанствата от млекодобивната индустрия не е достатъчно да произведат голяма млечна продукция, но и да я предоставят на изкупвачите с максимално добри характеристики. Технологичното оборудване, влизащо в непосредствен контакт със суровото мляко и млечните продукти, следва да отговаря на изискванията на органите на Държавния санитарен контрол и НВМС.

То трябва да е произведено от материали, които не взаимодействат със суровото мляко, не променят физико-химичния му състав, не отделят токсични вещества и мирис, не придават допълнителен привкус, устойчиви са на корозия и подлежат на постоянно почистване и дезинфекция.

Вътрешната повърхност на контейнерите се изисква да е гладка и да не е боядисана. След транспортиране на млечната маса съоръженията се почистват, измиват и дезинфекцират преди последваща употреба. Охлаждането става в самите танкове за съхраняване, оборудвани с електроника, чрез която се регулира и следи текущата температура.

Ръчни колички и ремаркета

В ежедневната дейност на животновъдните и земеделските ферми широко приложение намират и съоръженията за транспортиране на тор, храна и други консумативи под формата на ръчни колички и ремаркета. В асортимента ни влизат едни от най-добрите съвременни разработки, дело на български и европейски производители.

Количките, както и окачващите се към агро-машините ремаркета са с ергономичен дизайн, оптимална маневреност и голяма товароносимост. 4-колесните ръчни колички са едни от изгодните приспособления за лесно придвижване на големи товари на значителна дистанция. Транспортирането на селскостопанска продукция и материали в нея изисква значително по-малко усилия, благодарение на лагерните колела и надуваеми гуми.

Всичко на едно място

Намирането на качествено оборудване за ферми, което да бъде също и с максимално изгодна цена не е лесна задача, но земеделските стопани и тези от животновъдния сектор са длъжни да я решават почти ежедневно. Освен финансовите средства, времето е друг оскъден ресурс, с който агро отрасълът следва да се съобрази.

Нашата дейност осигурява огромно удобство на фермите, предлагайки им всичко, от което те се нуждаят, за да бъде работата им по-лесна, а резултатите – отговарящи на първоначалните им планове. Знаем колко важно е за всяко новостартиращо или вече действащо стопанство да намери техническите решения за неговата дейност на едно единствено място.

С концентриране на богата гама агро-продукти в един онлайн магазин се пестят усилия, нерви и време, което в някои случаи би отнело дни, седмици, а понякога и месеци. С какво оборудване ще снабдите своя земеделски /животновъден комплекс, за нас няма значение, защото имаме капацитета да задоволим всяко търсене и дори най-високите изисквания за качество.

Част от стоките, предлагани от нашата компания, са дело на български производители, но не липсват и европейските разработки, познати и търсени в целия свят. Настилките за кравеферми, както и млечните контейнери с охлаждащи системи, предоставени от нас, ще повишат количеството и себестойността на вашата продукция. Дезинфектантите и почистващите препарати ще ви помогнат да спечелите доверието на инвеститори, търговци и крайни потребители.

Виж още