Коневъдство


Подкатегории:
  • 15.00лв.

  • 14.00лв.
Коневъдството е важен отрасъл в родното селско стопанство. Конете са ключов ресурс за различни индустрии. Отглеждането и развъждането им има различни цели – за конен спорт, туризъм, за месо и кожа, и за работна и транспортна сила в земеделието и животновъдството. Категория Коневъдство ви дава достъп до богата гама продукти, апаратура и съоръжения, които ще пренесат дейността на вашата ферма на едно по-високо ниво.

Кои са необходимите решения?

Конят си остава неизменен помощник в агро сектора. Въпреки наличието на високопроходими товарни машини, конете често си остават единствена алтернатива за товарна сила и транспорт през неравни и скалисти участъци. Сектор коневъдство е обект на множество разпоредби от страна на европейското законодателство, своевременно синхронизирани и в българското законодателство.

Европейската концепция за модерното коневъдство е насочена към подобряване методите на отглеждане, като се вземат предвид нуждите на животните, но същевременно се понижат текущите разходи и физическия труд. Все повече процеси са полу или напълно автоматизирани, в това число хранене, поене, хигиена, поддържане на копита, козина и костна система в добро състояние.

За нуждите на едно модерно стопанство, занимаващо се с отглеждане и развъждане на коне, са необходими:

  • Индивидуални и групови хранилки и поилки;
  • Стригачни машини;
  • Автоматични четки и гребени;
  • Средства и апаратура, осигуряващи грижа за козината и копитата;
  • Масажни гелове;
  • Репеленти;
  • Храна и добавки;
  • Средства за маркиране и др.

Коневъдните комплекси и фермите, занимаващи се с отглеждане на еднокопитни са задължени да съобразят дейността си със законовата уредба, валидна за всички страни членки на Европейския съюз. Изискванията относно условията на живот, осигурени на животните касаят всеки аспект от ежедневната дейност, както и самите помещения, в които се отглеждат.

Коневъдното стопанство е длъжно да осигури помещения за отглеждане с височина на светлата част не по-малка от 3м. Подовете следва да бъдат покрити с топли, равни и водонепропускливи настилки, а температурата и относителната влажност в помещенията да отговарят на биологичните особености на съответната порода.

Автоматичните хранилки за коне (фидери) осигуряват подаване на храна на равни интервали, отмервайки предварително порциите фураж спрямо нуждите на конкретната група коне. С автоматичното подаване на храна се постига оптимално хранене, като същевременно се намаляват с до 30% загубите на концентрирани фуражи.

Конят се нуждае от 20 – 40 литра вода дневно, което задължава стопанствата от сектор коневъдство да осигурят на своите животни непрекъснат достъп до чиста вода. Тук отново автоматизацията на поенето е единственото адекватно решение. Поилките използват клапан, който при натискане с уста подава на коня достатъчно количество прясна вода.

Конете, отглеждани за спорт или работа се подлагат на редовни тренировки, с които скелетът и мускулатурата им да могат укрепнат, така че физическото натоварване да не носи риск от травми. Оборудването за тренинг на коне включва широк набор от технически разработки – бягащи пътеки и въртележки, солариуми и акватренажори.

Грижата за копитата и козината на конете е залегнала в европейските директиви, чрез набор от мерки, които следва да се прилагат стриктно и най-редовно. Автоматичните четки и гребени, наред със стригачните машинки помагат да се поддържат кожата и козината на работния или спортен кон в чисто и добро здравословно състояние. Инсектицидните репеленти, пък спомагат за ограничаване струпването на паразити и вредители по тялото на животните и вътре в помещенията.

Виж още