Резервоари за бензин с колонка • 6,227.00лв.

 • 9,039.00лв.

 • 9,276.00лв.

 • 3,127.00лв.

 • 9,982.00лв.

 • 4,055.00лв.

 • 4,499.00лв.

 • 3,785.00лв.

 • 4,199.00лв.

 • 2,913.00лв.

 • 3,328.00лв.

 • 3,213.00лв.
Предвид отдалечената локация на болшинството земеделски стопанства и промишлени обекти, сертифицираните резервоари за бензин с колонка и полиетиленовите контейнери за транспортиране на горивото, са удобен, надежден и безопасен начин за съхранение на силно запалими течности, които пестят на ползвателите време и пари. Този вид съоръжения са произведени съобразно европейските директиви за безопасност и се доставят с необходимите сертификати за съответствие.

Ползи от наличието им в селското стопанство

Селскостопанската техника под формата на обработващи машини и транспортни средства има в основата си двигатели с вътрешно горене, чиято работа е базирана на различни видове горива – дизел, бензин, керосин (при аграрната авио-техника). Наличието на ефективен и безопасен начин за съхранение на бензина е от съществено значение за намаляване разходите на двата най-ценни ресурса – време  и пари.

Резервоарът за гориво позволява на всяко стопанство да съхранява  на място големи количества горива, спестявайки си по този начин разходите на време и финансови средства за посещаване на специализираните места за продажба (бензиностанции), за всяко зареждане на транспортните и обработващи машини.

Резервоарите за пренос и запас с горива се произвеждат в няколко разновидности спрямо горивото, което ще съдържат. Тези за бензин имат плътна двустенна конструкция от въглеродна стомана с вградена в корпуса система за наблюдение на херметичността между двойните стени. Капацитетът им на съхранение варира от 1000 до 50 000 литра.

Като приложение, бензиновите цистерни за агро сектора са предимно предназначени за надземен монтаж. Наличието на цифрова колонка за ведомствени цели, а по желание, и според административните изисквания (обем над 50 000 литра), може да се добави и нивомерна система.

Цистерните за бензин отговарят на основните изисквания за безопасно съхранение на горива. Имат заключващ се капак, монтиран на отвора за пълнене с цел ограничаване на неправомерни отваряния, а също и вентилационен отвор с искрогасител. Осъвършенстваните съоръжения разполагат с механичен (стрелкови) нивомер, показващ нивото на горивото в сантиметри.

За бърза доставка на горивни течности, много удобно и отговарящо на нормите за пожаробезопасност решение, са полиетиленовите резервоари за бензин. Вместимостта им варира между 220 и 440 литра. Снабдени са с ръчна или електрическа (12V) взривозащитена помпа, автоматичен пистолет и маркуч за зареждане с дължина 4 м. По желание могат да се оборудват с разходомер.

Колонките са важна измерваща система, вградена в конструкцията на определени горивни резервоари. Тя позволява разходът на горива да бъде прецизно контролиран с цел намаляване на разходите поради кражби и неправомерно използване. Резервоарът, оборудван с колонка позволява данните от последните 200 зареждания да бъдат достъпни посредством мениджърски ключ, в случай на проверки и ревизии.

Бензинови колонки могат да се закупят и допълнително за резервоарите, които не са фабрично окомплектовани с подобен компонент. С малък размер и лесни за монтиране, те са едно гъвкаво решение за вътрешно – ведомствени нужди. Оборудвани са с разходомери, позволяващи прецизно измерване и периодични проверки на потреблението.

При нас ще намерите разнообразие от резервоари за бензин с и без колонка с различна големина на конструкцията и материал – полиетиленови и от неръждаема стомана. Предлаганите съоръжения са произведени от утвърдени европейски производители в съответствие с европейските разпоредби за съхранение и транспортиране на силно запалими петролни продукти.

Виж още