Колонки за горивоЧаст от използваните в агро сектора резервоари са фабрично оборудвани с колонки за гориво, докато при други липсва подобна система за контролиране на потреблението. Колонката е елемент, който може по всяко време да се интегрира в отговарящ на съответните изисквания резервоар. Днес в тази категория влизат прецизна група цифрови устройства с множество вградени и програмируеми функции.

Характеристики и свойства

Колонката е вид машина, използвана основно в обектите за продажба на горива. Тя служи за отчитане потреблението на бензин, дизел, газ пропан-бутан, етанолови и био-горива, керосин, AdBlue и други подобрители, използвани от превозните средства. Днес този вид системи за зареждане на гориво се предлагат с различни дебити на помпите и захранване на моторите. С малък размер и лесни за монтиране, съоръженията са подходящи и за земеделските стопанства.

Дизайнът на съвременните колонки за гориво е логично разделен на две части – електронна и механична. Електронният модул има вграден компютър за контрол върху действието на помпата, задвижване на дисплея и устройство за комуникация с вътрешната система за продажби.

Механичната част, обособена в самостоятелен блок, има електрически двигател, помпено устройство, измервателни уреди, пулсатори и клапани, предназначени за физическо изпомпване и контрол на потока на горивото. В определени случаи, функционалната помпа може да бъде запечатана и потопена в самия резервоар. Помпите от този вид са познати като потопяеми.

По правило потопяемите помпи в Европа се инсталират в по-топлите страни, където смукателните модели биха имали проблеми с преодоляването на кавитацията при работа с топли горива, или когато разстоянието от резервоара до помпата е по-голямо, отколкото смукателната система може да преодолява.

При модерните колонки, вариациите се отличават спрямо броя на пистолетите за зареждане и горивата, които могат да се заредят от една такава станция. Разлика се забелязва също в големината и формата на различните модели. Съществуват опции за персонализиране чрез добавяне на допълнителни устройства за заплащане или баркод четци.

Колонките за горива по желание на купувача могат да се избират с множество варианти на оборудването. Бензиноколонките например е възможно да се окомплектоват с метална защитна кутия. Сред постоянните им елементи влизат: смукателен клапан с филтър; засмукващ филтър; стойка за пистолет; маркуч с дължина от 4 до 6 м.

Съоръженията за дизел са идеалното гъвкаво решение за вътрешно-ведомствен контрол на потреблението на горива. Качествените разработки имат фабрично монтирани здрави и надеждни разходомери за прецизно измерване на потребените количества нафта. Допълнително е възможно да се окомплетоват с пиедестал, смукателен маркуч, механичен филтър и такъв с воден сепаратор.

Дигиталните устройства от ново поколение използват специализиран софтуер, позволяващ достъпът до горивото да бъде оптимално контролиран. Лицата с оторизиран достъп могат да използват различни методи на идентификация – парола, електронен ключ и др. Електронната схема на всяка разработка включва памет с различен капацитет, включително запазване на данните за последните 200 зареждания.

Цифровите колонки за гориво биха могли да се свържат към локална компютърна мрежа посредством LAN кабел и по този начин данните от зарежданията да се изпращат директно в счетоводния или мениджърския отдел на стопанството/фирмата. Това прави възможно задаване на настройки на системните параметри директно от компютъра, както и изготвянето на различни отчети с опция за персонализиране и експортиране на справките във файлове с формат .xls или .csv.

Виж още

Няма добавени продукти в тази категория.Няма добавени продукти в тази категория.