Резервоари за гориво


Подкатегории:
 • 603.00лв.

 • 603.00лв.

 • 2,480.00лв.

 • 2,980.00лв.

 • 3,300.00лв.

 • 8,500.00лв.

 • 6,200.00лв.

 • 6,700.00лв.

 • 2,980.00лв.

 • 3,480.00лв.

 • 3,800.00лв.

 • 3,499.00лв.
Всеки утвърден доставчик на агро техника и консумативи за селското стопанство трябва да има пълната готовност да предложи оптимален избор от висококачествени резервоари за гориво, отговарящи на основните изисквания за еко и пожаробезопасност. Резервоарите, предназначени за агро сектора се делят на няколко групи – за дизел, бензин, AdBlue, със и без колонки.

Особености на техническото оборудване

Горивата се използват в различни области от нашия живот - от превозните средства до промишлени и селскостопански приложения. Навсякъде, където е нужен този важен ресурс. Добивът на петролни продукти е трудна задача, но това не е единственото предизвикателство. Съхранението им е не по-малко сложно. Важно е да се знае, че е невъзможно различните видове да се съхраняват по един и същи начин. Всеки вид изисква различен механизъм за съхранение.

Съхраняването на горивото зависи от обхвата на неговата употреба и условията на околната среда. В случай че даден вид гориво ще бъде съхранявано в студено време, температурата на съхранение трябва да се поддържа в допустимите граници, за да се предотврати замръзване. И обратното, топлите условия изискват ниска температура на съхраняване, за да се избегне изпаряването.

Конструкцията на лицензирания резервоар може да бъде изградена от различни материали в зависимост от естеството на горивото, което ще съхранява. Стоманата е предпочитан материал за изграждане на петролосъдържащи резервоари, поради факта, че е достатъчно устойчива на неблагоприятните външни условия и предотвратява изтичането на петролните продукти.

Инсталирането на резервоарите протича по различен начин при подземните и надземните модели. Преди поставянето на такова съоръжение, основата се почиства и заравнява, за да се осигури стабилен фундамент. След като резервоарът бъде поставен на определеното за целта място, върху него се полага специално покритие за защита от външните фактори.

Необходимо е преди пускане в експлоатация, да се направи прецизна инспекция на инсталирания резервоар. Проверяват се всички функционални детайли, включително клапани и тръбопроводи. Ако размерът на резервоара е голям, към него има прикрепена стълба, за да могат работниците да стигнат до отвора за пълнене. Броят на резервоарите зависи от мащаба на фермата. Обикновено по-големите стопанства имат множество цистерни, докато по-малките - само един такъв контейнер.

Технически характеристики

Сертифицираните мобилни бензиностанции за различните видове горива се изработват от различни материали. За съхранение и транспортиране на дизел и бензин най-надеждни си остават съоръженията от въглеродна стомана, докато adblue течностите е допустимо да се съхраняват в полиетиленови контейнери.

За избора на резервоара от значение е също начина на инсталиране – подземен или надземен монтаж. Цистерните, монтирани над земята е желателно да бъдат с двустенна конструкция и оборудвани със система за следене на херметичността между двойните стени. Вместимостта им варира от 1000 до 50 000 литра.

Структурата на сертифицирания Fueltank за дизел е съставена от въглеродна стомана с дебелина на стената 3мм. Някои модели са снабдени с цифрова колонка за ведомствени нужди, която осигурява по-добра отчетност на разходваните в стопанството горива. По желание могат да се добавят допълнителни компоненти – метална вана, покривна конструкция, нивомерна система и т.н.

Отворът за пълнене на металните съоръжения е не по-малък от 3 инча. Всеки сертифициран продукт съдържа: 3-инчов вход за зареждане, клапан за контролиране на пълненето (максимум до 90%), разтоварващ клапан с искро-гасител, изход за колонката с невъзвратен клапан и кран (там, където е налична) и дренажен отвор за почистване.

Полиетиленовите резервоари биха могли да служат за транспортиране на всички видове петролни продукти и подобрители (adblue). Спрямо вид и предназначение, обемът им варира от 220, 440 и 960 литра. По-съвършените модели са снабдени с ръчна / електрическа (12V) взривозащитена помпа, автоматичен пистолет и маркуч за пълнене. По желание е възможно да се добави разходомер.

Колонката като съществен елемент на разработката

Някои резервоари са оборудвани с цифрови колонки, особено необходими на обектите водещи детайлна отчетност на разходите. Колонката е неизменна част от конструкцията на всяка мобилна бензиностанция, независимо от нейната цена. Тоест, тя не е допълнителен елемент, който се добавя впоследствие. Наложително е да се обмисли предварително необходимостта от колонка, за да се избере подходящия модел.

Колонките към резервоарите за ведомствени нужди представляват цифрови устройства с множество предварително зададени и програмируеми функции. Обикновено до устройството имат достъп само оторизирани потребители. Достъпът се осигурява посредством метод на идентификация – парола или електронен ключ.

Колонките в болшинството случаи поддържат възможност за въвеждане на до 50 потребителя. Вградената в устройството памет запазва данните за последните 200 зареждания, като информацията за подобни събития може да се изиска по всяко време от оператор или отговорно лице от ръководния екип.

Цифровата колонка позволява предварително да се зададе количеството на горивото, което ще се разходва за определен времеви интервал. Друга изключително полезна опция, с която се постига максимален контрол на горивните разходи, е изискването да се въведе номер на автомобил и текущите данни от километража преди зареждане.

Възможностите за отдалечен достъп до ведомствените колонки позволяват разходването на бензин и нафта в агро стопанствата да се извършва извън техните предели. Така се елиминира нуждата от оператор, който да обслужва земеделската техника и да въвежда ръчно данните за всяко зареждане.

Чрез директна връзка с компютър и принтер, информацията ще се изпраща автоматично и ще се управлява от централен офис или счетоводен отдел. Има опция информацията от колонката да се прехвърля към компютър посредством мениджърски ключ. По-съвършените модели имат вграден принтер, който разпечатва квитанция при всяко зареждане, съдържаща дата, час, потребител, количество гориво и др.

Фабрично заложените компоненти на една резервоарна колонка включват: блокиращо устройство за минимално ниво, контролирано от сонда; засмукваща помпа с дебит 70 – 90 литра в минута; автоматичен пистолет; електронен зъбен разходомер с клас на точност ±0,5 %; вграден филтър с воден сепаратор; маркуч за пистолета с дължина около 5 м. По желание може да се достави модел с по-дълъг маркуч и макара.

Какво е важно да знаете преди покупката?

Резервоарът, сертифициран като годен за съхранение и пренос на петролни продукти, е единственото разрешено съоръжение, което е възможно да се използва в земеделските стопанства. Покупката на такъв е желателно да се направи от лицензиран доставчик, способен да предостави необходимата документация за съответствие със законовите изисквания.

Ако сте земеделски стопанин и се колебаете дали да оборудвате резервоара си с нивомер, то следва да знаете, че земеделците, използващи цистерни с обща вместимост до 50 куб.м., чиито горива се използват единствено за земеделска дейност, не подлежат на регулация.

Количеството бензин и нафта, което може да се превозва с МПС е 1 тон. За повече от 1000 литра гориво, ще е необходимо земеделците да имат регистриран специален автомобил, отговарящ на изискванията за опасни товари. Само така ще могат легално и безпроблемно да използват закупения от нас резервоар за гориво.

✅ Предлагате ли допълнителни части за привеждане на резервоарите в готово за експлоатация състояние❓

Да. Нашата компания предлага широка гама от аксесоари на утвърдени европейски производители за попълване функционалността на резервоарите за гориво, използвани в агро сектора. Сред тях ще откриете устройства за всмукване на гориво, филтри, индикатори и устройства за регулиране на нивото, мембранни клапани, както и монтажни комплекти, базирани на тези продукти.

✅ Как може да се определи типа на пластмасата, използвана за производство на резервоара❓

Определянето на типа пластмаса е доста лесно, ако на етикета на продукта има специален SPI код. Ако маркировката не е запазена, за да се определи материала, е необходимо да се вземат предвид специфични свойства на материала като изгаряне, химическа устойчивост и твърдост, физически характеристики и др.

✅ Може ли резервоара да се използва извън неговото предназначение, например за друг вид гориво❓

Тъй като различните петролни продукти имат различен химичен състав и съдържат различни по структура и степен на окисление подобрители, е крайно нежелателно резервоарите за гориво да се използват за съхранение и транспорт на течности, различни от указаното от производителя. Препоръчваме при употреба на нашите резервоари да следвате стриктно мерките за безопасност.
Виж още