Шипове против птици


Сградите са най-потърпевши от присъствието на гълъби, лястовици, врабчета и други пернати. Като най-ефективен метод за справяне с проблема в градска среда са специално създадените за целта шипове против птици. Те са дългосрочно решение, което започва да действа от момента на инсталиране в обекта. Цената на въпросните съоръжения зависи от материала, тоест от тяхното качество.

Характеристики и принцип на работа

Шиповете изпълняват функцията на механично препятствие, с което се пречи на птиците да кацат по удобните за тях участъци, влизащи в структурата на една сграда. В градска среда най-проблемна е инвазията на гълъбите, които не само загрозяват, но и увреждат фасадата и архитектурните елементи на сградите със своите изпражнения. Гълъбите, наред с лястовиците и врабчетата създават риск за здравето на хората, пренасяйки зарази и паразити.

Конструкцията на подобна механична бариера може да бъде различна. Различните модели се отличават по широчина и гъстота на острите компоненти. По-тесните видове гребени са предназначени за по-малки участъци като корнизи, перила на тераси и ръбовете на первазите. Тези със значителна ширина могат да се монтират на покриви, тераси и други по-големи открити участъци.

Макар името на защитните конструкции да звучи доста стряскащо, те са абсолютно хуманно средство за борба с птичето нашествие. Издадените детайли (шипове) на такова съоръжение са със загладени ръбове, за да не се допусне физическо нараняване на пернатите. Целта е единствено да се обособи среда, в която гълъбите да не могат свободно да кацат, гнездят и преди всичко да оставят своите екстременти.

Спрямо материалите, от които се изработват, съществуват няколко вида шипове против птици. Най-разпространени са конструкциите от UV стабилизиран поликарбонат и от галванизирана стомана. И двата вида имат доказана устойчивост на атмосферни влияния. Експлоатационния им живот е над 10 години.

За справяне с по-дребни птици, удачен вариант са гребените с многопластова структура. Те са съставени от различен брой редове, като формата и големината на шиповете във всеки ред е различна. Така структурирано, съоръжението не дава никаква възможност за кацане и гнездене. При инвазия на по-големи пернати, спираловидните конструкции вършат отлична работа.

Условия за използване

Шиповете, за разлика от репелентите, имат сравнително ограничен периметър на използване. Първото условие е участъкът да бъде достъпен, за да могат да се извършат качествено монтажно-укрепителните работи. Стабилното укрепване на лентите с шипове е задължително. Необходимо е да се елиминира всяка възможност конструкцията да падне под порива на вятъра и да нарани намиращите се в близост до сградата минувачи.

За присъединяване на защитните елементи се използват монтажни лепила, а там, където е нужен по-солиден метод на укрепване, е възможно да се направи солидна връзка посредством дюбел-болт, фиксиран в стената. Съществуват също специална гама монтажни скоби, посредством които гребените се фиксират към улуците, без да е необходима употребата на лепила.

Лепилата, използвани за монтаж на шипове против птици трябва да бъдат със състав, отговарящ на условията, в които ще служат. Те трябва да бъдат UV устойчиви, както и да запазват своята структура при много високи и много ниски температури. Тъй като влагата е сериозен проблем за металните конструкции, същите задължително трябва да бъдат изработени от галванизирана стомана.

Механичните препятствия от всички разновидности се продават на линеен метър. Необходимо е да се направи измерване преди да се поръчат ленти с определена дължина.

Виж още