Говедовъдство


Подкатегории:
 • 954.00лв.

 • 1,070.00лв.

 • 1,080.00лв.

 • 1,270.00лв.

 • 890.00лв.

 • 985.00лв.

 • 930.00лв.

 • 930.00лв.

 • 862.00лв.

 • 1,052.00лв.

 • 969.00лв.

 • 1,060.00лв.
Животновъдните стопанства, занимаващи се с говедовъдство са изправени пред множество предизвикателства. Независимо дали става въпрос за млечни ферми или за такива, занимаващи се с месопроизводство, условията, които фермерите трябва да осигурят на животните, както и  набавяне на средствата за изпълнение на различните процеси са свързани с един крупен финансов разход.

Необходимо е да се набави модерно, функционално и отговарящо на санитарните изисквания оборудване. Създаването на собствено говедовъдно стопанство би могло да се окаже доходоносен бизнес, но за целта е нужно внимателно планиране, а в някои случаи началото на дейността започва с покупката / наемането на земя.

Какво е нужно за отглеждането на едър рогат добитък?

Планирането е ключов фактор за успешната дейност на една съвременна кравеферма. Фермерите, решили да се занимават с говедовъдство, са задължени да осигурят на първо място една удобна за различните етапи на отглеждане сградна база. Определянето на разходната част е не по-малко сложен аспект на предварителния план.

От значение е какви породи говеда ще бъдат отглеждани, тоест, каква дейност ще развива дадено стопанство – месопроизводство или млекодобив. Месодайните говеда са съвсем различни породи от млекодайните крави. За двете бизнес дейности се използват различен вид фуражи със съвсем различни хранителни качества. Едните помагат за повишаване на млеконадоя, докато другите имат за цел да благоприятстват физическия растеж на животните.

Оборудването на животновъдното стопанство, което ще се занимава с говедовъдство включва огромен набор от приспособления, съоръжения и техническа апаратура. Необходимо е да се осигурят хранилки и поилки в помещенията и на открито, включително пасищни такива. Процесите по хранене могат да се автоматизират, за да се намали числеността на обслужващия персонал. Съществуват автоматични поилки, предназначени да помогнат за намаляване на човешкия труд.

Набавянето на необходимия вид и брой продукти за хранене на телета е също задача с много неизвестни. Днес могат да се намерят разработки, отличаващи се по големина и вид на конструкцията, включително под формата на защитени от ограда съоръжения за хранене. Дългият период на експлоатация се обуславя от използваните материали и методите на производство. Хранилките от поцинкована стомана са предназначени за дългосрочно използване на открито и в помещения.

И понеже развъждането на добитъка е основна функция на всяка млечна и месодобивна ферма, е необходимо да се осигури оптимална грижа за телето още от периода на неговото раждане. Отделянето на малките се случва на много ранен етап, затова е наложително да се инвестира в изграждането на специални помещения за тяхното отглеждане.

Много добър вариант са специално създадените за целта къщички за телета тип иглу, които могат да бъдат под формата на  групова и индивидуална клетка. В някои случаи изхранването на малките включва млекозаместители, чиято хранителна стойност отговаря изцяло на нуждите на младите говеда. Те също са сред продуктите, необходими на фермите, занимаващи се с говедовъдство.

Съоръженията от типа млечно такси все по-масово навлизат в българските кравеферми. С тях се улеснява храненето на телетата, което е от огромно значение, когато броят им надвишава капацитета и числеността на наличната във фермата работна ръка. Последните разработки сред тази група апарати предлагат изцяло автоматизирани и дигитално управлявани операции.

Заболяванията, засягащи едрия рогат добитък крият сериозен риск за числеността на отглежданите стада, ето защо е от съществено значение да се ограничи рискът от бактериални инфекции и вируси с поддържане на чиста и благоприятна среда. Средствата за поддържане на добри хигиенни практики включват специални препарати за почистване и дезинфекция на хранилките, поилките, доилните инсталации и самите помещения.

Проверката на теглото е еднакво важна и за кравите, и за телетата. Това налага да се инвестират средства и в набавянето на везни, теглещи с максимална прецизност. Осезаемото навлизане на високите технологии в говедовъдството се доказва от начина, по който функционират индикаторите за отелване. Те изпращат алармени съобщения чрез SMS, имейл или мобилно приложение час преди започване на раждането.

Удобство за бъдещите и настоящите фермери

Фермерите в страната ни изпитват огромна нужда от специализирани места за продажба на селскостопанско оборудване. За да се намалят разходите на време, усилия и пари, е необходимо всички технически разработки, предназначени за животновъдството да се предлагат на едно място. Ние покриваме изцяло това тяхно изискване.

Оборудването за стопанствата, занимаващи се с говедовъдство, което предлагаме, отговаря на съществените изисквания на бранша и на европейските директиви за контрол на качеството на месото и млякото. Всяка разработка покрива нормите за хуманно отношение към животните. Качеството на продуктите в комбинация с изгодните им цени е причина да се превърнем бързо в предпочитано от българския фермер място за покупка на необходимата екипировка.

Богата ни гама специализирани продукти, апаратура и масивни съоръжения ще помогне на млечните и месодобивните ферми да планират прецизно отделните процеси, да ограничат финансовите загуби, като си гарантират сигурни печалби. Селектираните за агро сектора стоки ще задоволят потребностите и на съвсем малките, и на големите кравеферми.

Всяко стопанство ще получи най-добрата апаратура от нас, под формата на доилни агрегати, съоръжения за охлаждане на млякото и средства за тяхната дезинфекция, с които ще се намали броят на маститните инфекции и ще се повиши количеството и качеството на млякото. В категорията грижа за телето, фермерите ще открият технически средства от най-ново поколение, улесняващи изпълнението на ежедневните задачи и подобряващи средата на отглеждане.

Предвид големия брой строги изисквания относно качеството на говеждото месо и кравето мляко, е изключително отговорна задача да се изпълнят съществените предписания за начина, по който едрият рогат добитък се отглежда, размножава и експлоатира. От значение е начинът на отглеждане – на свободна паша или на планирано хранене.

Водопойните инсталации е редно да осигуряват нужните количества чиста питейна вода за преживните животни. С доверен снабдител в наше лице, стопаните в говедовъдния отрасъл ще могат с минимум усилия да се сдобият с модерно оборудване, позволяващо им да кандидатстват за финансиране по различни европейски програми.

Ще ви снабдим с дори дребни на пръв поглед помощни средства като инструменти за поддържане на копитата, оглавници, яки, фиксирани и ротационни четки за крави, чесалки, както и подходящи вентилационни системи за оборите и доилните зали. Ние сме директен вносител и дистрибутор на сертифицирана европейска агро техника и консумативи.

Всичко на едно място – това е мотото на нашата компания, а то в голяма степен включва и продуктите от клас говедовъдство. За максимално удобство на потребителите и лекота в намиране на нужните им разработки, стоките са представени в отделни категории, спрямо техния вид и предназначение.

Виж още