Агрегат за доене на кози и овце  • 928.00лв.

  • 957.00лв.

  • 1,014.00лв.

  • 1,066.00лв.

  • 1,220.00лв.

  • 1,243.00лв.

  • 1,254.00лв.

  • 1,804.00лв.

Животновъдите, отглеждащи многочислени стада от овце и кози се нуждаят от модерни, качествени и отговарящи на нуждите им доилни агрегати. Апаратурата за машинно издояване на овцете и козите е с доста по-различна конструкция от тази за екстракция на краве мляко, но принципът на работа на двете разработки е еднакъв. Използва се контролирано вакуумно налягане, наподобяващо като действие това на сучещите малки на съответните животни.

Конструкцията и производителността на доилните агрегати обикновено е пряко обвързана със способностите за лактация на даден животински вид. Това позволява животните да се доят бързо, без остатък и същевременно нежно, за да се поддържат виметата здрави и да се осигури високо качество на крайния продукт.

Има съществени разлики между дребните породи преживни животни, относно лактационните им възможности. Някои кози се доят като овце и обратно, затова е изключително важно да се проучат различните породи, така че да се разбере кои методи на издояване са удачни и кои не в конкретния случай.

Дизайнът на доилните агрегати се базира на задълбочени познания върху физиологията на млекодайните животни и техниките на доене. Козите например имат основно цистернално мляко (около 70%) и само 30% идва от алвеолите по време на доенето под въздействието на окситоцин.

Пропорциите зависят преди всичко от породата, например, Канарските и Мурчиано-Гранадинските породи млечни кози събират цялото си количество мляко във вимето, ето защо в определени случаи се доят само веднъж дневно. Едно проучване, проведено при кози Мурчиано-Гранадина, сравнява две дневни издоявания с едно на ден и резултатите показват, че само в пика на периода на кърмене двете дневни издоявания могат да увеличат млечния добив до 20%.

Машинното доене на овце датира от 30-те години на миналия век, като през годините са направени редица подобрения в доилните агрегати, поради поскъпването на двата най-важни ресурса във фермите – време и труд. Доилното оборудване, както и самите помещения следва да отговарят на броя на овцете, които ще бъдат издоени в рамките на два часа от всеки оператор.

Агрегатът трябва да бъде пригоден към физиологията на доеното животно, така че работата му, както и тази на оператора да бъде максимално прецизна. Процесът по издояване не бива да продължава повече от необходимото, но и не трябва да се прекратява по-рано, поради риск от възпаление на млечните канали (мастит).

Различни настройки на работните параметри (скорост и коефициент на пулсатора и вакуум) се използват за доене на млечни животни в различни части на света. Нивото на работния вакуум при машинно доене е един от основните фактори, които влияят върху целостта на тъканите и качеството на млякото.

Високите нива на вакуум (> 42 kPa) често се използват за улесняване отварянето на канала на вимето чрез преодоляване силите на биологично затваряне , но те могат да доведат до тежко, индуцирано от агрегата увреждане на съответната тъкан. Всяко поражение върху тъканите, изграждащи вимето, ще затрудни издояването и ще създаде риск за развитие на мастит и замърсяване на продукцията.

Доенето трябва да се извършва с прилагане на най-ниското ниво на вакуум, съвместимо с не прекомерно удължаващото се време на доене, в съответствие с изискванията за хуманно отношение към животните в млечните ферми. Снабдяването с прецизни и висококачествени доилни агрегати е гаранция за рентабилност на фермата, чрез повишаване количеството и качеството на произвежданото козе и овче мляко.

Виж още