Агрегат за доене на крави • 669.00лв.

 • test 1

  720.00лв.

 • 754.00лв.

 • 769.00лв.

 • 782.00лв.

 • 798.00лв.

 • 810.00лв.

 • 840.00лв.

 • 840.00лв.

 • 852.00лв.

 • 892.00лв.

 • 912.00лв.

Днес всяка кравеферма използва минимум един, а често и многомащабна конфигурация от доилни агрегати за крави. Техническите разработки в животновъдството облекчават в огромна степен работата на стопаните. Наред с останалите дейности по отглеждане на едър рогат добитък, фермерите имат задължението да доят млекодайните животни поне два пъти дневно, и то 365 дни в годината.

Когато става въпрос за едно многочислено стадо, агрегатът е единственото средство, позволяващо да се намали времето за изпълнение на процесите, като се изпълни всяка стъпка по най-правилния начин. Качественото доене оказва влияние не само на качеството на млякото, но също така допринася за доброто здравословно състояние на млекодайните крави.

Технически характеристики и принцип на работа

Доилният агрегат може да бъде полуавтоматична или напълно автоматизирана система, предназначена за доене на крави и биволици. С по-ниска цена са ръчно управляваните устройства, които също позволяват на стопаните на млечни ферми да доят животните в условия на висока хигиена, намалявайки в същото време физическия труд и разходите за наемане на многочислен персонал.

Агрегатът е рафинирана машина, използваща набор от възвратно-постъпателни вакуумни помпи с вакуум манометър, всмукателен сглобяващ агрегат и добре затворени цилиндри (без въздушни мехурчета), чрез които се изтегля млечната маса. Всмукателната инсталация има две подразделения, свързани чрез набор от нипели и плоча от неръждаема стомана от едната страна. От другата страна се намира прозрачна тръбна система с регулиращ налягането клапан.

Доилният агрегат е само един от редицата фактори, оказващи значително влияние върху качеството на добива и хуманното отношение към животните. В допълнение към бактериалното замърсяване, постъпващо в млякото от повърхностите на доилната машина, качеството се влияе значително и от операторската рутина, чистотата на кравите и нивото на  маститните инфекции, присъстващи в стадото.

Управлението и контрола на процеса на доене, проектирането и работата на доилната машина, и хигиената по време на доенето изискват внимателно обмисляне, за да се сведе до минимум възможността за влошаване състоянието на вимето и общото благосъстояние на кравите.

Използваните в една млечна ферма доилни агрегати оказват съществено влияние върху качественото производство на мляко и върху хуманното отношение към кравите. Налице е също пряко въздействие върху рентабилността на самото стопанство, не само заради инвестициите в оборудване и разходите за операции по доене, но и заради разходите за качество (ASQ, 2012), породени от лоши доилни практики или лошо проектирано и поддържано оборудване.

Освен тези увеличения на разходите, незадоволителното функциониране на доилните агрегати има и други нежелани последици, особено за качеството на продукта и хуманното отношение към животните. Доилните практики се отразяват на честотата на клиничните и субклиничните мастити, което води до нови инфекции и влошаване на съществуващите случаи с по-голям брой соматични клетки.

Днес повечето кравеферми използват доилни апарати, които са по-бързи и чисти, а кравите се доят в стая, наречена доилен салон. Преди стартиране на доилния процес вимето се почиства с йоден и воден разтвор. Агрегатът има 4 чашки с гумени уплътнения на входа, които се поставят на вимето.

Посредством вакуумно засмукване и пулсация, агрегатът изсмуква млякото и го отвежда в предназначения за целта контейнер за съхранение. Действието имитира сукането на телето, така че животното да не се стресира и наранява физически. След края на операцията, млечната маса се отвежда с вакуумно изтегляне до хладилен резервоар, откъдето ще бъде предадена на изкупвача.

Виж още