Агрегат за доене на крави • 862.00лв.

 • 890.00лв.

 • 930.00лв.

 • 930.00лв.

 • 954.00лв.

 • 969.00лв.

 • 985.00лв.

 • 1,040.00лв.

 • 1,052.00лв.

 • 1,060.00лв.

 • 1,070.00лв.

 • 1,080.00лв.
Днес всяка кравеферма използва минимум един агрегат за доене на крави, а често и се касае за многомащабна конфигурация. Техническите разработки в животновъдството облекчават в огромна степен работата на стопаните. Наред с останалите дейности по отглеждане на едър рогат добитък, фермерите имат задължението да доят млекодайните животни поне два пъти дневно, и то 365 дни в годината.

Когато става въпрос за едно многочислено стадо, агрегатът е единственото средство, позволяващо да се намали времето за изпълнение на процесите, като се изпълни всяка стъпка по най-правилния начин. Технологияята на доенето оказва влияние не само на състава и чистотата на млякото, но също така допринася за доброто здравословно състояние на млекодайната крава.

Технически характеристики и принцип на работа

Съвременният доилен агрегат за крави може да бъде полуавтоматична или напълно автоматизирана система, предназначена за доене на едър рогат добитък. С по-ниска цена са ръчно управляваните устройства, които също позволяват на стопаните на млечни ферми да доят животните в условия на висока хигиена, намалявайки в същото време физическия труд и разходите за наемане на многочислен персонал.

Агрегатът е рафинирана машина, използваща набор от възвратно-постъпателни вакуумни помпи с вакуум манометър, всмукателен сглобяващ агрегат и добре затворени цилиндри (без въздушни мехурчета), чрез които се изтегля млечната маса. Всмукателната инсталация има две подразделения, свързани чрез набор от нипели и плоча от неръждаема стомана от едната страна. От другата страна се намира прозрачна тръбна система с регулиращ налягането клапан.

Доилният агрегат за крави е само един от редицата фактори, оказващи значително влияние върху качеството на добива и хуманното отношение към животните. В допълнение към бактериалното замърсяване, постъпващо в млякото от повърхностите на доилната машина, качеството се влияе значително и от операторската рутина, чистотата на говедата и нивото на  маститните инфекции, присъстващи в стадото.

Управлението и контрола на процеса на издояване, проектирането и работата на доилната машина, и хигиената по време на доенето изискват внимателно обмисляне, за да се сведе до минимум възможността за влошаване състоянието на вимето и общото благосъстояние на кравите.

Използваните в една млечна ферма доилни агрегати за крави оказват съществено влияние върху качественото производство на мляко и върху хуманното отношение към добитъка. Налице е също пряко въздействие върху рентабилността на самото стопанство, не само заради инвестициите в оборудване и разходите за операции по издояване, но и заради разходите за качество (ASQ, 2012), породени от лоши практики или лошо проектирано и поддържано оборудване.

Освен тези увеличения на разходите, незадоволителното функциониране на всеки доилен апарат за крави има и други нежелани последици, особено за качеството на продукта и хуманното отношение към животните. Доилните практики се отразяват на честотата на клиничните и субклиничните мастити, което води до нови инфекции и влошаване на съществуващите случаи с по-голям брой соматични клетки.

Днес повечето кравеферми използват агрегати за доене на крави, които са по-бързи и чисти, а животните се доят в стая, наречена доилен салон. Преди стартиране на доилния процес вимето се почиства с йоден и воден разтвор. Агрегатът има 4 чашки с гумени уплътнения на входа, които се поставят на вимето.

Посредством вакуумно засмукване и пулсация, агрегатът изсмуква млякото и го отвежда в предназначения за целта контейнер за съхранение. Действието имитира сукането на телето, така че животното да не се стресира и наранява физически. След края на операцията, млечната маса се отвежда с вакуумно изтегляне до хладилен резервоар, откъдето ще бъде предадена на изкупвача.

Видове технологии и принцип на работа

Доилните апарати, представени във фирмения ни уебсайт са дело на румънската марка Gardelina. Те имат различен капацитет и принцип на работа, но в голямата си част представляват мобилни съоръжения на колела, което позволява издояването да се прави в различни зони на фермата. Всеки модел е оборудван с иноксов гюм, който се почиства и поддържа в добро състояние с лекота.

Предлагайки най-добрите разработки на съвременния пазар за агро техника, за нас е ясно, че по-неопитните ни клиенти ще срещнат затруднения в избора на подходящия за малкото стопанство доилен агрегат за крава. Поради тази причина решихме да запознаем младите фермери с особеностите на различните видове апарати.

Сред най-важните характеристики на доилната машина е типът на помпата. Тя би могла да бъде суха или маслена. Сухата помпа от ротационен тип работи с помощта на графитни или текстолитови плочи на ротора. Те допринасят за създаването на вакуум, поради което се получава компресионно-разтоварващо действие на зърната. Тези плочи се износват с времето, поради което трябва периодично да се сменят.

Що се отнася до маслените помпи, те се нуждаят от смазване. Така частите им се износват много по-бавно, а устройството работи по-тихо. Използването на доилна система с маслен двигател обаче е противопоказано в студени помещения. Ниската температура ще доведе до кристализиране на маслото в помпата.

Съществуват и други специфични характеристики на доячните машини. Доилната единица е универсална и приложима за всяко животно. Всъщност помпата е само силовата част на цялото устройство. Единственото, което остава, е да се избере правилното оборудване за издояването. Това са по-точно висящите аксесоари, влизащи в директен контакт с вимето на кравата.

От каталога ни можете да изберете специално проектиран доилен апарат за крави, като се възползвате от достъпните ни цени, както и универсален модел, подходящ и за кози и овце. Що се касае до подвесните аксесоари, то при някои, предимно при по-мощните инсталации, доенето може да се осъществи едновременно на две линии.

Това означава, че към инсталацията са свързани два гюма за събиране на продукцията, два комплекта гумени уплътнения за зърната, две колекционни групи с очила и др. Електрическата установка може да е монтирана както на неподвижна, така и на подвижна рамка. Втората опция, налична при нашите машини има вградени колела.

✅ Има ли специфични изисквания за използване на доилните агрегати, които предлагате❓

Всеки модел доилен агрегат за крави в асортимента ни се доставя с подробни инструкции за правилна и безопасна работа. В общи линии доенето е процес, добре познат на собствениците на кравеферми, но ако тепърва навлизате в тази област е добре да знаете, че преди машинното издояване, вимето на всяко животно задължително се измива, дезинфектира и подсушава. На всяко от зърната се поставя прилежащата вакуумна чаша по начин, който не предполага усещане за дискомфорт у животното. След приключване на доенето всички контактни елементи на машината се измиват и изплакват. Непосредствено преди следващата употреба се дезинфектират.

✅ Нужно ли е допълнително да закупя контейнер за съхранение на издоеното мляко❓

Всеки наш доилен агрегат е оборудван с алуминиев гюм с иноксово покритие, в което издоеното мляко постъпва директно по наличната тръбна система. В случай че заложите на нашите мобилни системи за доене, не е нужно да купувате допълнително съд за съхранение на издоеното на момента мляко. На стопанствата, които предават млякото на изкупвачи на по-редки интервали, можем да предложим висококачествени контейнери за охлаждане и съхранение на млечната маса, съобразно санитарно-ветеринарните изисквания.

✅ Гарантира ли машинното доене понижаване на маститните инфекции сред животните в дадено стопанство❓

Трудно е да се даде категоричен отговор на този въпрос, защото доилната система е толкова добра, колкото е човекът, който оперира с нея. Дори и най-добре проектираната система може да работи лошо, ако се използва неправилно. По същия начин, неадекватната система може да даде задоволителни резултати с квалифициран оператор. Добрата комбинация от машина и оператор означава повече мляко с по-добро качество, и преди всичко правилно доене, което ще намали броят на маститните инфекции в стадото.
Виж още