Мрежи за балиране  • 6.00лв.

  • 106.00лв.

  • 347.00лв.

  • 347.00лв.

  • 395.00лв.

  • 790.00лв.

  • 987.00лв.
С богата гама висококачествени мрежи за балиране, ние осигуряваме на животновъдните стопанства възможност за повишаване качеството на силажа и сенажа. Качественото балиране на сеното води не само до ограничаване на брака и финансовите загуби, но и до повишаване на приема при животните и съответно до по-висок млеконадой и угояване. Мрежите ни са здрави, устойчиви и дълготрайни, а освен това и с много добра цена.

Характеристики и предимства

Съвременното животновъдство е в голяма част фокусирано върху храненето на преживните животни. Стопанствата от месо и млекодобива, както и коневъдните комплекси, са амбицирани да осигурят на своите животни силажи и сенажи с отлично качество и хранителна стойност. От начина, по който ще бъдат балирани сеното и сламата, се определя дали осигуряването на храна ще бъде ефективно и икономически рентабилно.

За момента в европейската нормативна уредба не съществува стандарт по отношение на селскостопанските мрежи. Действат само няколко национални стандарта, сред които набор от италиански стандарти, обхващащи широка гама продукти с подобно предназначение, сред които, освен мрежите са посочени още сезали и фолиа за балиране.

Мрежестите обвивки за опаковане на бали с добро качество имат някои сходни характеристики, без значение какъв е техния произход. На първо място е желателно мрежата да обхваща цялата ширина на балата, затова много от новите разработки са с по-добри широчинни качества. Гладкото развиване и рязане, са също сред характеристиките, доказали се в практиката като особено важни.

Балировъчните мрежи с добро съотношение между качество и цена се произвеждат от UV-стабилизирани HDPE (полиетилен) материали с антистатична добавка. Мрежата, отговаряща на нуждите и изискванията на фермерите е здрава, но и с добри антистатични свойства, за да се гарантира безпроблемното ѝ използване с всички модели и марки балопреси, действащи на територията на страната.

Балирането на рулонните  бали с мрежа е по-лесно, благодарение на голямата дължина на ролката, което помага за непрекъсната работа и бързо обработване на големи  площи.  Полиетиленовите мрежи за балиране  бързо се превърнаха в отлична алтернатива на канапите, с които до преди повече от 10-15 години основно се работеше.

Балираща мрежа има редица предимства, сред които е намаленото време за опаковане на балите. Нужни са едва един и половина до два оборота за увиване, което означава, че балите произведени за час са много повече от произведените по старите методи. Същевременно се ограничават разходите за гориво и износването на оборудването.

Отворената мрежеста обвивка има свойството да привлича повече стебла сено към повърхността на балата, осигурявайки по-устойчиви на атмосферни влияния силажи и сенажи. Без образуването на улеи, където да се събира дъждовна вода, повреждането на фуража поради загниване е намалено с повече от 50%. Това понижение на брака показва, че мрежата се изплаща многократно.

При балиране на силажите и сеното с пълна ширина на полиетиленовите мрежи имаме подобрена устойчивост на проникване на влага и по-малко деформации в процес на работа. Подобрява се и качеството на сеното, защото, мрежестата структура подобрява задържането на листата, като по този начин повишава съдържанието на протеини в хранителната маса.

Мрежите са идеалното решение за силажни бали, спестявайки нуждата от използване на стреч фолио. Освен това са по-удобни за срязване и отстраняване при зареждане на хранилките. При добрите разработки, последните 70 – 75 м са маркирани с цветна предупредителна лента, за може операторът да зареди нова ролка, без да се спира работния процес.

Виж още