Машини против сланаВъзприемчивостта към увреждане от замръзване зависи от етапа на развитие, сорта и местоположението на земеделските култури, но като цяло, щетите нанесени от сутрешните слани могат да бъдат огромни. В овощните градини, лозята и зеленчуковите ниви биха могли да се предприемат определени превантивни мерки. Ние ще им помогнем с оптимален избор от машини против слана, които са компактни, енергийно ефективни и с различен режим на работа.

Характеристики и принцип на работа

Най-ниските няколкостотин метра от атмосферата стават стратифицирани при спокойни, ясни и студени условия. Следователно съществува условие за инверсия, което означава, че температурата се повишава с издигането си до върха на инверсионния слой. Машината против слана смесва по-топлия въздух от горните части на инверсионния слой с по-студения въздух в близост до земята, повишавайки температурата на въздуха около дърветата с няколко градуса.

Машините се задвижват от мотор, което означава, че консумират гориво, макар и не толкова, колкото нагревателите. Има два вида машини срещу слана: такива, при които двигателят е монтиран в горната част на вентилатора, и такива при които двигателят е разположен на земята. Тези с наземно позициониран двигател са по-удобни за обслужване.

Те работят добре в спокойни и ясни условия, стига сланата да не е твърде "дълбока", тоест температурите да не са повече от три - четири градуса под критичната стойност. Този тип уреди не се използват в студени, ветровити условия, защото вятърът обикновено смесва атмосферата достатъчно, за да не се развие инверсионен слой.

Когато се използват подобни технически разработки е важно машината да се пусне в действие, когато температурната стойност в овощната градина е все още над критичната. Ако температурите се следят в защитено пространство - в градината или извън нея, машините трябва да бъдат пуснати в експлоатация, когато стойността е все още над 0 ° C.

Много е възможно температурата на пъпките и цветовете да е с няколко градуса под тази на въздушната маса, поради радиационно охлаждане. По този начин те могат да бъдат повредени, дори ако въздухът все още е над точката на замръзване. Степента на поразяване зависи от достигнатата минимална температура, скоростта, с която тя пада и времетраенето на критичното въздействие.

Оценката на риска от измръзване е първата стъпка, която ще обуслови нуждата от машини против слана. Изборът на място за насажденията си остава ключът към понижаване на риска от слани. Културите стават по-податливи на увреждане, когато са разположени на високи коти, в ниски котловини и на места, където се установява студен въздух, също и до препятствия за движението на въздуха, като висока растителност, зидове и сгради.

Земеделските машини за защита от слана са доказана във времето технология за намаляване на загубите в земеделските стопанства. Много зеленчукопроизводители и лозари ги използват като инструмент за борба с нараняванията от студа, като ги програмират да стартират автоматично въз основа на предварително зададена температурна стойност.

За разлика от вентилаторните системи използвани в миналото, съвременните машини не изискват от стопаните да следят прогнозите за времето и да стават в ранни зори, за да задействат наличната вентилаторна система.

Съвременните разработки работят, използвайки по-топъл / по-сух въздух от слоя „инверсия“, за да създадат движение на въздуха на височината на плододаване и цъфтеж в овощните градини през все още студените нощи, предотвратявайки увреждане на цветовете, меката тъкан и плодовете на растенията.

Виж още

Няма добавени продукти в тази категория.Няма добавени продукти в тази категория.