Машини против градушкаЕфективността на оръдието за йонни шокови вълни в борбата с градушките не подлежи на съмнение. Земеделските стопанства, които могат да си го позволят, използват последно поколение машини против градушка. Те са много по-удобен вариант и по-бързо решение от изграждането на противоградушкова система. В нашия каталог са представени едни от най-добрите съвременни модификации на оръдието на братя Оливие.

Характеристики и принцип на работа

Противоградушковите машини представляват генератори на шокови вълни, притежаващи свойството да разрушават градоносните облачни формации в атмосферата. Прототипът на съвременното оръдие е изобретен през 1972г. В момента стотици подобни устройства се използват в повече от 20 страни по света и навсякъде ефективността им се е потвърдила.

Машината отделя ацетилен смесен с кислород, която смес, изстреляна във въздуха генерира експлозия. Експлозията предизвиква шокова вълна, която достига до стратосферата. Тази вълна не може да продължи по-нагоре, поради което се връща обратно надолу, създавайки защитен купол с височина и диаметър от няколко километра над съответното земеделско стопанство.

Експлозиите, генерирани от една такава машина са обикновено на всеки 7 до 10 секунди. С тях се защитават около 800дка обработваема площ. Устройството не отклонява дъжда, не променя движението на облаците, не отделя замърсяващи субстанции и не застрашава живота на хора и животни. Противно на някои мнения, с машини против градушка е невъзможно градоносния облак да се пренасочи към съседни терени.

Ефективността на оръдието се състои в неговата способност посредством йонни шокови вълни да намалява диаметъра и горния слой на ледените късове. Вместо със значителен диаметър и тегло, градушката пада под формата на суграшица или дъжд, който не би могъл да повреди стеблата и плодовете на земеделските култури и овощните градини.

Модерните машини имат вграден радар, който идентифицира и предупреждава стопаните чрез съобщение, участвайки също така в активирането на експлозиите. По същия начин радарът сигнализира за отминала вече опасност и изключва машината. Процесът е напълно автоматизиран, което го прави приложим в отдалечени райони. Не е нужно присъствието на стопаните в непосредствена близост.

Радарът използва специален софтуер, чрез който става възможно да се следят атмосферните условия в радиус от 30км. Софтуерът пресмята траекторията и опасността от идващите облаци за устройствата против градушка. За всяко едно от тях се програмира район на защита с радиус 15км, за да бъде предварително изчислено времето за достигане на облака до защитавания район.

Друга причина машините против градушка да бъдат удачен вариант за отдалечени земеделски стопанства е силният шум, генериран от тях по време на експлозиите. В много частни дворове тяхната употреба е преустановена, заради оплаквания от страна на съседите. Методът, както и самото устройства са ефективни, макар ефективността им все още да не е научно доказана.

Единствената причина да се използват по-рядко от конструкциите със засенчваща мрежа е шумната им работа, както и сравнително високата им цена. Докато стопаните могат да бъдат субсидирани за изграждане на противоградушкова система от мрежи, то покупката на една или няколко машини е изцяло за тяхна сметка.

В нашия фирмен уебсайт зеленчукопроизводителите ще намерят различни типове висококачествени машини против градушка. Теглото и големината на конструкцията им са значително намалени, за да бъдат по-лесно позиционирани в съответните площи. Използват изцяло компютъризирано управление, елиминирайки нуждата от постоянно човешко присъствие.

Виж още

Няма добавени продукти в тази категория.Няма добавени продукти в тази категория.