Сонди за измерване на влагаВ каталога ни е представен богат асортимент от сонди за измерване на влага. Влажността на почвата е един от съществените фактори за развитието на земеделските култури. Този показател показва също склонност към загниване на корените и развитие на патогени в почвения масив и стеблата на растенията. Влагомерите са необходим инструмент за прецизно земеделие, който ние ще ви предоставим на конкурентна цена.

Какви функции имат последните разработки?

Измервателите на влага са оборудвани с накрайници, чрез които се вземат проби от почвата, наречени сонди. Те са с различна дължина, обикновено от 20 до 28 и 30 см. Изработват се от специфични материали, в зависимост от показателите на тестване, най-често неръждаема стомана и други метални сплави. Диаметърът на сондата трябва да осигурява добра пробивност дори в много твърди почви.

От каталога ни можете да си изберете портативен мултифункционален уред за измерване на почвената влага, който с едно тестване изследва няколко показателя. Това могат да бъдат: влажност, pH, слънчева осветеност и температура. Нивото на влага се тества не само в почви, но и в строителни материали - пясък, цимент, въглища и други прахообразни химични суровини.

Влагомерите от различните видове биват с една и две сонди, като сондата в някои случаи е вградена в корпуса на измервателя, а в други е външна – свързва се към главния уред посредством кабел с букса. Външните сонди с два пробивни електрода се срещат в едни от най-прецизните влагоизмерващи устройства, разполагащи с функции за едновременно измерване на влага и температура, посредством всяка от сондите.

Влагата в почвата се измерва по множество показатели. Нейната способност да поема и да задържа вода в себе си се нарича влагоемност. Влагоемността бива: 

  • Пълна влагоемност (ПВ) — Това е максималното водно количество, което земята може да поеме. Повечето култури се развиват добре когато влажността е 50-60% от ПВ и страдат от липса на въздух ако стойностите надхвърлят 70% от ПВ;
  • Пределна полска влагоемност (ППВ) — максималното количество вода, което почвите могат да поемат при запълване на всички пори, преди да настъпи оттичане. Оптималното овлажняване на почвената маса за добро развитие на културите е 75% от ППВ;
  • Максимална хигроскопична влагоемност (МХВ) — максималното количество вода, което може да поеме абсолютно сухата почва от водните пари. Тя отговаря на здраво свързаната вода, поради което е недостъпна за растителните култури. При намаляване на влажността под ППВ настъпва момент, когато в почвата има още капилярна влага, но тя е трудно подвижна и трудно достъпна за растенията.
  • Съдържанието на влага, при което растенията започват да страдат се нарича влажност на забавяне на растежа (ВЗР), а влажността, която е недостъпна за растенията и те започват да загиват се нарича влажност на завяхване (ВЗ).

Изборът на влагомер винаги трябва да се базира на типа на неговите сонди, принципа на работа, начина на отчитане на резултатите и калибровка. Устройствата, включени в каталога ни са дело на водещи производители на измервателни уреди за селското стопанство. Характерно за тях е наличието на опция за калибриране. Имат цифров дисплей с подсветка за работа в лоши светлинни условия и използват високочестотен принцип на работа, базиран на най-новите технологии.

Виж още

Няма добавени продукти в тази категория.Няма добавени продукти в тази категория.