Метеостанции за земеделиетоВсеки земеделски производител би искал да извлече най-много ползи от своята дейност. С течение на годините селското стопанство се е развило до степен, в която фермерите лесно могат да практикуват прецизно земеделие. Нашата колекция от метеостанции за земеделието ще даде своя принос за правилно планиране на различните агротехнически мероприятия. Времето е факторът, който най-много влияе на добива и качеството на реколтата, затова е важно той да стане предвидим и управляем.

Ползи и начин на употреба

Все повече научни изследвания разглеждат как земеделската метеорологична станция ще помогне на земеделските стопани да приложат в практиката си прецизните методи на отглеждане на растителни култури, за да повишат качеството и количеството на добива. Има три области на фокус в прецизното земеделие:

  • Рентабилност - Това включва стратегически избор на култури и пазари, както и познаване на маржовете на приходи и разходи, за да се получи чистата печалба;
  • Устойчивост - Обхваща управлението на икономически, социални и екологични аспекти;
  • Ефективност - За да постигне ефективност, земеделският стопанин трябва да възприеме съвременни идеи, които да му помогнат с модерни технически решения да подобри ефективността на своето стопанство.

За да може земеделският производител да постигне рентабилност, устойчивост и ефективност, има едно нещо, което той не може да си позволи да пренебрегне - метеорологичните условия. Той е задължен да следи атмосферните промени, за да реагира навреме с осигуряване на правилна защита на растенията и избегне финансови загуби. Тук се крие съществената роля на земеделските метеостанции.

Метеостанциите за земеделието съществуват от доста време. Болшинството фермери обаче все още не са наясно, че трябва да се възползват от техните предимства, за да си осигурят повече и по-добри добиви, тоест – желаните ползи. С прогнозиране на метеорологичните промени, селскостопанските дейности ще бъдат устойчиви и рентабилни.

Точните в прогнозите си метеостанции на първо място помагат за точно и прецизно планиране на засяването на културите. За правилното покълване е необходимо семената да засеят при подходяща температура на почвата. Почвеният термометър върши същата операция, но използването му изисква излишен разход на време и човешки труд.

Станциите са оборудвани със сензор за външна температура и могат с точност да определят температурната стойност на земната маса. Някои модели имат дори опция за предупреждение, с което земеделците се известяват, че условията за засяване са лоши или подходящи. Качествените метеостанции помагат за планиране не само на сеитбите, но на всички земеделски операции.

Времето е от решаващо значение в земеделието, като болшинството дейности се извършват в предварително определени срокове. С получаване на точни прогнози в реално време, производителите могат да следват стриктно графиците за торене, борба с плевелите и вредителите, и добавянето на фертилизатори в най-подходящия за това момент.

Възможността да се предотвратят големи щети, нанесени от вятър, градушки и слани е възможна само и единствено с добре разработени метеостанции, използвани на място. Прогнозите за времето, излъчвани по медиите не могат да обхванат конкретни, по-малки географски райони. Те се фокусират главно върху влиянието на времето върху социалните, а не върху селскостопанските дейности.

Персоналната метеостанция, предоставена от нас ще ви информира за скоростта на вятъра, за предстоящи валежи, включително за тяхното количество на квадратен метър, както и за възможни застудявания, създаващи риск от слани. Нашите уреди за метеорологични прогнози използват чувствителни сензори и манометри. Имат удобен за четене цифров дисплей и удобен за работа панел за управление.

Виж още

Няма добавени продукти в тази категория.Няма добавени продукти в тази категория.