Измерване на светлинаБогата гама уреди за измерване на светлина ще помогнат на растениевъдите да осигурят оптимални условия за отглеждане на своите култури. Този вид измервателни устройства е особено необходим при оранжерийното зеленчукопроизводство, където всеки аспект на производствената среда може да се контролира. Светломерите, предлагани от нас са компактни (преносими), точни и на достъпна цена.

Защо този показател е важен?

Слънчевата радиация участва пряко в развитието на растенията под формата на светлина и топлина. Тя оказва и най-пряко въздействие върху микроклимата в оранжериите, заедно с влажността и движението на въздуха. И след като различните растения имат различни изисквания по отношение условията на отглеждане, за стопаните е важно да следят параметрите на осветеност в оранжерийната система.

Предимството на оранжерията пред отглеждането на открито се състои именно във възможността за максимално контролиране на микроклимата по време на всеки етап от развитието на растенията. С уредите за измерване на светлината, става възможно да се направят необходимите корекции в оранжерията като се добави система за изкуствено осветление или покритие за засенчване.

За целта земеделските стопанства използват най-често ръчни инструменти, за да измерят количеството на светлината в затворено пространство. Светломерите използват различни принципи на измерване, но основната им задача се състои в определяне на количество светлина, което може да се използва от растенията за фотосинтеза, тоест, за преобразуване на светлинната енергия в химическа енергия.

Квантовият светлометър например измерва фотосинтетично активната радиация  (photosynthetic active radiation – PAR) в диапазон от 400 до 700 нанометра. Съвременните уреди позволяват калибрация съобразно източника на светлина (слънчева или изкуствено осветление). Оптималните светлинни параметри за различните култури обикновено са предоставени под формата на таблица, заедно с измерващия инструмент.

Нашите уреди за измерване на светлина са в голямата си част универсални решения, които могат да се използват в различни условия – лабораторни, на открито и в оранжериите. За провеждането на тестове, такова устройство използва сензор, който е необходимо да се насочи хоризонтално към зоната на измерване.

Виж още

Няма добавени продукти в тази категория.Няма добавени продукти в тази категория.