Измерване на електропроводност на почвата  • 1,230.00лв. 1,100.00лв.
За растениевъдите и особено за земеделските производители, е важно да са напълно наясно с електропроводимостта на почвата – какво измерва и защо този показател е важен? Сред набора от измервателни устройства, всеки растениевъд е задължен да има и уред за измерване на електропроводимостта на почвата (EC meter). При нас ще намерите такъв, и то в най-точен, удобен и изгоден вариант.

Защо е важен този показател?

Уредът за измерване на електропроводимостта (Electrical conductivity) показва способността на водата да транспортира електрически ток. Това свойство е познато като моларна (електролитна) проводимост и се измерва в сименси (Siemens – “S”). Електроните имат свойство да се движат във водата от една група електроди до друга, но не заради молекулите на водата, а заради йоните разтворени в нея. Именно йоните са тези, които транспортират електроните.

Тъй като по-големите концентрации на йони благоприятстват движението на електроните, чистата вода се оказва лош проводник на електричество. При измерване на дъждовна вода, де-минерализирана или пречистена чрез обратна осмоза, уредът ще отчете нулева електропроводимост, но с добавяне на торове, които са с богато съдържание на соли, електропроводимостта на водата се повишава.

Поради тази причина болшинството растениевъди измерват електропроводността на почвата за определяне количеството хранителни вещества (торове), които са нужни на отглежданите от тях култури. У нас концентрациите се измерват с грам на литър вода, докато в други региони на света земеделците използват други мерни единици – най-често унция на галон.

Освен, че е мерна единица за измерване на хранителната стойност давана на растението, EC е също механизъм за климатичен контрол. Електропроводимостта позволява на културите да абсорбират хранителни вещества от почвата. Растенията трябва да стартират развитието си с ниско EC, след което то следва да бъде повишено възможно най-бързо, за да се отговори на хранителните нужди на насажденията.

За да може тази сложна задача да се изпълни правилно, е нужен уред за измерване на електропроводимост на почвата, който да е прецизен, лесен за използване, с добри параметри и на изгодна цена. Каталогът ни ви предлага измерватели, покриващи всички тези изисквания.

Виж още