Моторни помпи за вода


Подкатегории:
 • Цена по запитване

 • Цена по запитване

 • Цена по запитване

 • Цена по запитване

 • Цена по запитване

 • Цена по запитване

 • Цена по запитване

 • Цена по запитване

 • Цена по запитване

 • 492.00лв.

 • 492.00лв.

 • 513.00лв.
В полза на земеделските стопанства са разработени множество варианти на високонапорни поливни помпи, с чиято помощ е възможно напояването на земеделската земя. В каталога ни ще срещнете едни от най-добрите съвременни бензинови и дизелови изпомпващи устройства, цените на които покриват стандартния бюджет на земеделските стопанства. Помпата е сърцето на напоителната инсталация, затова препоръчваме да изберете продукт, съвместим с капацитета на вашата система.

Приложение и свойства на високонапорния помпен агрегат

Не само в земеделските райони, но и в градовете остро се усеща проблемът с налягането на водата в тръбите. Макар да има водоснабдяване, налягането е недостатъчно и водата просто не стига до горните етажи, а спира някъде по средата на водопроводната система. Ако изобщо стигне до върха, налягането е толкова слабо, че домакинските уреди (перални и съдомиялни машини) просто не работят.

В такава ситуация единствен изход са високонапорните моторни помпи за вода с изгодни цени, предназначени за повишаване на водното налягане в системата. По стандарт налягането в градската ВиК инсталация трябва да бъде 4 атмосфери. Това е напълно достатъчно, за да се вдигне водата до височина от 40 м., но, за съжаление, тези стандарти не винаги са спазени и понякога налягането скача от 1 до 7 атмосфери, което, пък се отразява негативно на водопровода и състоянието на тръбите.

В земеделието помпите са още по-необходими, защото с тяхна помощ става възможен преносът на природния ресурс от естествен водоизточник до засадените с полезни култури площи. Днес практически никоя индустрия не може да функционира без използването на моторни помпи за вода и помпени системи с различна конструкция, въпреки че доскоро те се използваха главно с цел прием, изпомпване и снабдяване изключително с вода.

Двадесети век, с ускореното развитие на високотехнологичните индустрии, постави нови изисквания към дизайнерите на помпено оборудване, тъй като се появи спешна необходимост от транспортиране и на други течни материали, които са много различни по своите физико-химични свойства и характеристики, и в частност, нефт и нефтопродукти.

Съвременните помпи за чиста вода и хидравлични агрегати са в състояние да доставят и преместват различни среди под действието на налягане на необходимото разстояние и необходимата височина, както и да поддържат циркулацията на течностите в затворени системи, поради преобразуването на задвижващата енергия в енергията на движение на изпомпваната течност.

При избора на помпа за чиста вода е необходимо да се вземат предвид нейните структурни характеристики и основни параметри, които на първо място включват:

 • Коефициент на ефективност (КПД), който определя осъществимостта на работа при промяна на задвижващата мощност, налягане и подаване на течност, изчислен, като се вземат предвид всички хидравлични, механични и обемни загуби, възникващи по време на работа на помпено оборудване;
 • Мощност (kW) на задвижващия мотор, необходима за създаване на необходимия напор, като се вземат предвид неизбежните загуби;
 • Напор (M) е височината на колоната с течност над фиксирано начално ниво, съответстваща на увеличението на течната енергия от засмукване до подаване;
 • Дебит (m³ / h или l / s) е обемът на течността, влизаща в линията за налягане за единица време.

Помпите са широко използвани в селското стопанство за голямо разнообразие от нужди. Те служат за временно водоснабдяване, организация на пожарогасене, изпомпване на подземни води при поливане и при организиране на отводняване. Особено полезни са и за наторяване, като подаването на течни торове, инсектицидни и фунгицидни препарати става посредством наличната напоителна система.

✅ Продуктите имат ли гаранция❓

Да. Всеки компонент на техническото оборудване е с гарантирано качество на материали и изработка. Бензиновите и дизеловите помпи се предлагат с гаранция, която позволява безплатно обслужване при възникнали неизправности, които не са по вина на ползвателя/купувача. Повреди, причинени от неправилно използване на апаратурата ви лишава от правото на гаранционно обслужване и връщане/замяна на продукта.

✅ Защо помпата ми работи твърде шумно❓

Има различни причини помпеният агрегат да започне да работи по-шумно от обичайното. Сред тях са: грешна посока на въртене на помпата (само за трифазни двигатели); Повреда на работното колело поради абразия и корозия; блокаж в помпената линия или работното колело; запушена вентилационна тръба; твърде ниско ниво на течността в резервоара и т.н. Реалната причина може да се установи от квалифицирано техническо лице.

✅ Защо възвратният клапан на помпата издава шум❓

Обичайната причина за шум от възвратния клапан е твърде бързото затваряне на вентила след изключване на помпата, при което се удря заземителното гнездо. Едно от решенията на този проблем е подмяна на бързозатварящия се клапан с клапан, оборудван с гумено уплътнение и плаваща сфера с последваща настройка на скоростта на контролния блок на помпата.
Виж още