Маркиращи средстваВсички животновъдни стопанства в рамките на Европейския съюз са задължени да използват регламентирани средства за идентификация на своите животни. Маркировката позволява да се осъществи по-добър контрол, като се ограничи използването на продукти от неидентифициран животински произход. На животновъдите в цялата страна предлагаме широк набор от маркиращи средства, отговарящи на действащите в страната ни регламенти.

Какви методи и приспособления включва категорията?

Съществуват няколко вида маркиращи средства, като ушната маркировка си остава най-масово използваният метод у нас. В страната ни се следва стриктно описаният от БАБХ начин, по който се маркират различните видове селскостопански животни. След поставяне на маркировката, тя се въвежда в електронната база данни за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти.

В световен мащаб към момента се използват няколко типа маркировки:

  • Ушни марки;
  • Търбушни болуси;
  • Подкожни импланти;
  • Спрей бои с висока устойчивост.

У нас с ушна марка се маркират преживните животни – говеда, овце и кози. Този вид маркиращи средства представляват метални или пластмасови щипки и плочки с определена форма, размер и цвят. Марката съдържа номер или символ, чрез който всяко животно може да бъде проследено с някаква цел.

Маркировката следва да отговаря на определени изисквания, тоест, за да бъде регламентирано идентификационно средство, тя трябва да получи одобрението на Българската агенция по безопасност на храните. Някои от продуктите, одобрени за използване имат висококачествен лазерен печат, изпълнен с хранителни бои според одобрените стандрати. Печатът трябва да е устойчив на абразия и изтриване при контакт с вода и химикали.

Препоръчва се марките да се произвеждат с добре заострен метален или пластмасов връх, така че перфорирането на ушите да става по-лесно и бързо, и да не причинява болка и стрес на животните. Операцията обикновено се поверява на квалифицирани лица, които имат опита и познанията да я изпълнят съобразно изискванията за безопасност.

Микрочиповите маркиращи средства са се утвърдили като най-надеждният метод на идентификация на селскостопански животни. Те използват радиочестотен сигнал (RIFD), който е разпознаваем от електронен RIFD четец. Всеки чип има уникален програмиран номер, съответстващ на конкретно животно от конкретно стопанство.

Микрочиповите марки се делят на три групи спрямо начина на прилагане и метода на идентифициране – електронни ушни марки, подкожни импланти и търбушни болуси. Последните са най-сложно приложими. За да се извърши маркирането, се използва специално устройство, което имплантира марката в стомаха на съответното животно.

Кой тип маркиращи средства ще избере дадено стопанство? Това зависи от вида на отглеждания животински вид, от техния брой и от бюджета на фермата. Единственото условие е маркировката да отговаря на изискванията на местните и европейските директиви. Стопаните не бива да пренебрегват изискванията за маркиране, особено ако участват в програми за европейско финансиране.

Маркиращите ни продукти позволяват да се съхраняват данни за отглеждания добитък. Данните включват редица показатели като произход, развитие, физиологично и здравословно състояние, производителност, хранене и т.н. Маркировката позволява изграждане на добра организация и зоотехническо счетоводство в животновъдните ферми.

Маркирането се извършва в различни етапи на отглеждане, в зависимост от отглеждания вид. Така например, телетата се маркират още в деня на тяхното раждане с поставяне на индивидуален номер на дясното ухо под формата на татуировка. На 6 месечна възраст се поставя втора ушна марка на лявото ухо (плочка или клипс).

Виж още

Няма добавени продукти в тази категория.Няма добавени продукти в тази категория.