Почистване и дезинфекция на обувки  • Цена по запитване
За да можем да говорим за добри хигиенни практики в животновъдните стопанства, почистването и дезинфекцията трябва да обхващат не само помещенията и наличните технически средства, но и личното работно облекло на работниците. Като важна част от мерките за хигиена, в каталога ни са представени модерни, ефективни и достъпни като цена уреди и средства за почистване и дезинфекция на обувки.

Характеристики и принцип на действие

В едно животновъдно стопанство, в зависимост от неговия капацитет работят различен брой хора, чиято работа е свързана с различни операции – от почистване на оборите, до хранене, поене и доене на животните. Дори при поддържане на идеално чиста среда, оборът е място, където се натрупва сериозно количество физиологичен отпадък, който персоналът обгазва и пренася с обувките и ботушите си.

Обувките са рисков елемент от работното облекло, защото чрез тях е най-лесно пренасянето на опасни за здравето на животни и хора микроорганизми – вътре и извън работните помещения. Те задължително се почистват и дезинфектират, като операциите могат да се изпълнят по няколко начина – ръчно, с пароструйка и с четков уред.

Стандартно уредите за почистване и дезинфекция на обувки, се предлагат във вариант с 3 и 5 четки. Макар и с доста семпъл дизайн, 3-четковият модел се справя чудесно с всеки вид замърсители, докато уредът, оборудван с 5 броя четки постига съвършенство на хигиенизация, каквото не може да се постигне по никакъв друг начин. Обувките се обработват едновременно от всички страни.

Стандартният апарат използва не само четки, но и няколко броя дюзи, посредством които се впръсква вода с високо налягане на струята. Дюзите са разположени така, че подметките да се измиват равномерно и едновременно от всички страни. След първоначалното измиване и отстраняване на повърхностните замърсявания, към водата може да се добави дезинфектант със съответната класификация.

Един от важните елементи на уредите за почистване на обувки е скраперът. Той буквално остъргва и премахва по-едрите замърсители – кал, оборска тор, слама и т.н. Скраперът или стъргалката поема първия етап от процедурата, подготвяйки повърхността за по-прецизно и детайлно третиране.

Интерес представляват и четките, чиято форма позволява да се почистят замърсените работни ботуши от всички страни, без да е нужно движение на краката. Не бива да се подценява лицевата част на една обувка, защото тя също би могла да бъде рисков фактор за хигиената в животновъдната ферма.

Изисквания към този вид почистващи системи

Механичните уреди и сложните почистващи и дезинфектиращи системи, предназначени за животновъдните стопанства следва да отговарят на няколко съществени изисквания. На първо място, едно такова съоръжение, включително най-компактната и проста разработка, трябва да показва необходимата ефективност. Бързината на изпълнение на операциите са също от значение.

Здравият и устойчив на корозия корпус е ключов фактор за продължителната употреба. Почистващите машини за работни обувки се произвеждат от висококачествени метални сплави с антикорозионно покритие. Предвид факта, че металната конструкция е в непрекъснат контакт с вода, това свойство е задължително. Безопасната работа на такъв апарат следва да бъде гарантирана.

От голямо значение е и какви препарати за почистване и дезинфекция на обувки ще бъдат използвани. Това е редно да бъдат химически средства, формулирани и дозирани така, че да бъдат абсолютно безопасни за хората и животните в стопанствата, но и максимално ефективни в борбата с всички опасни микроорганизми, включително гъбички, вируси и бактерии.

Виж още