Вана за копита  • Цена по запитване
Копитата на селскостопанските животни са изложени на редица неблагоприятни въздействия. Не само по време на преходите от обора до пасището, но и при престоя им в затворените помещения, те са подложени на механични увреди и травми, мокрене, охлаждане и замърсяване. Вашето животновъдно стопанство се нуждае от дезинфекционна вана за копита, каквато можем да ви предоставим в най-кратък срок и на съвсем разумна цена.

Приложение и свойства

Ваните за почистване и дезинфекция на копита са част от съоръженията за ветеринаро-санитарен контрол в селскостопанския отрасъл. Тяхното предназначение е да послужат като превенция на заболявания на крайниците, която е по-лесно изпълнимото и финансово по-рентабилното решение в сравнение с последващите лечения.

Защо копитата на млекодайните животни и конете се нуждаят от дезинфекция? Защото всяка бактериална инфекция на копитния рог се отразява на тяхната продуктивност. Особено при кравите проблемът засяга не само двигателната активност, но и циклите на хранене и поене, което неизбежно води до намаляване на млеконадоя.

Ваната за почистване на копита може да се окаже ефективна превантивна мярка срещу инфектиране на крайниците, но тя също така играе важна роля в лечението на вече заболели животни. В зависимост от нуждите, в нея се поставя антисептичен или лечебен разтвор. Като превантивна мярка ваните се използват до 2 пъти седмично, докато лечебният план налага ежедневното им използване.

Стандартната вана е с дълбочина минимум 15 см, дължина 2 – 3метра и широчина поне 1 метър. За да се постигне максимална ефективност на третирането, ваните за копита следва да се разположат на места, където да бъдат достъпни за всички животни. За да се гарантира максимален ефект от дезинфекцията, копитата трябва да бъдат предварително почистени от механични замърсители.

Това означава, че по-малките стопанства може би ще се нуждаят от поне две вани – една за измиване и една за дезинфекция. Някои говедовъдни комплекси залагат на система, включваща душ за измиване и вана с антисептичен разтвор. По този начин отпада нуждата водата в първата вана да се сменя периодично, а с това се облекчава и човешкия ресурс.

За най-модерните ферми от сектор говедовъдство, интерес ще представляват напълно автоматизираните съоръжения. При тях пълненето с вода и разтвор, както и самото дозиране на препаратите в нужната концентрация става изцяло автоматично. Отново без участие на обслужващия персонал протича източването и измиването на хигиенното корито.

Ваните губят смисъла си, ако преди използването им копитата не бъдат почистени от механичните замърсявания. С тях също не би било възможно да се ограничи разпространението на инфекции, в случай че изпълнението не се провежда стриктно и съобразно указанията.

Какъв антисептичен препарат ще бъде използван е от не по-малко значение. Медният сулфат и формалдехид си остават най-разпространените разтвори за профилактика и лечение, но съществуват известни резерви относно тяхната безопасност за хората и околната среда. За по-малко опасни, но и максимално ефективни днес се сочат разтворите, базирани на амониеви съединения и органични киселини.

От електронния ни каталог можете да изберете подходяща за вашите нужди и цели вана за копита, отговаряща на изискванията за качество и хигиенните норми, засягащи животновъдния отрасъл. Продуктите ни са изработени от здрави и корозионно устойчиви материали, което гарантира тяхната дългосрочна и безпроблемна употреба.

Виж още