Хранилки за конеХраненето е сред най-важните грижи, които животновъдите от сектор коневъдство са ангажирани да полагат за своите животни ежедневно 365 дни в годината. Съоръженията за групово и индивидуално хранене на коне се предлагат в множество варианти, размери и вид на материалите. Автоматичните хранилки са ефективен начин да се спестят труд, хранителни запаси и текущи разходи по поддръжка в една конеферма.

Особености и предимства

Всяко стопанство, занимаващо се с развъждане и отглеждане на коне, е ангажирано с набавянето на модерни, безопасни и функционални съоръжения за хранене, както в обора, така и на пасището. Изборът на разработка зависи от множество фактори, включително от числеността на животните, методите на отглеждане и бюджета.

Най-простият вид хранилки за коне са еднакво ефективни в подаването на храна с фидерите, базирани на най-новите технологии. Тяхната задача е да поддържат оптимални количества фураж в яслите, така че на животните да е осигурена постоянна доставка. Автоматизираните операции включват пресипване на фуражи от бункера за съхранение, когато храната спадне до минимума, който конят може да достигне с устата си.

Автоматичната хранилка отменя човека почти напълно, поемайки дори дозирането на дажбите, което се прави на строго фиксирани интервали от време. Управлението на операциите става посредством електронен блок или механичен таймер, в зависимост от конкретната разработка. Данните сочат, че с автоматизиране на процесите по подаване на храна, се намалява с до 30% разхищението на концентрираните фуражи.

Ползите от използваните в коневъдството автоматични хранилки са много и действат в различни посоки. С тях се постига максимално здравословно хранене, защото храната се подава на малки порции, но редовно. По този начин се избягва прехранването и недохранването на животните.

Друг безспорен плюс на хранилките с автоматизирана функция е възможността да се организират индивидуални планове на хранене на отделни групи животни, спрямо възраст, нужди и предназначение. Те правят възможно прецизното дозиране не само на фуражите, но и на съставките в хранителната дажба.

Фидърите позволяват на коневъдните комплекс да постигнат максималния си работен капацитет, без да се повишава числеността на персонала. На практика, хранилките се явяват една много разумна финансова инвестиция, която позволява да се свият финансовите разходи в дългосрочен план.

Автоматичните и ръчно зареждащите се хранилки се предлагат с различни големини и свободно пространство между отделните клетки при груповите модели. Разнообразни са и като форма на конструкцията – кръгли, квадратни, конусовидни (обърнат конус), със или без сенник, който да предпазва сеното от изсушаване и намокряне, когато се използват на открито.

Хранилките за коне имат обаче и множество сходни характеристики. Сред тях са изискванията по отношение на материала, от който биват изработени. Производителите залагат на дълготрайни материали, устойчиви на влага, UV лъчи и големи температурни амплитуди. Конете са едри и силни животни, така че всяка хранилка трябва да бъде устойчиваи на механични въздействия.

Хранителните съоръжения задължително се изработват от напълно безопасни за здравето на животните и околната среда материали. Най-често това са стомана и пластмаса. Стоманата трябва да е неръждаема или с поцинковано покритие, за да бъде устойчива на корозия, а конструкцията да е със заоблени ъгли, за да се избегне нараняване. Пластмасовите хранилки имат предимството да бъдат леки и удобни за преместване и обръщане с цел изпразване и почистване.

Виж още

Няма добавени продукти в тази категория.Няма добавени продукти в тази категория.