Поилки за конеПри нас животновъдите от сектор коневъдство ще намерят богат избор от специализирани поилки, предназначени да осигурят прясна и чиста вода на техните животните. Можем да предложим удачни варианти както на малките стопани, така и на големите коневъдни комплекси. Водата е основен ресурс и източник на живот за всяко живо същество, затова е необходимо дасе обмисли вариант за нейната постоянна доставка, без ненужен разход на човешки труд.

С какво са полезни поилните съоръжения?

Конят пие средно по 20 – 40 литра вода на ден, в зависимост от възрастта, състоянието, степента на натоварване и състава на храната, която поема. Поилката е съоръжение, проектирано да задоволи нуждата от чиста и прясна природна течност в големите животновъдни стопанства с голяма численост на отглежданите животни.

Съоръжението дава възможност за непрекъснат водопой на конете както в обора, така и на пасището и на полето, където биват използвани като работна сила и средство за придвижване на незначителни разстояния. За разлика от поенето с кофи и вани, поилките не допускат замърсяване на течността.

Опасността от замърсяване на питейната вода е елиминирана чрез сложна тръбна система и клапан, който при натискане с уста от животното започва да пълни коритото. Съществува и друг метод на автоматично пълнене, при който коритото започва да се пълни автоматично след като водното съдържание спадне под определеното ниво.

Съвременният тип поилки се свързват директно към водоснабдителната мрежа или към резервоарите за съхранение на местата, където липсва водоснабдяване. Добавен е и клапан за освобождаване на течността, за да се избегне нейното задържане в коритото, което би могло да доведе до развитие на болестотворни микроорганизми.

Поилки за животновъдната индустрия се произвеждат от материали, притежаващи пълния набор от изискуеми характеристики – здравина, дълготрайност, устойчивост на корозия и безопасност. Материалите, от които най-често се произвеждат поилки за коне са: поцинкован чугун, алуминий, неръждаема (поцинкована) стомана и пластмаса.

В пълна сила важи изискването водопоилните съоръжения да са удобни за почистване и да подлежат на дезинфекция. Относно поддържането на високи нива на хигиена, едни от рентабилните решения са поилките, изработени от специален клас пластмаса с постоянен антибактериален ефект, чиято продължителност е цели 10 години.

Системите за поене, разработени за конефермите са с различна конструкция, вместимост и капацитет. Съществуват индивидуални поилни корита, както и групови, даващи възможност за пълноценен водопой на няколко животни едновременно. Изборът, който стопаните могат да направят, се обуславя от няколко фактора – големина, начин на използване, материал и начин на свързване към водоснабдяването – отгоре, отдолу или отстрани.

Предоставянето на прясна и чиста вода на конете във вашата ферма е базова дейност, която обаче е не винаги толкова лесно осъществима. Препоръчваме на всички животновъдни стопанства да проверяват внимателно своите водоизточници, защото в природата не съществува водоем, непокътнат от химикали или минерали.

Водата е универсален разтворител, с уникална способност да поема и разтваря практически всичко, което срещне. Попадналите отвън вещества не са непременно лоши. Минералите, разтворени във водата, придават голяма част от нейния аромат, а много от тях дори са полезни (например флуора в градското водоснабдяване).

Проблемът с разтворените вещества не е толкова чистотата, колкото безопасността - с други думи, въпросът не е дали те присъстват, а дали присъстват в токсични за животните количества. Всяка конеферма може да разчита на нас за консултация относно избора и доставка на подходящи поилни системи за нейните нужди.

Виж още

Няма добавени продукти в тази категория.Няма добавени продукти в тази категория.