Маркиране на конеИдентификацията на животните в едно коневъдно стопанство е изискване, с което всички фермери следва да се съобразят. Маркиращите методи и средства, се различават значително от тези, приложими за другите селскостопански животни. Част от нашата дейност включва предоставяне на широк набор от регламентирани инструменти и продукти за маркиране на коне, отговарящи на директивите на ЕС и българското законодателство.

Начини и необходимост от идентификация

Маркирането на расовите коне, отглеждани за спорт и работна сила се прави по няколко причини. Тя не се извършва единствено с оглед на действащите разпоредби, но и по инициатива на самите коневъдни комплекси. В по-големите конюшни, където се отглеждат няколко коня с еднаква възраст, пол и цвят, идентификацията е отличен начин да се отличат отделните екземпляри.

С маркиране на всеки кон в стопанството, ежедневното управление на дейностите се улеснява. Става възможно да се формират индивидуални планове за хранене, лечение и други манипулации. Маркираните коне са защитени от кражби, тъй като маркировката е лесен начин да се идентифицира дадено животно и да се установи принадлежността му към конкретна ферма или конна база.

От законова гледна точка, идентификацията на конете цели предотвратяване на измамните практики с регистрационните документи. Предвид множеството пътни инциденти, предизвикани от свободно движещи се по пътната мрежа коне, марката е единствен начин да се установи самоличността на собственика на животното, на когото да се потърси отговорност, включително материална.

Ушните марки, каквито се поставят на други стопански животни (крави, овце и кози) не са удачен вариант за конете по различни физиологични и естетически причини. В момента се прилагат няколко начина на маркиране при конете:

  • Тавриране чрез изгаряне с нагорещено желязо;
  • Тавриране чрез охлаждане с течен азот;
  • Имплантиране на електронно идентификационно устройство;
  • Маркиране на копитата – метод с краткосрочно действие.

 Поставянето на марка посредством изгаряне продължава да бъде най-разпространен метод в много страни. Предвид изискванията за хуманно отглеждане обаче, той е все по-малко практикуван в комплексите, следващи европейските директиви. С него на животните се причинява болка, като не липсва и риск от възпаления на раните от изгаряне.

Криогенно направените маркировки са по-популярният към днешна дата метод, защото е по-лесно изпълним, безопасен и рентабилен от финансов гледна точка. За да се изпълни техниката, се използват специални метални инструменти, които се охлаждат с потапяне в течен азот до много ниски температурни стойности (до - 196ºC).

Ефектът от охлаждането е подобен на този от изгарянето, като при него се поврежда пигментната функция на космената луковица, така че козината на маркираното място спира да се оцветява и остава бяла. Маркировъчното желязо е желателно да е направено от медна сплав (месинг), заради високия температурен капацитет, който тя притежава.

За да бъде прецизно направена и изпълнена според държавните или местни разпоредби, маркировката следва да бъде поставена на строго определена част от тялото на животното. За различните региони местата за маркиране на расови коне биват врата, хълбока и гърба.

Марката се състои от 4 цифри, първите две от които показват годината на раждане, а останалите  – поредния номер на животното, родено в тази година от съответната порода. Като най-нерентабилен вариант се явява копитното тавриране. Копитата са в непрекъснат растеж, така че с подрязването се налага и подновяване на маркировката на всеки 6 месеца.

Виж още

Няма добавени продукти в тази категория.Няма добавени продукти в тази категория.