Силажно фолио • 1,205.00лв.

 • 1,446.00лв.

 • 434.00лв.

 • 366.00лв.

 • 521.00лв.

 • 304.00лв.

 • 607.00лв.

 • 694.00лв.

 • 781.00лв.

 • 175.00лв.

 • 130.00лв.

 • 260.00лв.
Опаковъчното силажно фолио е един от доста често използваните продукти в селското стопанство. Продуктите, предлагани от нас съчетават съчетава отлична устойчивост на късане с най-доброто залепване. Предлагаме силажни фолиа, произведени по иновативна технология, адаптирани към новите изисквания за качество и рентабилност.

Характеристики и приложение

Разтягащият се филм обикновено е направен от линеен полиетилен с ниска плътност или LLDP. Този материал е това, което дава на стреч фолиото превъзходните му характеристики, като способността да се простира далеч над първоначалния си размер и устойчивостта на пробиване.

Други ключови характеристики на балиращото стреч фолио включват ограничена газопроницаемост, устойчивост на UV светлина и способност да се адаптира към различни атмосферни условия. Някои фактори, които трябва да се вземат предвид преди закупуване на силажно фолио, включват дебелина и издръжливост на влага.

Има множество селскостопански приложения, изискващи опаковане със стреч фолиа - от защита на предмети при транспортиране до опаковане на бали сено и силажи в селското стопанство. Фолиото е част от множество процеси, с най-широко приложение в силажирането, вземайки участие в най-ранните етапи на събиране на продукцията.

Изборът на силажно фолио би трябвало да се спре на продукт с висок капацитет на опъване и минимална газопропускливост. Развитието на плесени е най-често срещаният проблем, заради който се повреждат балираните силаж и сено.Той възниква особено често при балите, които са съхранявани и транспортирани неправилно.

В това отношение стреч фолиото е идеално решение, тъй като то покрива балите веднага след пресиране, предотвратявайки загряването и образуването на мухъл. В допълнение, силажните фолиа са устойчиви на различи атмосферни условия, запазвайки качеството и хранителните свойства на фуражите.

Специфичният филм ограничава UV-лъчите, защитавайки допълнително силажите при транспортиране на големи разстояния. Сеното и сламата остават точно толкова свежи, колкото са били в процес на балирането. Нашите продукти са с отлична здравина, устойчиви на атмосферни влияния,и с висока UV-стабилност (15 месеца), висока светлинна плътност и са произведени от 100% PP-първороден материал.

Лентите за балиране са оптимално решение за съхранение на продукцията, докато се чака нейното транспортиране до мястото на използване. Предвид високата устойчивост на материала срещу промяната на атмосферните условия, балираните силажи биха могли да се защитят от повреждане при краткосрочно съхранение в сухи пространства, преди да бъдат извозени.

По-голямата част от щетите, съкращаващи живота на силажите, се дължат на излагането им на двата елемента – топлина и въздух. Фолирането на балите в минимален срок ограничава тези неблагоприятни въздействия. Осигуряването на възможност за запазване в максимална степен на хранителните вещества в силажа гарантира по-пълноценно хранене на животните и по-висока производителност за всяко стопанство.

Висококачественото силажно фолио дава също уникална възможност за централизиране на продукцията. В съответствие с идеята, че фолиата позволяват правилно и дългосрочно съхраняване на селскостопанската продукция, те могат да се използват по много начини, с които ще се облекчи организацията и ще се спести пространство в складовите бази.

Изключителната здравина и устойчивост на натоварване на фолиото за агро сектора, позволява с негово участие да се складират повече продукти на по-малка площ, като се подредят в групи на височина до 3 метра. Сенажите и силажите се обвиват плътно с опаковъчната лента около 4 до 8 пъти. Дебелината на обвивката е показател за необходимия брой припокривания.

Виж още