Мрежа против градушка  • 0.60лв.

  • 0.73лв.

  • 0.90лв.

  • 0.85лв.

  • 0.90лв.

  • 0.90лв.

Природните стихии, и в частност градушките, са сред обичайните причини за по-ниски от очакваните количества на реколтите. Това, типично лятно явление е способно в рамките на няколко минути да унищожи огромни по площ земеделски масиви, в това число овощни градини и лозя. Ефективно противодействие на летните бури можете да си осигурите с нашите полиетиленови мрежи против градушки.

Характеристика на противоградушковата система

Системата за защита на насажденията от градушки в завършен вид представлява сложна конструкция, състояща се от свързани посредством стоманени въжета колове, върху които е поставена мрежа. Използват се три вида колове – от бетон, метал или дърво. Като най-устойчиви се сочат коловете от усилен цимент 525 и специално защитена предварително напрегната арматура.

Към конструкцията, върху която се поставя мрежа против градушка има редица изисквания. Тя трябва да издържа на голямо натоварване и усукване, без да се чупи. Ръбовете на самите колове от всички страни следва да са добре заоблени, за да не може мрежата да се закачва в тях и да се къса. Системата трябва да се изгради по начин, който я прави устойчива на най-силните бури и градушки.

Мрежата е не по-малко съществен елемент. От това какъв продукт ще бъде избран зависи ефективността на защитата и рентабилността на инвестицията. Специално разработени против градушка мрежи, са изградени от здрави и еластични полиетиленови нишки, подсилени с необходимите UV-стабилизатори.

По този начин съоръжението запазва своята функционалност в продължение на 15 - 20 години и е способно да издържи на всички агресивни външни влияния – силно слънце, вятър, ниски температури и механично натоварване. Материалите, използвани за изработка на противоградушковата мрежа оказват най-голямо влияние на периода на нейното използване.

Цената на една по-крупна конструкция е причината много земеделци да оставят труда и финансовата си инвестиция в ръцете на случайността, но за жалост природата следва свои закони, по които градушките се явяват едно често срещано явление през горещите летни месеци.

На земеделските стопани, които смятат, че цената на стотици метри мрежа против градушка е неоправдано висока, ще кажем, че всъщност е точно обратното. Спасяването на една или най-много две реколти изплаща напълно направената инвестиция, която е около 2000 лв./дка за овощни градини и около 1000 лв./дка за лозови насаждения.

Като прибавим към тази информация и факта, че подобни инвестиции се субсидират по европейски програми, става ясно, че е задължително да бъдат направени. От честотата на градушките в последните години можем да си направим извода, че инвестицията в такава система за защита, с живот над 20 години, се изплаща напълно още в първите години и впоследствие носи само ползи и сигурност.

Мрежа против градушка е безспорно нужна на вашето земеделско стопанство, защото тя може да послужи и като предпазна мярка срещу увреждане на многогодишните култури – овошки и лозови масиви. Една сериозна градушка с мощна поразяваща сила поразява вегетативната способност на растенията, отразявайки се фатално не само на настоящата, но и на следващата реколта.

Мрежите предлагани от нас имат повече от едно защитни свойства. Те намаляват интензитета на слънчевата светлина, предпазвайки по този начин плодовете и листата на насажденията от така наречения слънчев пригор. Благодарение на засенчващите си свойства, мрежите намаляват популацията на плодов червей, кръгломиниращ молец и други вредители. Намалява се също интензитетът на ветрове и бури, което ограничава и предотвратява падането на плодовете.

Виж още