Засенчваща мрежа  • 0.60лв.

  • 0.70лв.

  • 0.91лв.

  • 1.45лв.

  • 1.50лв.

  • 3.60лв.

  • 3.60лв.

  • 3.50лв.

  • 1.40лв.

От засенчваща мрежа има нужда почти всяко земеделско и животновъдно стопанства в страната ни. Силните слънчеви лъчи, наред с по-продължителното слънцегреене през летните месеци, причиняват изсушаване на листата на растенията, понижавайки по този начин тяхната продуктивност и естетическо качество. Богата гама слънцезащитни мрежи са включени в продуктовия ни каталог. Предлагаме продукти с доказано качество на конкурентни цени.

За земеделието

Слънчевата светлина е ключов фактор за хлорофилната фотосинтеза, определяща развитието и плоденето на растенията. Високият интензитет на слънчевата радиация обаче причинява прекомерно изпарение на влагата, съдържаща се в листата и стеблата на полезните култури. Силното слънце поразява с еднаква сила зеленчуци, плодове, декоративни растения и цветя. То създава предпоставки за по-чести поливания, с което се повишават разходите на земеделските стопанства.

Полиетиленовата засенчваща мрежа се явява единственият екологично чист и финансово рентабилен метод за защита на полезните култури от слънчевия пригор. Тя представлява система за защита от силните слънчеви лъчи с различна степен на засенчване, така че всеки земеделски стопанин да изберете подходящото решение спрямо географски район и особеност на отглежданите култури.

Засенчването понижава не само интензитета на слънчевата радиация, но и температурата в засенчената зона. Качествената засенчваща мрежа представлява гъсто изплетена материя с възлов меш от полиетиленово моно влакно и лента. Тя има засенчващ фактор 50% и теглото 81гр/м2. Лека и гъвкава, тя е лесна за инсталиране и премахване в края на летния сезон. Материята е UV-стабилизирана и пригодена за многократна употреба.

За животновъдството

Засенчващите мрежи са незаменим помощник за намаляване на температурата в зоотехническите съоръжения и особено в млечните ферми. Всъщност, осигуряването на температури, които гарантират топлинния комфорт на животните трябва да бъде една от целите на всички животновъди в рамките на ЕС.

Освен това, когато температурите са много високи, се повлияват органичните и метаболитните функции. Тези промени могат да навредят на здравето на селскостопанските животни и тяхната производителност. Страдайки от претопляне, млечните крави намаляват консумацията или спират да се хранят. Оскъдното хранене неизбежно се отразява на млеконадоя.

Животните са много чувствителни към интензивен и продължителен термичен стрес. Те страдат от топлината повече от хората. Следователно екстремните метеорологични условия могат да доведат до сериозни последици за тяхното здраве и в частност върху производството на месо и мляко.

Топлинният стрес възниква, когато животното не е в състояние да разпръсне топлина, за да поддържа телесната си температура в нормални граници. Животните реагират на топлинния стрес по различен начин според възрастта, физиологичния им статус и здравословно състояние.

Когато условията на околната среда надвишат критичните граници и топлината, произведена или абсорбирана, е по-голяма от допустимото, животното изпада в хипертермия. Следователно продължителното излагане на околната топлина компрометира способността на организма да се терморегулира, причинявайки стрес, болести и дори смърт.

През миналия век температурата на земната повърхност постепенно започна да се повишава поради глобалното затопляне. В следствие на това някои области регистрират резки промени в температурните стойности с отрицателно въздействие върху агро-зоотехническите производства.

За да отговори на нуждите на фермерите и земеделците, беше създадена специална засенчваща мрежа от полиетиленови влакна, разработени като бариера срещу слънчевите лъчи. В същото време тъканта пропуска дъжд и позволява да се осигури подходяща вентилация. Мрежите на водещи производители  избягват големите температурни амплитуди, постигайки по-постоянни стойности и относителната влажност.

Отделните разработки имат различна степен на засенчване, като тези за животновъдството, строителството и частните паркинг зони могат да достигнат до 98%. Мрежа със засенчваща функция на добра марка, е задължително устойчива на ерозия, не се свива и не се къса при механични въздействия.

Виж още