Засенчваща мрежа  • 0.60лв.

  • 0.70лв.

  • 0.91лв.

  • 1.45лв.

  • 1.50лв.

  • 3.60лв.

  • 3.60лв.

  • 3.50лв.

  • 1.40лв.
От засенчваща мрежа има нужда почти всяко земеделско и животновъдно стопанства в страната ни. Силните слънчеви лъчи, наред с по-продължителното слънцегреене през летните месеци, причиняват изсушаване на листата на растенията, понижавайки по този начин тяхната продуктивност и естетическо качество.

Богата гама слънцезащитни мрежи са включени в продуктовия ни каталог. Предлагаме продукти с доказано качество на конкурентни цени. Нека разгледаме техните характеристики и свойства спрямо индивидуалното им приложение.

За земеделието

Слънчевата светлина е ключов фактор за хлорофилната фотосинтеза, определяща развитието и плоденето на растенията. Високият интензитет на слънчевата радиация обаче причинява прекомерно изпарение на влагата, съдържаща се в листата и стеблата на полезните култури.

Силното слънце поразява с еднаква сила зеленчуци, плодове, декоративни растения и цветя. То създава предпоставки за по-чести поливания, с което се повишават разходите на земеделските стопанства. Полиетиленовата засенчваща мрежа е с достъпна цена, а същевременно се явява единственият екологично чист и финансово рентабилен метод за защита на полезните култури от слънчевия пригор.

Мрежите са главен компонент на системата за защита от силните слънчеви лъчи. Те са с различна степен на засенчване, така че всеки земеделски стопанин да изберете подходящото решение спрямо географски район и особеност на отглежданите култури. Засенчването понижава не само интензитета на слънчевата радиация, но и температурата в засенчената зона.

Качествената засенчваща мрежа е с по-високи цени от по-слабите ѝ аналози. Тя представлява гъсто изплетена материя с възлов меш от полиетиленово моно влакно и лента. Има засенчващ фактор 50% и теглото 81гр/м2. Лека и гъвкава, мрежата е лесна за инсталиране и премахване в края на летния сезон. Материята е UV-стабилизирана и пригодена за многократна употреба.

За животновъдството

Засенчващите мрежи са незаменим помощник за намаляване на температурата в зоотехническите съоръжения и особено в млечните ферми. Всъщност, осигуряването на температури, които гарантират топлинния комфорт на животните трябва да бъде една от целите на всички животновъди в рамките на ЕС.

Освен това, когато температурите са много високи, се повлияват органичните и метаболитните функции. Тези промени могат да навредят на здравето на селскостопанските животни и тяхната производителност. Страдайки от претопляне, млечните крави намаляват консумацията или спират да се хранят. Оскъдното хранене неизбежно се отразява на млеконадоя.

Животните са много чувствителни към интензивен и продължителен термичен стрес. Те страдат от топлината повече от хората. Следователно екстремните метеорологични условия могат да доведат до сериозни последици за тяхното здраве и в частност върху производството на месо и мляко.

Топлинният стрес възниква, когато животното не е в състояние да разпръсне топлина, за да поддържа телесната си температура в нормални граници. Животните реагират на топлинния стрес по различен начин според възрастта, физиологичния си статус и здравословно състояние.

Когато условията на околната среда надвишат критичните граници и топлината, произведена или абсорбирана, е по-голяма от допустимото, животното изпада в хипертермия. Следователно продължителното излагане на околната топлина компрометира способността на организма да се терморегулира, причинявайки стрес, болести и дори смърт.

През миналия век температурата на земната повърхност постепенно започна да се повишава поради глобалното затопляне. В следствие на това някои области регистрират резки промени в температурните стойности с отрицателно въздействие върху агро-зоотехническите производства.

За да се отговори на нуждите на фермерите и земеделците, беше създадена специална слънцезащитна мрежа от полиетиленови влакна, разработени като бариера срещу слънчевите лъчи. В същото време тъканта пропуска дъжд и позволява да се осигури подходяща вентилация. Мрежите на водещи производители регулират големите температурни амплитуди, постигайки по-постоянни стойности и относителната влажност.

Различните видове засенчващи мрежи имат различна степен на засенчване, като тези за животновъдството, строителството и частните паркинг зони могат да достигнат до 98%. Мрежата със засенчваща функция на добра марка, е задължително устойчива на ерозия, не се свива и не се къса при механични въздействия.

✅ Какви са ползите от използването на засенчващи мрежи❓

Мрежата предпазва земеделските култури и цветята не само от слънчевия пригор, но и от други негативни въздействия. Тя действа като бариера за вредители като птици и насекоми, с което защитните ѝ свойства значително се повишават. Една добре изградена засенчваща система включва метални, бетонни или дървени колове, върху които се монтира покритието. По този начин защитната система става ефективна и срещу други природни бедствия като градушки, например.

✅ Само за земеделието ли са предназначени мрежите със засенчваща функция❓

Абсолютно не. Много наши клиенти ги използват за осигуряване на сянка за автомобили и в кътчета за отдих в частни дворни места. Засенчващите мрежи са добре познати и на животновъдните стопани, които искат да осигурят оптимално добри условия на отглеждане на едрия си рогат добитък и други животни през лятото.

✅ Цветът на мрежата оказва ли влияние на степента на засенчване❓

Степента на засенчване се обуславя основно от плътността на материята, и в много малка степен от цвета на мрежата. Мрежите с по-широки отвори по правило имат по-висока светлопропускливост и съответно по-малка степен на засенчване. В процентно отношение степента на засенчване при мрежите ни варира от 25% до 95%. Тази характеристика е изключително важна, когато мрежата ще служи за защита на растения. Важно е да се избере продукт, отговарящ на изискванията на конкретния растителен вид.
Виж още