Бетонови колове от напрегнат бетонУпотребата на бетонови колове от напрегнат бетон в земеделието е сериозно застъпена. Този вид укрепителни елементи се отличават с максимална устойчивост и издръжливост на натоварване. Най-голямо приложение намират като подпорна конструкция в лозови масиви, овощни градини и противоградушкови системи. В нашата страна традиционно се използват и при монтаж на оградни мрежи.

Приложение и качества

С производство на предварително напрегнати бетонни колове се занимават няколко български фирми. Българският продукт не отстъпва по качество и здравина на вносната продукция, но цената му е значително по-изгодна за родния потребител. Когато се касае за изграждане на големи по площ укрепващи конструкции и земеделски съоръжения, цената е от ключово значение.

За да можем да разберем технологичните предимства на бетоновия кол, е необходимо първо да сме наясно с термина „напрегнат” бетон. Предварителното напрягане е специфичен метод на конструиране, при който се използва арматура от високоякостни стомани. Напрягането се изпълнява в два варианта – вътрешно и външно, в зависимост от от разположението на напрягащите елементи спрямо стоманобетоновото напречно сечение.

Земеделските бетонни стълбове се произвеждат по метода на вътрешното напрягане. Преди изливането на бетона в кофражната форма се залагат каналообразуватели. След изливането в каналообразувателите се поставят напрягащите кабели. Когато бетонът достигне необходимата якост, кабелите се напрягат с помощта на специални хидравлични крикове.

Предварителното напрягане придава на коловете много по-висока механична здравина. Всяка партида се сертифицира спрямо критериите якост на огъване на готовия продукт; якост на бетона, устойчивост на замръзване и линейност на продукта. Колоните се изработват в различни височини, съобразно вида и предназначението на конструкцията – Лозя, овощни градини, съоръжения за защита от градушки и др.

Земеделските стопанства и дворните площи залагат на бетонови колони от напрегнат бетон, заради изключително дългия им експлоатационен живот. Този вид подпори са устойчиви на влага и всякакви климатични условия. Поради голямото им тегло, придават по-голяма стабилност на оградата или подпорната конструкция за растителни култури, устоявайки на особено силни пориви на вятъра.

По-голямата им маса ги прави неподходящи за изграждане на временни съоръжения. Бетонните колове са значително по-тежки от дървените, което значи по-голям разход на човешки труд при изграждане на конструкциите. За максимална стабилност при монтажа се укрепват с циментова подложка. Това отнема възможността за лесен демонтаж и преместване.

Колът от напрегнат бетон е с по-ниска еластичност от дървения, което се компенсира от по-голямата му механична якост. Неслучайно този вид укрепителни елементи намират широко приложение в изграждането на системи против градушки в сектор растениевъдство. Такава система пази насажденията и от проливни дъждове, птици и силно слънце.

Противоградушковата система е сложна структура, състояща се от напрегнати бетонни колове, стоманени въжета, котви и аксесоари, фиксирани към земята, така че да се осигури изключителна здравина на цялата структура. Тя може да се ползва и като подпорна конструкция за дървета на слаборастяща подложка или лозя.

Намирането на бетонни колове от предварително напрегнат бетон с добра цена и качество е цел на всеки земеделски производител. Те са определено най-важният елемент в една подпорна или защитна конструкция.

Нашите продукти са с оптимално съотношение между качество и цена. Дават възможност за механизиране на земеделските операции и са устойчиви на удар, вятър, климатични промени и агресивни вещества, съдържащи се в препаратите за растителна защита и торовете.

Виж още

Няма добавени продукти в тази категория.Няма добавени продукти в тази категория.