Трифазни електродвигатели • 306.00лв.

 • 312.00лв.

 • 323.00лв.

 • 343.00лв.

 • 343.00лв.

 • 359.00лв.

 • 373.00лв.

 • 404.00лв.

 • 449.00лв.

 • 468.00лв.

 • 502.00лв.

 • 529.00лв.
В този раздел на фирмения ни уебсайт са представени последно поколение трифазни електродвигатели на марката VOLT. Изборът ви се простира между разработки с различна мощност – от 0.75kW до 1.1kW, 1,5kW, 2.2kW и 3Kw. Висококачествената медна бобина на всеки от моторите е гаранция за висока производителност, пълен капацитет на мощност, устойчивост на голямо натоварване и дълъг експлоатационен живот.

Фактори за правилния избор

Как да изберем подходящия електродвигател за оптимално и безпроблемно функциониране на системата спрямо товара на електромотора? Как да подобрим надеждността на техническото съоръжение като цяло? Какви условия трябва да бъдат обмислени първо? Как може да се намали стартовият ток, да се увеличи стартовият въртящ момент и да се осигури плавен старт? Това далеч не е пълният списък с въпроси, които купувачите задават, когато се свържат с нашата компания.

Правилният избор изисква да се вземат предвид спецификите на задвижващия механизъм, условията на работа и околната среда, да се определи продължителността на безпроблемна работа и надеждността на системата " двигател - товар". Първата стъпка налага да се вземе решение за типа на устройството, тоест, монофазен или трифазен електродвигател ви е нужен?

Асинхронният електрически двигател представлява електрическа асинхронна машина, предназначена да преобразува електрическата енергия в механична енергия на въртене на вала. Общопромишлените трифазни електромотори се използват широко в различни сектори на икономиката - промишленост, селско стопанство, строителство, транспорт и в бита.

Те са инсталирани в задвижвания на различни вентилационни системи и димоотводи, помпени станции и подемно-транспортни машини, системи с различно предназначение и много други. Един общоиндустриален трифазен електромотор може да бъде свързан директно към обща мрежа с променливо напрежение - това е една от основните конструктивни характеристики, които направиха този тип двигатели толкова широко разпространени.

Трифазните двигатели са специално проектирани да работят на трифазна захранваща мрежа. В общия случай, по време на инсталирането, те не изискват специални части и устройства. Могат да бъдат фиксирани на стойки, фланци или по друг стандартен начин. Структурно двигателите с индустриално приложение се отличават с простота на проектиране, поддръжка и експлоатация, висока надеждност и ниска цена.

Широката употреба на трифазни електродвигатели се дължи на ниските им цени и висока производителност, но те налагат и редица ограничения по отношение на външните работни условия. Във въздуха на помещение с работещ асинхронен електродвигател трябва да се изключат всякакви предпоставки за образуване на експлозивна атмосфера.

Наличието на източници на корозивни вещества или проводящ прах е неприемливо. Всички общопромишлени електрически двигатели отговарят на определена класификация според техните изисквания към външните климатични условия на работа.

Единственият и най-съществен недостатък на промишления трифазен електродвигател, в контраст с ниската му цена, е големият ток, консумиран в момента на стартиране. Това понякога може да причини известен недостиг на енергия във външното захранване на двигателя.

За да се намали входният ток, заедно с други методи, се използва широко и методът за превключване на намотката на статора . Когато се включва и докато електродвигателят не достигне оптималната скорост, намотките на статора се включват по схемата "звезда". Това позволява стартовият ток да се намали три пъти.

Когато настъпи стабилно състояние на работа, намотките се превключват към веригата "триъгълник". Други методи включват принципа за стартиране на общоиндустриален електромотор с помощта на реостати или посредством свързване на специално устройство за бавен старт.

Виж още