Електродвигатели


Подкатегории:
 • 306.00лв.

 • 312.00лв.

 • 323.00лв.

 • 343.00лв.

 • 343.00лв.

 • 354.00лв.

 • 359.00лв.

 • 369.00лв.

 • 373.00лв.

 • 378.00лв.

 • 399.00лв.

 • 404.00лв.
В продуктовата ни гама е отредено специално място на монофазните и трифазни електромотори. Тяхното приложение в селското стопанство е твърде широко, така че със сигурност на даден етап от своята дейност, ще установите, че ви е нужен качествен и с висока производителност електродвигател. Предлагаме последно поколение устройства на марката VOLT, което само по себе си е гаранция за тяхното качество и ефективност.

Характерни особености

Асинхронните двигатели се използват широко в различни области на промишлеността и селското стопанство. Те служат като електрически задвижвания в металорежещи машини, транспортьори, подемно-транспортни машини, вентилатори, помпено оборудване и др. Моторите с ниска мощност се ползват в устройства за автоматизация. Всеобхватната употреба на електрически асинхронни двигатели се обяснява с техните предимства пред другите видове.

Асинхронните електродвигатели според вида на захранващото напрежение биват еднофазни и трифазни. Еднофазните са използваеми основно до мощности от 2,2 kW. Това ограничение на мощността се дължи на твърде високи стартови и работни токове. Принципът на работа на еднофазните асинхронни модели е същият като този на трифазните. С единствената разлика, че еднофазните мотори са с по-нисък пусков момент.

Принцип на работа на трифазната разработка

Знаем, че електродвигателят се състои от два основни елемента, статор и ротор. Статорът е неподвижната част на двигателя, а роторът е подвижната част. Трифазните електродвигатели са често с по-ниски цени. Те са с три намотки, които са разположени една спрямо друга под ъгъл 120 °. С променливо напрежение по посока на намотките се създава въртящо се магнитно поле в статора.

Променлив е токът, който периодично променя посоката си в електрическа верига, така че средната стойност на силата на тока за периода е нула. Въртящото се магнитно поле на статора генерира въртящ се магнитен поток. Тъй като въртящото се магнитно поле на статора се движи по-бързо от ротора, то намагнетизира ротора под въздействието на индукционни токове, генерирани в роторните намотки.

Магнитните полета на статора и ротора образуват свои собствени магнитни потоци. Тези потоци се привличат взаимно и създават въртящ момент, при който роторът започва да се върти. Трифазните мотори могат да имат три до шест извода в клемния блок. Началото на бобините (3 извода), или началото и края им (6 извода) се извеждат към тези клеми.

Началото на медните намотки обикновено се обозначава с латинските букви U1, V1 и W1, окончанията са обозначени съответно U2, V2 и W2. В домашните двигатели бобините са обозначени съответно C1, C2, C3 и C4, C5, C6. В допълнение, клемната кутия може да съдържа и допълнителни клеми, посредством които се извежда термичната защита, вградена в намотките. За двигателите с шест извода, има две опции за свързване на намотките към трифазна мрежа: "звезда" и "триъгълник".

Принцип на работа на монофазния модел

Монофазният електродвигател е представен в каталога ни на много изгодна цена. Устройствата на VOLT използват 100% медна бобина и са с мощност: 0.75Kw, 1.1kW и 2.2 Kw. Те имат две намотки, които са разположени под ъгъл 90 ° една спрямо друга. Едната намотка се нарича основна, а втората се нарича начална или спомагателна.

В зависимост от броя на полюсите, всяка намотка може да бъде разделена на няколко секции. Има разлики между монофазните и трифазните двигатели. Монофазният има промяна на полюса на всеки цикъл, докато трифазният мотор е с бягащо магнитно поле.

Предимства и недостатъци на двете технологии

Сред предимствата на трифазния електромотор, можем да изтъкнем по-ниската цена, в сравнение с колекторните мотори. Тази разработка се отличава с простота на дизайна, висока надеждност, дълъг експлоатационен живот и възможност за работа директно от мрежата с променливо напрежение.

Към недостатъците спадат чувствителност спрямо промени в захранващото напрежение - началният ток след свързване към мрежата е доста висок. Имат нисък коефициент по отношение на мощността при ниски натоварвания и на празен ход, като за плавно регулиране на скоростта на въртене е необходимо да се ползват честотни преобразуватели.

Консумират реактивна мощност - много често при използване на трифазни електромотори, поради липса на мощност, могат да възникнат проблеми с захранващите напрежения.

Монофазните електромотори са също с ниски цени, което е основно тяхно предимство. Дизайнът им е максимално опростен, имат дълъг работен живот и по-ниско ниво на шум, в сравнение с четковите мотори. В тяхна полза обикновено се изтъква фактът, че могат да се захранват на 220 волтов променлив ток без преобразуватели.

Сред минусите на монофазния двигател на ток специалистите изтъкват големите размери и тегло, както и много високите пускови токове. Заслужава си да отбележим и ограничения диапазон от мощности, наред с чувствителността спрямо промени в захранващото напрежение. При плавно регулиране на скоростта е необходимо да се използват честотни преобразуватели, освен това не могат да се използват в режими с ниско натоварване и празен ход.

Въпреки многобройните недостатъци и поради много предимства, и монофазният и трифазният електромотор служат успешно в различни области на промишлеността, селското стопанство и бита. Те правят живота на съвременния човек по-лек и удобен, автоматизирайки множество работни процеси, които в миналото са извършвани ръчно, а някои поради сложността си, са били абсолютно неизпълними.

Свържете се с нас ако имате нужда от съвет и допълнителна информация относно продуктите.

Виж още