Електрически и механични четки за крави  • Цена по запитване
Богата гама електрически и механични четки ще помогнат на стопанствата от сектор говедовъдство да осигурят най-добрата грижа за здравето и комфорта на своите животни. Млечните ферми се нуждаят силно от такива аксесоари, затова в продуктовия ни асортимент влизат най-добрите съвременни разработки. Предлагат се заедно с крепежните елементи за стенен монтаж и сертификат за произход.

Защо са нужни?

За хората извън аграрния сектор, четките са глезотия, с която просто трябва да се изпълнят административните разпоредби за хуманно отглеждане на едър рогат добитък. Истината е, че говедата имат нужда от редовно изчеткване на козината по главата и тялото. По този начин те се обезпаразитяват и почистват.

При липса на механични или по-модерните електрически четки, животните ще потърсят начин да се почешат, отърквайки се в дървета и подпорни колони. Тази крайна мярка е не само неефективна, но предвид солидното телосложение на говедата, би могла да доведе до разрушаване на важни носещи и оградни конструкции.

Каква е алтернативата? Когато става въпрос за стопанство, отглеждащо само една или две крави, четкането на козината може да се изпълнява ръчно от стопанина. Когато се касае за многочислена кравеферма обаче, подобна операция е неприложима. Вместо да се хабят усилия и време, на ключови места се монтират различен брой четки, така че, преминавайки покрай тях, животните да се отъркват и получат нужните им грижи.

Четката, независимо дали се задвижва механично или с електрическа енергия, представлява моторизиран апарат, който започва да се върти, когато кравата се опре до него. С негова помощ се достигат места, които говедата не биха могли да достигнат самостоятелно. Кравите прекарват средно по седем минути на ден, търкайки в четките своите глави, шии и гърбове.

Четкащите приспособления имат минимално изискване за пространство. Ергономично проектираната им конструкция позволява ротиращият елемент да се накланя на 30 °, така че да може да почисти с максимална ефективност както горната част на гърба, така и страничните части, опашката и главата.

Какъв модел да изберете – механичен или на ток? Тук изборът се обуславя от личните предпочитания и заложения бюджет. Електрическите модели са малко по-скъпи, но с интензивната си ротация, четките съкращават значително времето за изчеткване на козината, така че с един уред могат да се обслужат доста по-голям брой крави. За големите стопанства това е важен фактор за ефективността.

Желанието да се спестят разходите за електричество по никакъв начин не е в разрез с употребата на електрически четки. Дори най-големите уреди са с много ниска консумация на електричество. Те обаче съчетават предимствата на наклонената и свободно люлеещата се четка. Предавателната им кутия осигурява приятна (не твърде висока) скорост на въртене, но с голяма сила на сцепление за ефективно почистване.

Четките за животновъдните стопанства се предлагат с различни размери, като по-малките са подходящи за млади говеда, докато големите (с 20 и повече четкащи пръстена) са подходящи за крави, биволи и коне над 1 година. Предназначението и на механичните, и на електрическите четки се определя също от височината на монтиране.

Препоръчваме да изберете модел, проектиран за обслужване на максимален брой крави, както и да изберете правилно мястото, където ще го монтирате. Кравите и телетата от вашето стопанство трябва да имат удобен достъп до четкащия механизъм по пътя си на преминаване от обора до доилната зала, а също и по трасето към откритото пасище.

Виж още