Хранилки  • Цена по запитване

  • Цена по запитване
Снабдяването с достатъчен брой качествени хранилки е приоритет на всяка кравеферма, без значение дали става въпрос за месопроизводство или за млекодобив. Диетата на едрия рогат добитък включва различни видове храни. Животните отглеждани на свободна паша получават нужното им количество зелена трева, но въпреки това те се нуждаят целогодишно и от смесени фуражи, доставящи пълната гама хранителни вещества.

Видове и характерни свойства

Хранилки са нужни и на зрелите животни, и на телетата, затова техният вид и брой трябва да отговаря на числеността и възрастта на говедата в дадено стопанство. Правилно подбрани и инсталирани, те ще осигурят лесен достъп на животните до нужната им храна, а за селскостопанските работници ще бъде лесно да ги зареждат и почистват.

Хранилките, предназначени за сектор говедовъдство се характеризират с по-големия размер на конструкцията, съобразен с габаритите на едрия рогат добитък. Съоръженията за подаване на сено и фураж се делят на две основни разновидности – за обор и за хранене на открито – пасищни хранилки.

Спрямо числеността на стадото, хранилките могат да бъдат индивидуални и групови, а според вида на храната се делят на такива за сено и такива за сухи смесени фуражи. Независимо от вида, към всеки тип хранилка има специфични изисквания. Съоръженията следва да са изработени от здрави и устойчиви материали, а конструкцията им да бъде максимално безопасна за животните и хората, които се грижат за тях.

Всеки бъдещ фермер трябва да знае, че кравите са изключително чистолюбиви животни. Те отказват да вземат храна от мръсна ясла, а още по-малко такава паднала на мръсния под. Зареждането на сеното е редно да става по начин, който предотвратява изпадането му, когато едно или група говеда използват хранилката. Балирането доста помага да се намали разпиляването на хранителни запаси.

Преди закупуването на хранилки, които ще бъдат използвани в обора, е необходимо да се вземе предвид числеността на животните, за да се избере подходящ режим на зареждане – ръчен / автоматичен. Индивидуалните, висящо монтирани ясли са идеално решение за стопанства с малък капацитет, но за по-големите ферми по-удачен вариант са хранилките тип маса.

Хранилката тип маса е желателно да има оградни стени, които да предотвратяват падането на храна на пода и смесването ѝ с оборски тор. Сред изискванията към хранилките за обори е да бъдат с капацитет, отговарящ на числеността на кравите в стопанството, както и да имат странична стена, която да не допуска изпадането на фуража.

Съоръженията за подаване на сено имат специфична конструкция, включваща контейнер за зареждане с форма на обърнат конус и стени от метални или дървени пръти. Разстоянието между прътите следва да бъде правилно изчислено, така че животното да има безпроблемен достъп до храната, но същевременно да не я разпилява по пода и да не може да си заклещи главата, докато се храни.

Хранилката, която ще отговори на индивидуалните нужди на дадено стопанство е тази, която има достатъчно голям капацитет на съхранение на сено и фураж, за да не се налага често зареждане. Съоръженията обезателно трябва да са изработени от здрави и устойчиви материали, независимо дали ще се използват на открито или в затворени помещения. Желателно е да бъдат лесни за инсталиране и поддръжка и да имат защита срещу загуба на големи количества фураж.

Виж още