Нагреватели за мляко  • 354.00лв.

  • 460.00лв.
Част от апаратурата, необходима за пълноценно и оптимално хранене на телето, са специализираните нагреватели за мляко. Предлагаме висококачествени уреди на водещи производители с максимална ефективност на осъществяваните процеси и улеснен метод на работа. Можем да осигурим необходимото техническо решение за всяко говедовъдно стопанство, в зависимост от неговия капацитет на натоварване.

За какво служат и какво представляват?

Основен хранителен компонент в диетата на новородените телета е млякото, като в определени случаи се дава и изкуствено такова – млекозаместител. Предвид твърде нежната храносмилателна система на малките говеда, течната млечна храна е необходимо да се подава с температура, близка до тази на майчината кърма – около 37 °C.

Докато телето бозае, нагревателят е ненужен технически елемент, но в момента, в който захранването стане зависимо от млечните резерви на кравефермата, ще се появи нужда от електрически нагревател, който да затопли охладеното мляко, приведено до безопасно ниска температура с цел елиминиране на риска от развитието на бактерии.

Подгряващите млякото съоръжения могат да се разделят на три основни разработки:

  • Потопяеми ръчни нагреватели;
  • Резервоари за подгряване;
  • Мобилни млечни цистерни с апаратура за подтопляне.

Всяка разработка има своето място в млечната ферма, като видът ѝ се определя от числеността на говедата в дадено стопанство. Логично е фермите, отглеждащи малък брой телета да заложат на потопяемите уреди, докато тези със средна численост ще изберат резервоарите, а кравефермите с над 200 броя едър рогат добитък ще се насочат към млечните цистерни.

Ръчният потопяем нагревател е с най-достъпна цена и с максимално прост принцип на работа. Конструкцията му е семпла, пригодена за потапяне в съдове с различна дълбочина. За производство се използват единствено безопасни материали, сертифицирани за хранително-вкусовата промишленост.

Потопяемите нагреватели за мляко се управляват от ръкохватката, където е разположено електронното устройство за управление (термостат). Температурата може да се регулира в широк диапазон от +10°C до + 90°C. Съществуват механични и цифрови модели, предлагащи еднаква прецизност на настройките.

При достигане на зададената температура, нагревателят подава визуален или/и звуков сигнал. Преди да се извади от течната среда, нагряващият елемент трябва да се изключи. Модерните уреди от професионален клас имат вградена защита срещу повреда на нагревателя, в случай на инцидентно включване в суха среда или предварително изваждане.

Потапящият се в млякото елемент, разположен в най-долната част на уреда, е обикновено облечен в пластмасова облицовка с гумирани крачета. По този начин се предпазва съда, в който се работи от механично повреждане, което позволява да се използват всякакви видове контейнери – от пластмаса, емайлирани, с тефлоново покритие и т.н.

Височината на ръчните нагреватели за мляко е прецизно изчислена за максимално удобство на оператора. Тъй като нагревателят се придържа с две ръце по време на работа, неговото тегло е ниско, а височината му, осигуряваща комфортна изправена позиция на тялото. Простата конструкция на нагревателите от този вид прави почистването им и поддръжката максимално лесни. Спазването на хигиенните норми гарантира високо качество на храната и липса на патогенни бактерии в организма на младите говеда.

Запознайте се внимателно с предлаганите от нас нагреватели за мляко и изберете моделът, който отговаря напълно на нуждите на вашето стопанство, на личните ви предпочитания или бюджет. Продуктите се доставят с гаранция и сертификат за съответствие с нормативните изисквания и разпоредбите, касаещи апаратурата, използвана в говедовъдството и млекопреработвателната индустрия.

Виж още