Доилни агрегати


Подкатегории:
 • 812.00лв.

 • 838.00лв.

 • 854.00лв.

 • 860.00лв.

 • 862.00лв.

 • 876.00лв.

 • 890.00лв.

 • 903.00лв.

 • 912.00лв.

 • 914.00лв.

 • 930.00лв.

 • 930.00лв.
За да бъдат конкурентоспособни на пазара, съвременните млечни ферми задължително трябва да бъдат оборудвани с доилни агрегати. С тяхна помощ всяко стопанство ще може да изпълни основните изисквания, относно хигиена, качество и безопасност на продукцията, а също и директивите, касаещи здравето и комфорта на животните. Специализираните инсталации за доене осигуряват бързина и прецизност на процесите.

Защо са изключително важен елемент от оборудването в млечните ферми?

Млякото и другите млечни продукти, които консумираме днес, се произвеждат от млекодайни животни - предимно крави, овце и кози, и по-рядко биволи. То е предназначено за малките бозайници, но човекът през вековете на опитомяване и отглеждане е създал породи, произвеждащи много повече мляко, отколкото малките на съответните животни се нуждаят.

Днес млекодайната крава отдава по-малко от 5% от кърмата си на телето, а останалото количество се използва за консумация от човека. Първоначално малкото количество излишно мляко е било доено ръчно от вимето, след като телето е било нахранено. Днес кравите се доят машинно с доилен агрегат два или три пъти в рамките на 24 часа.

В големите животновъдни стопанства е практически невъзможно доенето да се извършва ръчно. За целта се използват полуавтоматични или напълно роботизирани доилни системи, включително под формата на специално пригодени зали. Доилното оборудване се състои от различни елементи. Има разнообразни конфигурации, вариращи според степента на автоматизация и капацитета си.

Принципът на работа на доилната машина е имитиране на процеса на кърмене. Млякото се екстрахира в гумен цилиндър, поставен върху вимето под налягане (вакуум) по-ниско, от това на околното атмосферно налягане. За да се избегне увреждане на млечния канал, облицовката на цилиндъра периодично се свива, за да създаде масаж и релеф върху вимето, изложено на вакуум. Това действие се нарича пулсация и се проявява поне веднъж в секунда.

Принципът на работа на широко познатите днес агрегати за доене е изобретен преди почти век и с течение на времето е усъвършенстван и подобрен в множество аспекти. Подобна машина е много рядка в смисъл, че е единствената, която работи редовно и рутинно със и върху животното за производствени цели.

Ето защо е изключително важно наличният в стопанството агрегат за доене да работи ефективно и преди всичко по правилен начин, за да не навреди на животното и да влоши състава на издоената продукция. Както при ръчно, така и при машинно издояване е възможно да се допуснат грешки, които да доведат до възпаление на млечните жлези (мастит). Модерното оборудване, поддържано в добро състояние, елиминира риска от подобни проблеми.

Дизайн на системата

За новосъздадените ферми е доста трудно да се избере подходяща доилна инсталация, чиято конфигурация и капацитет да задоволи напълно нуждите на стопанството. Необходимо е да се планира внимателно броят на млекодайните животни, както и да се обърне внимание на начина на тяхното отглеждане – на свободна паша или в затворени помещения на хранилки.

Необходимо е да се вземат предвид действителните и планираните нива на добив и да се планират внимателно графиците на отелване. Числеността на персонала и неговата квалификация ще определят степента на автоматизация на процесите. Технологични фактори - наличие на помещения, достъп до електрическа енергия и чистота на водата ще определят техническите характеристики на инсталацията.

Не на последно място трябва да се предвидят финансовите разходи за придобиване на съоръжението и експлоатация. Освен това в повечето европейски държави са в сила законови разпоредби, които също трябва да се вземат предвид. Необходимо е да се изготви технически план за интеграция на вакуумната система за екстракция, а в някои случаи е нужно да се предвиди метод за пречистване и транспорт на продукцията.

Доилният агрегат следва да осигури стабилни нива на работа, за да се гарантира оптимална екстракция. Уредът трябва да отчита смущения, например ритане на контейнера за събиране и навлизане на въздух в доилната камера в процес на поставяне. При преноса на издоената маса не бива да има прекалено силни сътресения, защото това ще влоши качествените показатели на млякото.

Съвременните доилни агрегати са с по-високи цени, но те имат капацитета да осигурят силна турболенция на водата в процес на почистване на вимето на животните. Пулсационната система е редно да осигурява нежно издояване с достатъчен капацитет за обработка на големи потоци мляко, без да навреди на млечните канали, когато струята е по-слаба. Доенето следва да е бързо, но не и вредно за животното.

Преди всичко обаче е важно да се определи какъв вид доилна инсталация ще бъде използвана спрямо вид на животните, отглеждани в млечната ферма – крави, кози, овце и др. Капацитетът за доене на машината е задължително да съответства на капацитета за охлаждане, за да се гарантира високо качество на млечната продукция.

Автоматизацията се разглежда най-вече като начин да се спестят разходи за труд, но тя може да бъде и гаранция за качествените показатели чрез запазване на определен работен процес. Като се имат предвид всички тези неща, е от съществено значение да се потърси квалифицирана помощ при уточняване вида на подходящия доилен апарат. Доставчикът на подобно оборудване би трябвало да предлага и техническа поддръжка.

Високото качество на доилната инсталация гарантира висококачествени резултати

С правилно избран, инсталиран, експлоатиран и поддържан уред за издояване, ще бъдете възнаградени с обем мляко според настоящите способности на вашите млекодайни животни и с качество, отговарящо на най-високите стандарти. Заплащането на готовата продукция е винаги обвързано с произвеждания обем и в повечето случаи се влияе от качеството ѝ, измерено по установения ред.

Млякото може да бъде оценено според съдържанието на мазнини и протеини, след което да се направи оценка на база годността му за консумация от човека спрямо определено съдържание на хранителни вещества. То също може да бъде класифицирано на база общо съдържание на бактерии - TBC-, измерващ хигиенния стандарт на млечната маса.

Качеството би могло да разглежда още съдържанието на соматични клетки –SCC-, което измерва здравето на животните и по-точно нивото на маститни инфекции във фермата. Възможно е също да бъдат проверени неговия мирис и вкус, тоест да се направи измерване на вкусовите качества. Замърсяването с остатъци от антибиотици, други примеси и вода се приема за сериозно влошаване на показателите.

TBC и SCC показателите са приетите измервания, използвани за определяне на стандартите в повечето страни от ЕС и международните търговски разпоредби. Те се използват и за изготвяне на различни схеми за бонус и наказателни плащания на производителите по целия свят. С нашите модерни професионални доилни апарати, вашата ферма си осигурява големи финансови печалби и заслужен престиж.

✅ Има ли утвърдена схема за правилен избор на доилните агрегати❓

На първо място моделът на доилния агрегат трябва да отговаря на вида на отглежданите млекодайни животни – говеда, овце или кози. След това трябва да се вземат предвид конкретните условия на употреба. Всяка млечна ферма има различен капацитет на млекодобив, затова е добре агрегатът да се избере от специалист, след запознаване с организацията в съответното стопанство. Нашият екип може да ви консултира по основните параметри на доилните ни машини.

✅ С какво са по-добри доилните агрегати, предлагани от EuroAgro в сравнение с други, по-стари разработки❓

Нашата компания предлага много добри съвременни доилни агрегати на марката Gardelina, голяма част от които са с подвижна конструкция за лесно издояване на животните в обора. Те са идеални за малки стопанства, които не разполагат с доилна зала и включват вакуумна система за издояване, съответно за една или за две крави едновременно. Всяка машина е оборудвана с алуминиев гюм за съхранение на млякото и вакуумен резервоар с регулатор на налягането. Машините ни имат капацитет на доене до 10 говеда в час и са изработени от здрави материали, улесняващи процесите по почистване и дезинфекция.

✅ Какъв е принципът на работа на пулсаторните доилни агрегати❓

Най-широко използвани към момента са устройствата, чийто режим на доене се основава на принципа на вакуумното изсмукване на млякото от вимето на млекодайното животно – крава, овца, коза. Работата на агрегата се осъществява от вакуумна помпа с двутактов принцип на работа и честота на пулсация 61 ± 5 импулса в минута. Всяка пулсация включва засмукване и компресия. Тази доилна машина е най-модерна по отношение на своя дизайн, най-сигурна и най-доброто решение по отношение на поддържане на количеството млечен добив и качеството на млякото.
Виж още