Мобилни халета  • 5,640.00лв.

  • 7,800.00лв.

  • 9,000.00лв.

  • 12,840.00лв.

  • 5,400.00лв.

  • 6,000.00лв.

  • 6,600.00лв.

  • 8,640.00лв.

  • 10,200.00лв.

  • 14,880.00лв.
С бързото разрастване на земеделските и животновъдни стопанства, се повишава и нуждата от временни съоръжения, които да послужат за складова база, работно  помещение или като обори за отглеждане на животни. В това отношение металните мобилни халета са най-доброто възможно решение. Те осигуряват възможност за бърз монтаж и демонтаж, което ги прави идеални съоръжения за временно ползване.

Характеристики и особености

Мобилните халета имат плътна и устойчива на агресивни условия конструкция. С рамка от стомана и плътна облицовка от стоманени листи, конструкциите се оказват отлични производствени помещения за индустрията, а също и места за правилно съхранение на скъпата земеделска техника. Халетата стават безупречни временни обори, отговарящи на всички норми за безопасност и хигиенни изисквания?

Мобилното хале предлага неограничен брой методи на използване. За разлика от масивното строителство, временната конструкция позволява на дадено стопанство да приложи гъвкавост спрямо моментната ситуация. Във времето на сенокос и балиране например, наличието на покрито пространство, където продукцията да бъде защитени от влагата е от съществено значение.

Конструкциите на халетата предлагат здравина, устойчивост и стабилност. Носещата част се състои от стоманени колони с Н-образен профил, които, монтирани вертикално, поемат тежестта на цялата конструкция, издигаща се над земята. Броят на носещите колони зависи от мащабите на съоръжението, макар допълнителни подпори да не са никога излишни в райони с по-голяма надморска височина, където вятърът би създал риск от огъване на металната структура.

Мобилни халета се изграждат винаги върху специално създадена за целта основа. Удачно е тя да бъде бетонов постамент, към който носещите колони да се свържат със съответните стоманени връзки – болтове, планки и заварки. Задължително се създават и противоветрови връзки, които да предават вибрациите и натиска към долната част на колоната, а тя съответно да ги отвежда към бетоновият постамент.

Металната конструкция се състои от множество елементи с различно предназначение и функции. Първата група са елементите, осигуряващи връзката на халето със земята, след което се добавят свързващите греди, наредени хоризонтално в посока към покрива. Посредством допълнителна контра греда се осигурява по-здрава и стабилна връзка между покрива и носещата колона.

Изграждането на халета с временно предназначение е изключително отговорна задача, с която могат да се справят единствено квалифицирани специалисти. Създаването на такъв проект включва изготвяне на редица изчисления, включително съотношението между гъвкавост и здравина на колоната, така че да се избегне всяка вероятност за огъване на конструкцията.

Необходимо е да се изчисли с точност осовото напрежение на всеки елемент, изграждащ основата, както и да се определи общата товароносимост, така че тежестта на сградата да не надвишава тази на сбора от носещите колони. Свързващите детайли се избират спрямо местоположението и начина на свързването им. Методите включват болтове и заварки, а мястото може да наложи и удължаване чрез метални планки за връзка с основата.

Ключови предимства

Предимствата на металните мобилни халета в агро сектора са многобройни, като най-важното за животновъдите и земеделските стопани е ниската цена. Предвид факта, че временните съоръжения се доставят под формата на полуготови конструкции, времето за изграждане се съкращава драстично и се елиминира нуждата от многочислен работен състав. Нито една сграда, съставена от дърво или тухла не може да предложи подобна рентабилност на инвестицията.

Срокът за изпълнение, дори когато се касае за хале с извънредно големи размери, е много по-кратък, отколкото при изграждането на съоръжения от други материали. Тук липсва нуждата от изкопаване на дълбоки основи, защото бетоновите бази осигуряват необходимата здравина и надеждност на сградата.

Халето от метал дава възможност финансираните по европейски програми проекти да бъдат стартирани в минимален срок. Освен това, то може да бъде бързо и лесно преустроено за различни цели с намаляване/увеличаване на неговия обем, както и с промяна на разпределението на наличните до момента помещения. Една метална структура може да увеличава площта си както в посока нагоре, така и настрани.

Необходимо е да се вземе предвид честотата на случаите, които налагат изграждането на покрити помещения за някакви нужди – съхранение на земеделски машини и продукция, например. В това отношение мобилните халета нямат аналог, защото наличието на една или няколко такива конструкции позволяват да се оползотвори експедитивно наличното пространство.

Тяхната мобилност дава възможност за демонтаж и бърз монтаж на ново място, което е от значение при отглеждане на големи стада млекодайни животни на свободна паша. Поддръжката на едно такова строително решение е минимална, защото всеки елемент е устойчив на корозия, UV лъчи и големи температурни амплитуди.

Нещо повече, металните мобилни халета са с удивителна устойчивост на всякакви природни бедствия. Стига да са правилно конструирани и поставени върху здрав фундамент, нито ураганни ветрове, нито снежни и дъждовни бури, нито земетресения могат да нарушат тяхната цялост и застрашат намиращите се вътре хора, животни техника.

Сградните структури, изработени от неръждаема стомана същевременно имат изключително дълъг експлоатационен живот. Те са неподвластни на въздействието на влагата, силното слънце, ниските температури и дори на директен огън. Тяхната пожароустойчивост ги прави предпочитан вариант за строителство в отдалечени от цивилизацията райони.

Мобилното хале е удачен вариант за осигуряване на производствени бази, давайки възможност за стартиране на работните процеси в максимално кратък срок. За разлика от една масивна тухлена сграда, то е много по-лесно да се приведе в състояние, отговарящо на съществените административни изисквания в съответния сектор.

За да имате пълна гаранция, че съоръжението, използвано за земеделски и други цели ще отговаря на разпоредбите за безопасност и международните стандарти за качество, препоръчваме да заложите на разработките на водещи производители, вместо да се заемате сами със задачата да създавате подобен проект.

Фактите показват, че инвестицията се оскъпява многократно, без да е налице същата стабилност и функционалност, когато изграждането на мобилно хале се извършва от неквалифициран за тази дейност екип. Набавянето на метални профили и други елементи на конструкцията не е достатъчно ефективно действие.

Строителните дейности могат да започнат едва след изготвяне на прецизен проект, включващ внимателно направени изчисления относно натоварване, степен на огъване и т.н. Професионално изработените структури представляват съвкупност от подходящи за целта материали и висококачествена сглобка.

От значение е какъв вид укрепителни и свързващи елементи са използвани в различните участъци на съоръжението. Не бива да забравяме, че в случая се касае за мобилни халета, предназначени да променят при нужда своето местоположение и предназначение. Единственият начин да се гарантира на 100% това свойство на временните метални структури, е същите да бъдат произведени професионално и предоставени с гаранция за дългосрочното им и безпроблемно използване.

Виж още